Nederlandse Unesco Jongerencommissie

Nederlandse Unesco Jongerencommissie

De Jongerencommissie adviseert de Nederlandse Unesco Commissie over thema's die voor jongeren belangrijk zijn. Zij verzorgen gastlessen op scholen en verzamelen zo input voor de Commissie. De leden worden voor één jaar benoemd en zijn tussen de 16 en 25 jaar oud.

Volg de Jongerencommissie op Instagram.

Voorzitter Unesco Jongerencommissie

19 jaar, BSc International Business Administration, Vrije Universiteit Amsterdam

De thema's die Unesco behandelt zijn belangrijk voor jong en oud. Dat betekent niet dat jongeren en volwassenen het altijd met elkaar eens zijn. In de jongerencommissie hoop ik een brug te kunnen slaan tussen de belevingswereld van jongeren en de belevingswereld voor volwassenen. Want alleen samen kunnen we werken aan een betere toekomst.

Lid Unesco Jongerencommissie
Lid Unesco Jongerencommissie

19, Bestuurskunde/Overheidsmanagement, Haagse Hogeschool

Ik ben lid geworden van de Jongerencommissie omdat ik onderwijs zeer belangrijk vind: ‘Education is one of the most powerful weapons which you can use to change the world’. Daarnaast wil ik de bekendheid van de Caribische delen van het Koninkrijk vergroten door middel van o.a. gastlessen en projecten.

Lid Unesco Jongerencommissie

16 jaar, HAVO Lorentz Lyceum Arnhem

Ik hoop dit jaar, samen met de andere leden, een verschil te kunnen maken bij problemen die ook voor jongeren heel belangrijk zijn, en zo ook in de toekomst nog een stem te hebben.

Lid Unesco Jongerencommissie

16 jaar, Keizer Karel College Amstelveen 

Ik hoop via de Unesco Jongerencommissie, door middel van cultuur, kunst en kennis, bij te kunnen dragen aan een vrijere en gelijkere wereld.

Lid Unesco Jongerencommissie

20 jaar, BA Natuurkunde en Scheikunde, Universiteit Utrecht

Unesco geeft handvatten voor jongeren om de grote problemen van onze tijd aan te kunnen pakken. Zo maken de sdg’s een totaalbeeld van problemen wereldwijd en heeft Unesco een duidelijk streven naar vrede in de wereld door te beginnen in de hoofden van mensen. Ik geloof dat iedereen vanuit het eigen vakgebied daaraan kan bijdragen. Voor dat idee wil ik mij sterk maken met de Jongerencommissie, door gastlessen te geven en de sdg’s bekender te maken onder jongeren.

Lid Unesco Jongerencommissie
Lid Unesco Jongerencommissie

21 jaar, MA Onderwijswetenschappen, Universiteit Utrecht

Mijn interesse in wereldwijde onderwijskwaliteit, oprechte jongerenparticipatie en zelfontplooiing door cultuur komt samen binnen de UNESCO jongerencommissie. Ik verken deze en vele andere onderwerpen graag met leerlingen tijdens gastlessen. Ook ben ik enthousiast om hiermee aan de slag te gaan binnen projecten met de andere leden van de Jongerencommissie.

Lid Unesco Jongerencommissie

24 jaar, BA Cultureel Erfgoed en masterstudent Bestuurskunde.  

Niet alle jongeren zijn bekend met de 17 SDG-doelen van de Verenigde Naties en Unesco. Samen met mijn commissiegenoten wil ik daar verandering in brengen. Tijdens gastcolleges kijk ik bijvoorbeeld wat jongeren belangrijk vinden binnen de Unesco-thema’s onderwijs, wetenschap en cultuur. Een Unesco-gastles is voor mij geslaagd als iedereen kan participeren en we elkaars blik verruimen.

Lid Unesco Jongerencommissie

21 jaar, BA Geschiedenis en internationale betrekkingen, Universiteit Utrecht

'Building peace in the minds of men & women'. Dit is het Unesco-motto en geeft uitstekend mijn motivatie weer voor de Unesco-jongerencommissie. Samen met de andere leden wil ik bouwen aan een betere wereld, beter onderwijs, meer gelijkheid en inclusie en nog veel meer. 

Lid Unesco Jongerencommissie

20 jaar, Bos- en natuurbeheer, Van Hall Larenstein Velp 

Al bijna 4 jaar ben ik leiding bij de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland: scouting. Scouting biedt haar (jeugd-)leden, ongeacht culturele achtergrond, afkomst, geloof, beperking of politieke overtuiging, een veilige en leerzame speelomgeving. Samen met het Unesco Global Geopark De Hondsrug, waar ik sinds twee jaar vrijwilliger ben, zijn wij een samenwerking gestart met scouting. Ik ga mij inzetten voor nog meer samenwerkingen tussen scouting en Unesco. Zodat scouts kennis kunnen maken met de doelen en standpunten van Unesco. En daarbij hun kennis en overtuigingen kunnen uitdragen aan nog meer jongeren. Jongeren hebben de beste motivatie van iedereen om een betere toekomst te creëren!

Lid Unesco Jongerencommissie

20 jaar,  International Social and Public Policy, London School of Economics

Ik ben bij de Unesco jongerencommissie gegaan omdat ik geloof dat de pijlers van Unesco zeker ook jongeren aangaan. Cultuur, onderwijs en wetenschap is een deel van ieders leven. De vraag is: hoe geef je jongeren een platform om hun mening hierover te geven? Hiermee wil ik me dit jaar bezighouden. Mijn focus zal liggen op inclusief onderwijs: ik wil graag bereiken dat alle kinderen zich thuis voelen op school; of je nu straight of gay bent, wel of niet lichamelijk gehandicapt bent en onafhankelijk van je etnische en culturele achtergrond.

Loading...