Nederlandse Unesco Jongerencommissie

Nederlandse Unesco Jongerencommissie

De Jongerencommissie adviseert de Nederlandse Unesco Commissie over thema's die voor jongeren belangrijk zijn. Zij verzorgen gastlessen op scholen en verzamelen zo input voor de Commissie. De leden worden voor één jaar benoemd en zijn tussen de 16 en 25 jaar oud.

Volg de Jongerencommissie op Instagram.

Voorzitter Unesco Jongerencommissie

25 jaar, Hogeschool Leiden, Tweedegraads docent GzW 

Afgelopen jaar heb ik veel geleerd over het belang van 'community'. Ik wil me het komend jaar inzetten om individuen en kleine 'communities' samen te brengen binnen het koninkrijk. Zo kunnen we onze individualiteit en onze collectieve identiteit waarborgen én de doelen die daaruit voortvloeien het beste realiseren. 

Vicevoorzitter Unesco Jongerencommissie

19 jaar, Universiteit Leiden, Geschiedenis

Wie de geschiedenis niet kent, is gedoemd om te herhalen, daarom wil ik mij inzetten voor een goede toekomst met Unesco.

Lid Unesco Jongerencommissie

19, Bestuurskunde/Overheidsmanagement, Haagse Hogeschool

Ik ben lid geworden van de Jongerencommissie omdat ik onderwijs zeer belangrijk vind: ‘Education is one of the most powerful weapons which you can use to change the world’. Daarnaast wil ik de bekendheid van de Caribische delen van het Koninkrijk vergroten door middel van o.a. gastlessen en projecten.

Lid Unesco Jongerencommissie

18, Bestuurskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam

De komende periode ga ik mij bezighouden met het stimuleren van structurele jongerenparticipatie in de sectoren waar Unesco zich mee bezig houdt. Denk aan culturele instanties, onderwijsinstellingen maar ook overheidsinstanties. Samen met de andere commissieleden gaan we aan de slag om het gedachtegoed waar Unesco voor staat dichter bij jongeren te brengen. Zo dragen we een steentje bij aan een veilige toekomst die gelijke kansen biedt voor alle Nederlanders. 

Lid Unesco Jongerencommissie

18 jaar, BA Liberal Arts & Sciences - University College Utrecht.

Unesco behandelt thema’s die alle jongeren aangaan, van cultureel erfgoed tot (vredes)onderwijs. Daarom lijkt het mij dit jaar een geweldig doel, om samen met de andere leden van de jongerencommissie, jongeren een belangrijkere positie te   geven binnen (Unesco-)scholen. Aan de ene kant door een inhoudelijke brug te slaan met meer (online) zichtbaarheid, en aan andere kant door de jongerenparticipatie te versterken met meer inspraakmogelijkheden en netwerkuitbreiding. 

Lid Unesco Jongerencommissie

17 jaar, Jac. P. Thijsse college, 6VWO

Door mij aan te sluiten bij de Unesco Jongerencommissie hoop ik een verandering te kunnen maken voor jongeren die in samenlevingen opgroeien waar vrijheid en gelijkheid enkel een droom is. Ik hoop voor hen dit verschil te kunnen maken door met kleine stapjes een wereld te creëren waarin man en vrouw gelijk zijn en vrijheid een grondbegrip is. Want de jongeren zijn de toekomst van morgen en ik hoop dat in die toekomst, hun dromen uitkomen en veranderen in realiteit.

Lid Unesco Jongerencommissie

24 jaar, Rijksuniversiteit Groningen, BA Geschiedenis, MA Filosofie:

Unesco is een wereldwijd baken voor cultuur, onderwijs en wetenschap, dat veel meer naamsbekendheid verdient onder jongeren en ouderen in Nederland. Hopelijk kan ik samen met de rest van de jongerencommissie ervoor zorgen dat zoveel mogelijk jongeren in contact komen met Unesco's idealen.

Lid Unesco Jongerencommissie

23 jaar, BA Cultureel Erfgoed en masterstudent Bestuurskunde.  

Niet alle jongeren zijn bekend met de 17 SDG-doelen van de Verenigde Naties en Unesco. Samen met mijn commissiegenoten wil ik daar verandering in brengen. Tijdens gastcolleges kijk ik bijvoorbeeld wat jongeren belangrijk vinden binnen de Unesco-thema’s onderwijs, wetenschap en cultuur. Een Unesco-gastles is voor mij geslaagd als iedereen kan participeren en we elkaars blik verruimen.  

Lid Unesco Jongerencommissie

24 jaar, Haage Hogeschool, International Public Management: 

Samen met de Nederlandse jongeren en het Unesco-netwerk wil ik bouwen aan een cultuur van vrede. Door te laten zien hoe onderwijs ons kan helpen in een weg naar vrede. Hoe kunnen we onze jonge generatie een hoopvol perspectief geven op de toekomst?

Lid Unesco Jongerencommissie

19 jaar, the London School of Economics, BSc International, Social and Public Policy  

Ik ben lid geworden van de Unesco Jongerencommissie om bij te dragen aan het Unesco-motto “Building peace in the minds of men & women”. Tegelijkertijd wil ik graag jongeren representeren in de keuzes die worden gemaakt door de Nederlandse tak van Unesco. Ik geloof echter dat voordat dit kan gebeuren, jongeren meer kennis over de doelen en standpunten van Unesco moeten kennen en ik hoop ook daar dit jaar aan bij te dragen.

Loading...