Image
Thumbnail
Dossier

Unesco-scholennetwerk

‘Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed’. Deze gedachte vormt de essentie van de missie van Unesco. Unesco-scholen ondersteunen deze missie: ze maken hun leerlingen vertrouwd met het Unesco-gedachtegoed en dragen zo hun steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid. De Unesco-scholen hebben een eigen website waarop ze hun ervaringen delen: unescoscholen.nl

Unesco-scholennetwerk

Unesco-scholennetwerk

Resultaten

Nederland was een van de zes eerste landen die deelnamen aan het Unesco-scholennetwerk, opgericht in 1953. Het netwerk is toegankelijk voor scholen in het basis- en voortgezet onderwijs, Middelbaar Beroepsonderwijs en Lerarenopleidingen. In het schooljaar 2018-2019 bestaat het netwerk uit een kleine 50 scholen. 

Scholen met interesse om toe te treden tot het netwerk vullen een werkplan in, waarin zij beschrijven op welke manier zij aandacht (willen) besteden aan de vier Unesco thema's: vrede en mensenrechten, intercultureel leren, duurzame ontwikkeling en wereldburgerschap. Na goedkeuring van dat werkplan draait de school een jaar mee als oriëntatieschool in het netwerk. Daarna kan de school, wederom na goedkeuring, de officiële toestemming van Unesco Parijs aanvragen. 

Het netwerk kent een beperkt aantal verplichtingen. Unesco vraagt iedere school een coördinator beschikbaar te stellen die netwerkbijeenkomsten bijwoont en optreedt als contactpersoon. Deze coördinator levert ieder jaar een jaarverslag in of zorgt dat de school meedoet aan een collegiale visitatie. 

Nieuws & Events

Image
De Sustainable Development Goals weergegeven als metronet.
Artikel

Wat kan een leerling van een Unesco-school meer?

Voor de tweede keer trokken docenten van de Unesco-scholen voor voortgezet onderwijs zich in januari een paar dagen terug in de bossen bij Groesbeek.

Wat kan een leerling van een Unesco-school meer?

Voor de tweede keer trokken docenten van de Unesco-scholen voor voortgezet onderwijs zich in januari een paar dagen terug in de bossen bij Groesbeek.

Image
Wereldbol met atlas (Foto: Unsplash | Asli Yilmaz)
Artikel

Nog een scholennetwerk dat zich bezighoudt met wereldburgerschap?

Wat zijn de verschillen tussen het nieuwe Global Citizen Netwerk en het Unesco-scholennetwerk?

Nog een scholennetwerk dat zich bezighoudt met wereldburgerschap?

Wat zijn de verschillen tussen het nieuwe Global Citizen Netwerk en het Unesco-scholennetwerk?

Image
Het Unesco Event 2018 over Wereldburgerschap. V.l.n.r. sprekers Ron Bormans en Andreas Schleicher en debatleider Senay Özdemir. (Foto Nederlandse Unesco Commissie | Jan Sluijter)
Artikel

Is wereldburgerschap echt iets anders dan burgerschap?

Unesco-event 2018: een verslag. De leerling van nu moet leren feiten van nonsens te onderscheiden en een kritische blik te hebben.

Is wereldburgerschap echt iets anders dan burgerschap?

Unesco-event 2018: een verslag. De leerling van nu moet leren feiten van nonsens te onderscheiden en een kritische blik te hebben.

Hoofdafbeelding
Thumbnail
Event

Unesco Event 2018: Is er ruimte voor wereldburgerschap?

Wereldburgerschap in het onderwijs, moet dat? Is het niet voldoende als kinderen op school vooral leren over Nederlands burgerschap, met wereldburgerschap als extraatje?

Unesco Event 2018: Is er ruimte voor wereldburgerschap?

Wereldburgerschap in het onderwijs, moet dat? Is het niet voldoende als kinderen op school vooral leren over Nederlands burgerschap, met wereldburgerschap als extraatje?

Image
Foto: Unsplash.com | Jed Villejo
Artikel

Leren voor een betere toekomst

In de maanden september en oktober staat het werk van de Unesco Commissie in het teken van het thema ‘Leren voor een betere toekomst’.

Leren voor een betere toekomst

In de maanden september en oktober staat het werk van de Unesco Commissie in het teken van het thema ‘Leren voor een betere toekomst’.

Image
Tekstalternatief
Artikel

Unesco scholendag 2018

De jaarlijkse bijeenkomst van alle Unesco scholen: ontmoet elkaar, stel je vragen, wissel ervaringen uit en laat je inspireren.

Unesco scholendag 2018

De jaarlijkse bijeenkomst van alle Unesco scholen: ontmoet elkaar, stel je vragen, wissel ervaringen uit en laat je inspireren.

Image
Tekstalternatief
Artikel

Munesco 2018

Munesco is na 6 jaar een ijkpunt geworden in het schooljaar van de Nederlandse en Vlaamse Unesco-scholen voor voortgezet onderwijs.

Munesco 2018

Munesco is na 6 jaar een ijkpunt geworden in het schooljaar van de Nederlandse en Vlaamse Unesco-scholen voor voortgezet onderwijs.

47
scholen
Er zijn 47 Unesco-scholen in Nederland
meer

Ondertussen op Twitter

Videos

Een Musical Postcard over onderwijs

Tijmen Albada Jelgersma schreef voor een Unesco-bijeenkomst over verantwoording in het onderwijs een Musical Postcard over het proces van het leren .  

Introductiefilmpje over Unesco

Unesco in een notendop, filmpje gemaakt om jongeren over Unesco te vertellen. 

Partnerorganisaties

Verbind je met Unesco

Nederland telt een groot netwerk van aan Unesco gerelateerde sites, scholen, instanties en prijzen. Daarnaast werkt de Unesco Commissie samen met een groot netwerk van experts.