Nederlandse Unesco Commissie

Nederlandse Unesco Commissie

Elk land dat lid is van Unesco heeft een Nationale Unesco Commissie. De Nederlandse Unesco Commissie is ingesteld in 1947 bij Koninklijk Besluit.

De Commissie telt maximaal elf leden. Zij zetten vrijwillig hun deskundigheid in op één of meer van de vier werkterreinen van Unesco: onderwijs, wetenschap, cultuur, en communicatie. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap benoemt de leden. Naast de gewone commissieleden zijn er diverse adviserende leden.

Voorzitter Unesco Commissie

Deskundige op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten en diversiteit. Verbonden als docent aan diverse universiteiten in Azië. Adviseerde de gemeente Amsterdam over de komst van een slavernijmuseum. Was tien jaar lang Tweede Kamerlid voor het CDA met als portefeuilles onder meer internationale samenwerking, onderwijs, gezondheidszorg en sociale zaken.

Algemeen Secretaris

Secretaris van de Commissie en eindverantwoordelijk voor het functioneren van het bureau. Is verantwoordelijk voor contacten met het internationale secretariaat van Unesco in Parijs en vertegenwoordigt de Commissie onder meer bij het Europees netwerk van nationale commissies, bij het ministerie van OCW, en is aanspreekpunt voor Caribisch Nederland. Voorheen hoofd bestedingen bij het Prins Bernhard Cultuurfonds, hoofd economie en ecologie en diverse andere functies bij natuurbeschermingskoepel IUCN NL.

Volg Marielies op Twitter.

Lid Unesco Commissie

Burgemeester van Middelburg. Nederlands delegatieleider en thematisch woordvoerder Mensenrechten van het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa. Lid van de Stuurgroep Campus Zeeland.

Lid Unesco Commissie

Programmamanager bij het Van Gogh Museum, waar hij het museum relevant maakt voor Amsterdamse jongvolwassenen met een migratieachtergrond. Hij is expert op het gebied van stedelijke jongerencultuur, participatie en culturele diversiteit. Werkte bij de Nationale Jeugdraad, Diversion, Imagine IC en adviseerde het Jongerencultuurfonds Amsterdam over jongerenparticipatie. Verder is hij onder meer lid van de Amsterdamse Kunstraad.

Lid Unesco Commissie

Algemeen directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Oud-voorzitter van het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool. Studeerde staats- en bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit en heeft een lange staat van dienst in het onderwijs en de politiek. Van 2004 tot 2009 was hij wethouder Jeugd & Onderwijs (en een deel ook integratie) in Rotterdam. Daarna was hij voorzitter van het College van Bestuur van (Unesco-)school ROC Midden Nederland.

Lid Unesco Commissie

Gespecialiseerd in Arabische kunstgeschiedenis. Ervaren in het veld van culturele noodhulp wereldwijd. Maakt tentoonstellingen en publiceert over de islamitische wereld, variërend van cultureel erfgoed en klassieke kunst tot hedendaagse kunst en design. Lid van de Raad van Toezicht van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en het Koninklijk Conservatorium.

Vicevoorzitter Unesco Commissie

Toezichthouder bij Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, TNO, Port of Moerdijk, CB Logistics, H&S Group en CQM. Voorheen werkzaam als strategie-directeur bij TNT en Schiphol. Voormalig hoogleraar aan de TU Eindhoven. 

Lid Unesco Commissie

Directeur van het Rathenau Instituut. Brede achtergrond in wetenschap, bedrijfsleven en de publieke sector, en veel ervaring met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Toxicoloog en gepromoveerd op het terrein van de biochemie.

Tot ons verdriet is Melanie Peters in augustus 2021 overleden

Lid Unesco Commissie

Em. prof. dr. Hildegard Schneider is professor Europees Recht en een specialist op het gebied van Europees migratierecht. Tot nov. 2017 was ze jarenlang decaan van de rechtenfaculteit van de Universiteit van Maastricht. Naast een juridische heeft ze ook een kunsthistorische achtergrond.

Lid Unesco Commissie

Dr. Marlon Titre is Hoofd Klassiek aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Als gitarist en componist gaf hij jarenlang concerten over de hele wereld. Hij is bestuurslid bij het New European Ensemble, het Genootschap Nederland Aruba en de Dutch Don't Dance Division. Ook is hij adviseur bij het Fonds Podiumkunsten.  

Lid Unesco Commissie

Hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek en wetenschappelijk co-directeur van het DesignLab van de Universiteit Twente. Voorzitter van de Unesco adviesraad Comest en bestuurslid van het Rathenau Instituut. Zijn onderzoek richt zich op de relaties tussen mens, technologie en samenleving en op filosofische analyse, ethische reflectie, en praktijken van ontwerp en innovatie.

Volg Peter-Paul op Twitter.

Lid Unesco Commissie

Auteur, moderator en bestuurder met een lange journalistieke staat van dienst, onder meer in de hoofdredactie van de Volkskrant.Ze is vaste medewerker van de Groene Amsterdammer en houdt onder meer toezicht bij FD Mediagroep en omroep Human. Ze is voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Democratie en Media

Volg Yvonne op Twitter.

Voorzitter Unesco Jongerencommissie

19 jaar, BSc International Business Administration, Vrije Universiteit Amsterdam

De thema's die Unesco behandelt zijn belangrijk voor jong en oud. Dat betekent niet dat jongeren en volwassenen het altijd met elkaar eens zijn. In de jongerencommissie hoop ik een brug te kunnen slaan tussen de belevingswereld van jongeren en de belevingswereld voor volwassenen. Want alleen samen kunnen we werken aan een betere toekomst.

Adviserend Lid Unesco Commissie

Directeur van de directie Internationaal Beleid bij het ministerie van OCW. Eerdere functies waren onder meer Consul Generaal in San Francisco, directeur van de directie Europese en Internationale Zaken bij het ministerie EZ en hoofd van de LNV afdeling op de Ambassade in Berlijn en op de Permanente Vertegenwoordiging bij de EU.

Volg Gerbert op Twitter.

Adviserend lid Unesco Commissie

Mensenrechtenambassadeur namens het Koninkrijk der Nederlanden. Eerdere functies waren onder meer de Nederlandse ambassadeur bij de staat Qatar, de speciale gezant van de minister van Buitenlandse Zaken voor VN-zaken en particulier secretaris van Hare Majesteit de Koningin.

Volg Bahia op Twitter.

Adviserend lid Unesco Commissie

Permanent Vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden bij Unesco, Ambassadeur

Volg Hans op Twitter.

Loading...