Hoe wordt mijn school een Unesco-school?

Hoe wordt mijn school een Unesco-school?

Unesco telt wereldwijd meer dan 10.000 aan haar verbonden scholen in het Unesco-scholennetwerk, in het Engels ASP schools genoemd. Als u van uw school ook een Unesco-school zou willen maken, dan geldt daarvoor de volgende procedure:

Eerste contact

De school ontvangt van de ASP-coördinator van het scholennetwerk (Marieke Brugman) deze procedure, een leeg werkplan, het kwaliteitskader en een uitnodiging om een scholenoverleg bij te wonen.

Voorleggen aan Projectgroep Scholen

De school vult het aanvraagformulier in (concept werkplan). Dit formulier wordt door de coördinator voorzien van een advies en besproken bij de Projectgroep Scholen. Twee maal per jaar worden de werkplannen beoordeeld: deadline voor inleveren is 1 juli en 1 januari. De commissie die de werkplannen beoordeelt bestaat uit de ASP-coördinator, een lid van de Nederlandse Unesco Commissie en een docent van een van de deelnemende scholen.

Oriëntatieschool

Keurt de projectgroep het werkplan goed, dan krijgt de school voor één jaar de status van Unesco-oriëntatieschool. De school voert het werkplan uit en draait mee in de relevante scholengroep voor netwerkvergaderingen en scholendagen, maar heeft nog niet officieel de Unesco-status. De school mag dan ook nog niet het Unesco-logo voeren.

Definitief werkplan

Na dit jaar stelt de school een definitief werkplan op, waarin ze het oorspronkelijke plan bijwerkt aan de hand van de ervaringen in het oriëntatiejaar en waarin de feedback van de commissie op het eerste werkplan wordt meegenomen. Daarnaast vult de school een officieel (Engelstalig) aanmeldingsformulier in, en levert daarbij een samenvatting van het werkplan van maximaal twee A4, in het Engels. Het definitieve werkplan wordt beoordeeld door twee collega Unesco-scholen. Bij een positieve beslissing wordt de aanvraag doorgestuurd aan het hoofdkantoor van Unesco in Parijs.

Parijs

De officiële aanvraag in Parijs bestaat uit het (korte) Engelstalige werkplan, het aanmeldformulier en een aanbevelingsbrief van de Nederlandse Unesco Commissie. Dit wordt door de Nederlandse ASP-coördinator aan het ASP-coördinaat in Parijs gestuurd. Daar wordt de aanvraag beoordeeld. Dit kan enige tijd in beslag nemen.

Positief besluit

De school krijgt het officiële certificaat en mag zich presenteren als Unesco-school. Daarnaast ontvangt de school het Unesco-bordje voor bij de deur, en vlaggen etc.
Na afloop van ieder schooljaar levert de school een jaarrapport in met de activiteiten van het afgelopen schooljaar, volgens een vast format (wordt toegezonden). De ASP-coördinator zorgt op basis van deze rapportage voor een rapportage aan Parijs.

Image

U kunt contact opnemen met Marieke Brugman, coördinator van het Unesco-scholennetwerk, via info@unesco.nl

Loading...