Bureau Nederlandse Unesco Commissie

Bureau Nederlandse Unesco Commissie

Bureau Nederlandse Unesco Commissie

Het bureau van de Nederlandse Unesco Commissie telt zes vaste medewerkers en is onder verantwoordelijkheid van de Algemeen Secretaris belast met de werkzaamheden die voortvloeien uit het opstellen en uitvoeren van het werkprogramma van de Commissie.

Algemeen Secretaris

Secretaris van de Commissie en eindverantwoordelijk voor het functioneren van het bureau. Is verantwoordelijk voor contacten met het internationale secretariaat van Unesco in Parijs en vertegenwoordigt de Commissie onder meer bij het Europees netwerk van nationale commissies, bij het ministerie van OCW, en is aanspreekpunt voor Caribisch Nederland. Voorheen hoofd bestedingen bij het Prins Bernhard Cultuurfonds, hoofd economie en ecologie en diverse andere functies bij natuurbeschermingskoepel IUCN NL.

Volg Marielies op Twitter.

Policy advisor intangible heritage (interim)

Tijdelijk beleidsadviseur immaterieel erfgoed. Postdoctoraal onderzoeker aan de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de Universiteit Leiden. Doet onder meer onderzoek naar beleid en procedures voor wat betreft het identificeren, voordragen en erkennen van immaterieel erfgoed in Nederland in het kader van de 2003 Conventie. 

Adviseur Wetenschap en Innovatie

Adviseert over Unesco’s mandaat voor wetenschap en innovatie en het maatschappelijk belang van wetenschap voor een duurzame toekomst. Behandelt diverse wetenschapsdossiers zoals Open Science en ethiek, en coördineert de Unesco biosfeergebieden en leerstoelen, alsmede het Nederlandse L'Oréal-Unesco‘for women in science’-programma.

Volg Marike op Twitter.

Adviseur Onderwijs en Cultuur

Plaatsvervangend Algemeen Secretaris. Coördineert het Unesco scholennetwerk en adviseert over internationaal onderwijsbeleid. Adviseert binnen het culturele domein over immaterieel erfgoed, diversiteit van cultuuruitingen en cultureel erfgoed onder water

Volg Marieke op Twitter

Communicatieadviseur

Verantwoordelijk voor het externe communicatiebeleid. Woordvoerder. Eindredacteur van unesco.nl en ‘social media’-kanalen.

Volg de Nederlandse Unesco Commissie op Twitter, Facebook en Instagram.

Adviseur Cultuur en Erfgoed

Adviseert over werelderfgoed, betwist erfgoed, illegale handel in cultuurgoederen en erfgoed in crisissituaties.

Volg Koosje op Twitter.

Adviseur Cultuur en Informatie

Adviseert over open science, documentair erfgoed (Memory of the World-programma) en digitaal erfgoed. En daarnaast over de bescherming van journalisten en toegang tot Informatie.

Volg Vincent op Twitter.