Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

Deze website (unesco.nl) moet voldoen aan de toegankelijkheidseisen die de overheid stelt. De Nederlandse Unesco Commissie streeft ernaar om deze eisen zo optimaal mogelijk te verenigen met de wens om bezoekers een visueel rijke ervaring te bieden. Zo kan ieder, op zijn of haar eigen manier, kennis nemen van het moois dat Unesco te bieden heeft.

Toetsing toegankelijkheid

Om vast te stellen of de website aan de toegankelijkheidseisen voldoet is de site doorgelicht met het softwarepakket Axe. Deze software categoriseert gevonden toegankelijkheidsproblemen op basis van de impact die zo’n probleem heeft: klein, matig, ernstig of kritisch. De Commissie zal deze scan in de toekomst regelmatig herhalen.

De gevonden toegankelijkheidsproblemen op unesco.nl van de categorieën matig, ernstig of kritisch zijn op een paar uitzonderingen na verholpen. De zaken die nog open staan zijn hieronder beschreven. De problemen in de categorie ‘klein’ zijn vooralsnog niet aangepakt. De impact van deze punten op de toegankelijkheidservaring is zeer gering of zelfs nihil, maar de investering om ze te verhelpen is relatief groot. De Commissie hoopt in 2021 ook deze categorie problemen op te lossen.

Openstaande issues:

  • Het plaatsen van video’s op de homepage is aangemerkt als ‘kritisch’. De Axe-software detecteert dat afgeweken wordt van de regels voor het op juiste wijze ‘landmarken’ van de content. Dit probleem is vooralsnog onoplosbaar omdat die content afkomstig is van YouTube en dit platform de toegankelijkheidsregels niet op de gewenste wijze volgt. De enige toegankelijke oplossing voor unesco.nl zou zijn om geen YouTube-video’s meer te tonen. De Commissie vindt dat die oplossing een te grote negatieve impact heeft op het niveau van de informatievoorziening. De Unesco-website kan niet zonder inhoud van het grootste videoplatform op internet.
    Een andere mogelijkheid om dit probleem te verhelpen is het inladen van video’s in een pop-up-venster. Daar lijdt echter de gebruikerservaring van mobiele gebruikers te veel onder, oordeelt de Commissie.

    Aangezien er geen exacte datum is te geven wanneer dit probleem verholpen kan zijn, zal de Commissie regelmatig monitoren of andere oplossingen inmiddels beschikbaar zijn.

  • De scansoftware kwalificeert het als een ernstig probleem dat velden in de code van de website tot een html-element zijn gegroepeerd, zonder dat dit element een duidelijke rol heeft gekregen binnen de context van de website.

    Dit probleem wordt voor het einde van 2020 opgelost.

  • De scansoftware kan niet bepalen of het gebruik van foto’s, met daaroverheen liggende donkertransparante vlakken en teksten, voldoende contrast oplevert voor slechtzienden. De scanmethodiek heeft blijkbaar beperkingen. De Commissie zal een alternatieve manier zoeken om te bepalen of hier een contrastprobleem bestaat of niet.

Uitzonderingen:

De toegankelijkheidswetgeving beschrijft diverse uitzonderingen op het volledig toegankelijk maken van websites. Dat geldt onder meer voor online kaarten. Unesco.nl biedt een zeer uitgebreide kaart aan die alle werelderfgoederen toont. Deze kaart is op zichzelf niet voldoende toegankelijk, maar de informatie uit de kaart is wel op een toegankelijke manier te raadplegen via een op de website beschikbare lijstweergave van erfgoederen, met sorteer- en filtermogelijkheden.

Veel webpagina’s op unesco.nl bevatten video-inhoud. Waar mogelijk biedt de Commissie een op tekst gebaseerd alternatief aan, bijvoorbeeld onderschriften of een transcriptie. Video’s van derden, bijvoorbeeld van de internationale Unesco-organisatie in Parijs, zijn niet altijd getranscribeerd. Nieuwe video’s die de Nederlandse Unesco Commissie zelf ontwikkelt zijn standaard voorzien van ondertitels.

Voor geluidsbestanden / podcasts streeft de Commissie naar het aanbieden van een transcriptie.

Nalevingsstatus

Op basis van de openstaande problemen voldoet deze website gedeeltelijk aan de wettelijke toegankelijkheidseisen.

Datum

Deze toegankelijkheidsverklaring is gepubliceerd op 22 september 2020.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Ervaart u, ondanks de maatregelen die zijn genomen, een toegankelijkheidsprobleem op deze website? Laat het ons weten via info@unesco.nl.

 

 

Loading...