Nederlandse Unesco Commissie

Nederlandse Unesco Commissie

Elk land dat lid is van Unesco heeft een Nationale Unesco Commissie. De Nederlandse Unesco Commissie is ingesteld in 1947 bij Koninklijk Besluit.

De Commissie telt maximaal elf leden. Zij zetten vrijwillig hun deskundigheid in op één of meer van de vier werkterreinen van Unesco: onderwijs, wetenschap, cultuur, en communicatie. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap benoemt de leden. Naast de gewone commissieleden zijn er diverse adviserende leden.

Voorzitter Unesco Commissie

Deskundige op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten en diversiteit. Verbonden als docent aan diverse universiteiten in Azië. Adviseerde de gemeente Amsterdam over de komst van een slavernijmuseum. Was tien jaar lang Tweede Kamerlid voor het CDA met als portefeuilles onder meer internationale samenwerking, onderwijs, gezondheidszorg en sociale zaken.

Secretaris-directeur

Secretaris van de Commissie en eindverantwoordelijk voor het functioneren van het bureau. Is verantwoordelijk voor contacten met het internationale secretariaat van Unesco in Parijs en vertegenwoordigt de Commissie onder meer bij het Europees netwerk van nationale commissies, bij het ministerie van OCW, en is aanspreekpunt voor Caribisch Nederland. Voorheen hoofd bestedingen bij het Prins Bernhard Cultuurfonds, hoofd economie en ecologie en diverse andere functies bij natuurbeschermingskoepel IUCN NL.

Volg Marielies op X.

Lid Unesco Commissie

Burgemeester van Middelburg. Nederlands delegatieleider en thematisch woordvoerder Mensenrechten van het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa. Lid van de Stuurgroep Campus Zeeland.

Lid Unesco Commissie

Programmamanager bij het Van Gogh Museum, waar hij het museum relevant maakt voor Amsterdamse jongvolwassenen met een migratieachtergrond. Hij is expert op het gebied van stedelijke jongerencultuur, participatie en culturele diversiteit. Werkte bij de Nationale Jeugdraad, Diversion, Imagine IC en adviseerde het Jongerencultuurfonds Amsterdam over jongerenparticipatie. Verder is hij onder meer lid van de Amsterdamse Kunstraad.

Lid Unesco Commissie

Algemeen directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Oud-voorzitter van het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool. Studeerde staats- en bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit en heeft een lange staat van dienst in het onderwijs en de politiek. Van 2004 tot 2009 was hij wethouder Jeugd & Onderwijs (en een deel ook integratie) in Rotterdam. Daarna was hij voorzitter van het College van Bestuur van (Unesco-)school ROC Midden Nederland.

Lid Unesco Commissie

Rector magnificus van de Vrije Universiteit Amsterdam en hoogleraar Translationele Neurowetenschappen. Van 2017 - 2021 lid van de Raad van Bestuur van NWO en bestuursvoorzitter bij de Netherlands Organization for Health Research & Development (ZonMw). Voorheen verbonden als adjunct-professor aan het Department of Physiology & Pharmacology aan de University of Calgary. Directeur van de stichting Brein in Beeld, die zich bezighoudt met vertaling van wetenschap naar de maatschappij.

Lid Unesco Commissie

Gespecialiseerd in Arabische kunstgeschiedenis. Ervaren in het veld van culturele noodhulp wereldwijd. Maakt tentoonstellingen en publiceert over de islamitische wereld, variërend van cultureel erfgoed en klassieke kunst tot hedendaagse kunst en design, internationale betrekkingen en culturele diversiteit. Onder meer bestuursvoorzitter van het Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven en lid van de Raad van Specialisten van de Hermitage/Nieuwe Kerk Amsterdam.

Vicevoorzitter Unesco Commissie

Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en van de Nederlandse Reisopera; toezichthouder bij onder meer TNO, Port of Moerdijk en CB.

Lid Unesco Commissie

Hoogleraar Wetenschapsonderzoek en directeur van het Centrum voor Wetenschap en Technologie Studies. Ze doet fundamenteel onderzoek naar de vraag hoe kwaliteit tot stand komt in wetenschap, en welke rol wetenschap speelt en zou moeten spelen in de wereld. Ze werkte als lid van het Open Science Advisory Committee mee aan de Unesco Recommendation on Open Science.

Lid Unesco Commissie

Em. prof. dr. Hildegard Schneider is professor Europees Recht en een specialist op het gebied van Europees migratierecht. Tot nov. 2017 was ze jarenlang decaan van de rechtenfaculteit van de Universiteit van Maastricht. Naast een juridische heeft ze ook een kunsthistorische achtergrond.

Lid Unesco Commissie

Dr. Marlon Titre is Hoofd Klassiek aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Als gitarist en componist gaf hij jarenlang concerten over de hele wereld. Hij is bestuurslid bij het New European Ensemble, het Genootschap Nederland Aruba en de Dutch Don't Dance Division. Ook is hij adviseur bij het Fonds Podiumkunsten.  

Lid Unesco Commissie

Auteur, moderator en bestuurder met een lange journalistieke staat van dienst, onder meer in de hoofdredactie van de Volkskrant. Ze is vaste medewerker van de Groene Amsterdammer en lid van de Raad van Toezicht van omroep Human en Instituut Clingendael. Ze is voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Democratie en Media.

Volg Yvonne op X.

Voorzitter Unesco Jongerencommissie

23 jaar, Master Law & Politics of International Security, Vrije Universiteit. Binnen de Jongerencommissie wil ik mij met name bezighouden met mensenrechten, onderwijs en klimaatrechtvaardigheid. Onderwerpen die raken aan speerpunten van Unesco zoals vrede, veiligheid en kansengelijkheid. Met de commissie zal ik het geluid van jongeren laten horen bij beleidsmakers, politici en andere stakeholders. Als voorzitter wil ik elk lid dit jaar de mogelijkheid bieden zich optimaal te ontwikkelen. Samen streven we naar een betere wereld, waarin de stem van jongeren gehoord wordt en waar gelijke kansen en mensenrechten centraal staan.

Adviserend Lid Unesco Commissie

Permanent Vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden bij Unesco, Ambassadeur

Adviserend Lid Unesco Commissie

Ambassadeur Mensenrechten bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daaraan voorafgaand onder meer ambassadeur in China, secretaris-generaal van het ministerie van Defensie, directeur-generaal Politieke Zaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en ambassadeur in Canada.

Volg Wim op X.

Adviserend Lid Unesco Commissie

Directeur van de directie Internationaal Beleid bij het ministerie van OCW. Eerdere functies waren onder meer Consul Generaal in San Francisco, directeur van de directie Europese en Internationale Zaken bij het ministerie EZ en hoofd van de LNV afdeling op de Ambassade in Berlijn en op de Permanente Vertegenwoordiging bij de EU.

Volg Gerbert op X.

Adviserend Lid Unesco Commissie

Ambassadeur voor Internationale Culturele Samenwerking bij het ministerie van Buitenlandse Zaken

Loading...