Nederlandse Unesco Commissie

Nederlandse Unesco Commissie

Nederlandse Unesco Commissie

Elk land dat lid is van Unesco heeft een Nationale Unesco Commissie. De Nederlandse Unesco Commissie is opgericht in 1947 en bestaat bij Koninklijk Besluit.

De Commissie telt maximaal elf leden. Zij zetten vrijwillig hun deskundigheid in op één of meer van de vier werkterreinen van Unesco: onderwijs, wetenschap, cultuur, en communicatie. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap benoemt de leden. Naast de gewone commissieleden zijn er diverse adviserende leden.

Voorzitter Unesco Commissie

Voormalig wethouder in Amsterdam, Directeur-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Oud-Tweede-Kamerlid. Adviseerde onder meer over de toekomst van het leraarschap, was lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken en van de Raad van Toezicht van het Van Goghmuseum.

Algemeen Secretaris

Secretaris van de Commissie en eindverantwoordelijk voor het functioneren van het bureau. Is verantwoordelijk voor contacten met het internationale secretariaat van Unesco in Parijs en vertegenwoordigt de Commissie onder meer bij het Europees netwerk van nationale commissies, bij het ministerie van OCW, en is aanspreekpunt voor Caribisch Nederland. Voorheen hoofd bestedingen bij het Prins Bernhard Cultuurfonds, hoofd economie en ecologie en diverse andere functies bij natuurbeschermingskoepel IUCN NL.

Volg Marielies op Twitter.

Lid Unesco Commissie

Voormalig directeur van het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO), hoogleraar Onderwijskunde aan de Universiteit Twente; is als adviseur betrokken bij tal van internationale onderwijsprojecten in Zuid-Oost-Azië, sub-Sahara Afrika en de Caraïben.

Lid Unesco Commissie

Oud-directeur Museum Boerhaave, bijzonder hoogleraar Materieel Erfgoed van de Natuurwetenschappen Universiteit Leiden en universitair hoofddocent wetenschapsgeschiedenis bij de Sterrewacht; was jarenlang chef wetenschap bij NRC Handelsblad en won in 2005 de NWO Eurekaprijs voor wetenschapscommunicatie.

Lid Unesco Commissie

Hoogleraar Archeologie van het Caribisch gebied aan de Universiteit Leiden; Doet bio-archeologisch, etnohistorisch en etnografisch onderzoek in het Caribische gebied met een focus op de Nederlandse gebiedsdelen (Saba, St. Eustatius, Curaçao). Haar projecten beogen bij te dragen aan de historische bewustwording en waardering van cultureel erfgoed in dit diverse gebied.

Lid Unesco Commissie

Gespecialiseerd in Arabische kunstgeschiedenis. Ervaren in het veld van culturele noodhulp wereldwijd. Maakt tentoonstellingen en publiceert over de islamitische wereld, variërend van cultureel erfgoed en klassieke kunst tot hedendaagse kunst en design. Lid van de Raad van Toezicht van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en het Koninklijk Conservatorium.

Lid Unesco Commissie

Onderzoeker in de sociaal-culturele antropologie aan Princeton University (VS). Werkervaring in internationale noodhulp en ontwikkelingssamenwerking (Oxfam Novib, Cordaid); internationaal recht (Coalition for the ICC) en de wetenschap (Asser Instituut, Universiteit Leiden, Princeton University). 

Volg Sarah-Jane op Twitter.

Vicevoorzitter Unesco Commissie

Actief in tal van internationale wetenschappelijke commissies, programma- en beleidsraden;  voorzitter taakgroep Toekomstverkenningen van de International Council for Science (ICSU); was eerder directeur European Science Foundation en directeur Aard- en Levenswetenschappen NWO.

Lid Unesco Commissie

Directeur van het Rathenau Instituut. Brede achtergrond in wetenschap, bedrijfsleven en de publieke sector, en veel ervaring met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Toxicoloog en gepromoveerd op het terrein van de biochemie.

Lid Unesco Commissie

Hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek en wetenschappelijk co-directeur van het DesignLab van de Universiteit Twente. Lid van de Unesco adviesraad Comest en bestuurslid van het Rathenau Instituut. Zijn onderzoek richt zich op de relaties tussen mens, technologie en samenleving en op filosofische analyse, ethische reflectie, en praktijken van ontwerp en innovatie.

Volg Peter-Paul op Twitter.

Lid Unesco Commissie

Auteur, moderator en bestuurder met een lange journalistieke staat van dienst, onder meer in de hoofdredactie van de Volkskrant.Ze is vaste medewerker van de Groene Amsterdammer en houdt onder meer toezicht bij FD Mediagroep en omroep Human.

Volg Yvonne op Twitter.

Adviserend lid Unesco Commissie

Hoofd Mondiale Zaken, Directie Internationaal Beleid. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Plv. adviserend lid Unesco Commissie

Unesco liaison, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Volg Dorine op Twitter.

Adviserend lid Unesco Commissie

Permanent Vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden bij Unesco, Ambassadeur

Volg Hans op Twitter.