Werelderfgoed

Resultaten

Op de Werelderfgoedlijst van Unesco staan drie typen erfgoed: cultureel, natuurlijk of een hybride vorm van deze twee. De lijst bevat op dit moment (winter 2019/2020) 869 culturele, 213 natuurlijke en 39 hybride sites. In 167 landen zijn werelderfgoedsites te vinden.

Het Koninkrijk der Nederlanden telt tien werelderfgoedsites. Daarvan liggen er negen in Nederland en een in Curaçao:

Bekijk de complete Werelderfgoedkaart.

Inmiddels hebben 193 lidstaten het Werelderfgoedverdrag aanvaard. Nederland ondertekende het in 1992. De eerste Nederlandse inschrijving was Schokland in 1995. De laatste de Van Nellefabriek in 2014.

De Koloniën van Weldadigheid waren in 2018 bij Unesco genomineerd, maar zijn nog niet op de Werelderfgoedlijst opgenomen

Nieuws & Events

Image
Koloniegebouwen in Veenhuizen. (Foto: Michel Kalff | CC/Flickr.com)
Nieuws

De Koloniën van Weldadigheid, die aan het begin van de 19e eeuw werden opgezet voor de armenzorg, krijgen mogelijk in juli een plaats op de Werelderfgoedlijst van Unesco.

De Koloniën van Weldadigheid, die aan het begin van de 19e eeuw werden opgezet voor de armenzorg, krijgen mogelijk in juli een plaats op de Werelderfgoedlijst van Unesco.

Image
Uitzicht vanuit het Unesco-hoofdkwartier over de stad Parijs. (Foto: Fabrice Gentile | Unesco.org)
Nieuws

Tijdens de algemene vergadering van landen die zijn aangesloten bij het Werelderfgoedverdrag zijn negen nieuwe leden gekozen in het Werelderfgoedcomité.

Tijdens de algemene vergadering van landen die zijn aangesloten bij het Werelderfgoedverdrag zijn negen nieuwe leden gekozen in het Werelderfgoedcomité.

Hoofdafbeelding
De Workshop over werelderfgoed en de Omgevingswet wordt gehouden in Kinderdijk. (Foto: Marvin Alexander Ullricht)
workshop

Vanaf 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Door deze wet zal de rol van gemeentes fors toenemen in het ruimtelijke ordeningsbeleid.

Vanaf 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Door deze wet zal de rol van gemeentes fors toenemen in het ruimtelijke ordeningsbeleid.

Image
World Heritage Policy Compendium
Nieuws

Unesco heeft recent een online database gelanceerd die alle Unesco-besluiten, beleidsdocumenten en richtlijnen met betrekking tot werelderfgoed bevat. 

Unesco heeft recent een online database gelanceerd die alle Unesco-besluiten, beleidsdocumenten en richtlijnen met betrekking tot werelderfgoed bevat. 

Image
De Processieweg ten noorden van de Ishtar Poort in Babylon. (Foto: whc.unesco.org/en/documents/166726 | Qahtan Al Abeed)
Nieuws

Unesco's Werelderfgoedcomité heeft dit jaar 29 erfgoedsites ingeschreven op de Werelderfgoedlijst: 24 van culturele aard, 4 natuurlijke sites en 1 met een gemengd karakter.

Unesco's Werelderfgoedcomité heeft dit jaar 29 erfgoedsites ingeschreven op de Werelderfgoedlijst: 24 van culturele aard, 4 natuurlijke sites en 1 met een gemengd karakter.

Image
Bakoe, hoofdstad van Azerbeidzjan. (Foto: CC/Flickr.com | Dan Lundberg)
Nieuws

Van 30 juni tot en met 10 juli komt in Bakoe (Azerbeidzjan) het Werelderfgoedcomité van Unesco bijeen.

Van 30 juni tot en met 10 juli komt in Bakoe (Azerbeidzjan) het Werelderfgoedcomité van Unesco bijeen.

Image
Het Beemster Vijfje (Beeld: Koninklijke Nederlandse Munt)
Nieuws

In 2019 staat Droogmakerij de Beemster 20 jaar op de Werelderfgoedlijst van Unesco.

In 2019 staat Droogmakerij de Beemster 20 jaar op de Werelderfgoedlijst van Unesco.

Image
Het Eise Eisinga Planetarium in Franeker staat op de Voorlopige Lijst van potentieel werelderfgoed. (Foto: bertknot | CC/Flickr.com)
Nieuws

Nederland heeft recent de Voorlopige Lijst van Werelderfgoed aangepast. Ze bevat erfgoederen die de overheid zou kunnen nomineren voor de Werelderfgoedlijst van Unesco. 

Nederland heeft recent de Voorlopige Lijst van Werelderfgoed aangepast. Ze bevat erfgoederen die de overheid zou kunnen nomineren voor de Werelderfgoedlijst van Unesco. 

Hoofdafbeelding
De Workshop over werelderfgoed en de Omgevingswet wordt gehouden in Kinderdijk. (Foto: Marvin Alexander Ullricht)
workshop

Vanaf 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Door deze wet zal de rol van gemeentes fors toenemen in het ruimtelijke ordeningsbeleid.

Vanaf 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Door deze wet zal de rol van gemeentes fors toenemen in het ruimtelijke ordeningsbeleid.

Image
World Heritage Policy Compendium
Nieuws

Unesco heeft recent een online database gelanceerd die alle Unesco-besluiten, beleidsdocumenten en richtlijnen met betrekking tot werelderfgoed bevat. 

Unesco heeft recent een online database gelanceerd die alle Unesco-besluiten, beleidsdocumenten en richtlijnen met betrekking tot werelderfgoed bevat. 

Image
De Processieweg ten noorden van de Ishtar Poort in Babylon. (Foto: whc.unesco.org/en/documents/166726 | Qahtan Al Abeed)
Nieuws

Unesco's Werelderfgoedcomité heeft dit jaar 29 erfgoedsites ingeschreven op de Werelderfgoedlijst: 24 van culturele aard, 4 natuurlijke sites en 1 met een gemengd karakter.

Unesco's Werelderfgoedcomité heeft dit jaar 29 erfgoedsites ingeschreven op de Werelderfgoedlijst: 24 van culturele aard, 4 natuurlijke sites en 1 met een gemengd karakter.

Image
De Waddenzee in de winter. (Foto: CC/Flickr.com | Andreas Adelmann)
Nieuws

De Nederlandse Aardolie Maatschappij wil samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat nog meer aardgas winnen onder de Waddenzee.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij wil samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat nog meer aardgas winnen onder de Waddenzee.

meer

Ondertussen op Twitter

Videos

Werelderfgoedserie Compilatie | Het Klokhuis

TV-programma Het Klokhuis maakte een bijzondere serie over het Unesco werelderfgoed in Nederland.

Veel werelderfgoedsites lopen gevaar

Een kort film uit 2017 van The Economist over werelderfgoed en het gevaar dat veel sites lopen. 

The value of heritage

In deze korte Unesco-video vertellen mensen van over de hele wereld waarom erfgoed voor hen belangrijk is.

Partnerorganisaties

Loading...