Op welke gebieden reikt Unesco prijzen uit?

Op welke gebieden reikt Unesco prijzen uit?

Unesco reikt vele prijzen uit, vaak in samenwerking met een specifieke lidstaat. De prijzen vallen in vier hoofdcategorieën:

  1. Vrede, tolerantie en mensenrechten
  2. Geletterdheid en onderwijs
  3. Levend houden en delen van cultuur
  4. Milieu, wetenschap en onderzoek 

Hieronder vindt u een - niet uitputtend - overzicht:

Vrede, tolerantie en mensenrechten

Unesco Felix Houphouët-Boigny-vredesprijs

De Félix Houphouët-Boigny-vredesprijs is bedoeld om levende personen en actieve openbare of particuliere instanties of instellingen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het bevorderen, zoeken, beschermen of handhaven van vrede, te eren, in overeenstemming met het Handvest van de Verenigde Naties en de Constitutie van Unesco.

Unesco Madanjeet Singh-prijs voor de bevordering van tolerantie en geweldloosheid

Deze prestigieuze prijs beloont uitmuntende activiteiten op het gebied van wetenschap, kunst, cultuur of communicatie die gericht zijn op het bevorderen van een geest van tolerantie en geweldloosheid. De prijs werd in 1995 gecreëerd door de genereuze bijdrage van de Unesco goodwill-ambassadeur, de Indiase kunstenaar, schrijver en diplomaat Madanjeet Singh. De prijs wordt om de twee jaar uitgereikt op 16 november, de Internationale Dag voor de Tolerantie en de verjaardag van de oprichting van Unesco.
Meer informatie over nomineren en deadlines. 

Unesco Guillermo Cano World Press Freedom Prize

Het doel van de prijs, gesteund door de Guillermo Cano Foundation, de Nicholas B. Ottaway Foundation en JP / Politiken Newspapers LTD, is om een ​​persoon, organisatie of instelling te eren die een opmerkelijke bijdrage heeft geleverd aan de verdediging en / of promotie van persvrijheid overal ter wereld, vooral als dit risico’s met zich meebracht.

Unesco Internationale prijs José Martí

De prijs, die in 1995 werd ingesteld, heeft tot doel een buitengewone activiteit te promoten en te belonen die, waar ook ter wereld, bijdraagt ​​aan de eenheid en de integratie van landen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied en aan het behoud van hun identiteit, culturele tradities en historische waarden.

Geletterdheid en onderwijs

Unesco Confucius-prijs voor geletterdheid

De Unesco Confucius-prijs voor geletterdheid werd in 2005 ingesteld door een bijdrage van China ter ere van de grote Chinese geleerde Confucius. De prijs erkent de activiteiten van uitzonderlijke individuen, regeringen of overheidsinstanties en niet-gouvernementele organisaties (NGO's) die zich bezighouden met lezen en schrijven voor volwassenen uit rurale gebieden en jongeren die niet naar school gaan, met name vrouwen en meisjes. Elk van de prijzen bestaat uit US $ 20.000, een medaille en een diploma. Verder biedt de Confucius-prijs een studiebezoek aan projecten voor geletterdheid in China.

Unesco King Sejong Literacy Prijs

Deze prijs werd in 1989 ingesteld door een gift van Zuid-Korea. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt op International Literacy Day (8 september) om excellentie en innovatie voor een geletterde wereld te bevorderen. Twee laureaten ontvangen een som van US $ 20.000, een zilveren medaille en een certificaat.

Unesco Emir Jaber al-Ahmad al-Jaber al Sabah Prijs

Deze prijs voor de promotie van kwaliteitsonderwijs voor mensen met een verstandelijke beperking is een prijs van $US 20.000, die elke twee jaar wordt toegekend. De prijs beloont twee personen of instellingen – een uit de regio van de Arabische staten en een andere uit een ander deel van de wereld – voor hun bijdrage aan het onderwijs aan mensen met een verstandelijke beperking.

Unesco Hamdan Bin Rashid Al-Maktoum-prijs

Deze prijs is een prijs voor buitengewone prestaties en verdiensten bij het verbeteren van de effectiviteit van leraren. De prijs bestaat sinds 2009, heeft een waarde van US $ 300.000, verdeeld over drie winnaars en wordt om de twee jaar uitgereikt aan kandidaten van over de hele wereld die buitengewoon hebben bijgedragen aan het verbeteren van de prestaties en effectiviteit van leraren in ontwikkelingslanden of in gemarginaliseerde of benadeelde gemeenschappen.

Unesco King Hamad bin Isa Al Khalifa-prijs voor gebruik van ICT in het onderwijs

Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt en omvat een diploma en US $ 50.000 verdeeld over twee laureaten. De prijs is bedoeld om projecten en activiteiten van individuen, instellingen, andere entiteiten of niet-gouvernementele organisaties te belonen voor verdienstelijke modellen, best practices en creatief gebruik van ICT om het leren of het onderwijzen te verbeteren.

Unesco-Japan Prize on ESD

De Unesco-Japan-prijs voor onderwijs voor duurzame ontwikkeling (ESD) eert bijzondere projecten van individuen, instellingen of organisaties met betrekking tot ESD. De prijs wordt uitgereikt sinds 2015, wordt gesponsord door Japan en omvat drie prijzen van  US$ 50.000. De prijs erkent de rol die onderwijs speelt bij het leggen van verbindingen tussen de sociale, economische, culturele en milieu-dimensies van duurzame ontwikkeling.

Het beschermen en delen van cultuur

Unesco Jikji Memory of the World-prijs

De Unesco / Jikji Memory of the World-prijs werd in april 2004 ingesteld als een middel om het Memory of the World-programma te promoten en de inscriptie van de Jikji te herdenken, of de “Buljo jikji simche yojeol”, het oudste bestaande boek dat is gemaakt met een druktechniek met bewegend metaal. De prijs bestaat uit een tweejaarlijkse toekenning van US $ 30.000 aan personen of instellingen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het behoud en de toegankelijkheid van documentair erfgoed.

Unesco Sharjah-prijs voor Arabische cultuur

De Unesco-Sharjah-prijs voor Arabische cultuur werd ingesteld in 1998, op initiatief van de Verenigde Arabische Emiraten om de inspanningen te belonen van personen die via hun artistieke, intellectuele of promotionele werk hebben bijgedragen aan de ontwikkeling en verspreiding van de Arabische cultuur in de wereld. Het doel van de prijs is om wederzijds begrip van mensen te bevorderen door middel van activiteiten die meer kennis van en uitwisseling tussen verschillende culturen aanmoedigen. De prijs wordt elk jaar toegekend aan iemand uit een Arabisch land en aan een persoon uit een ander land.

Unesco-Griekenland Melina Mercouri Internationale prijs voor de bescherming en het beheer van culturele landschappen

Deze prijs beloont bijzondere verdiensten om 's werelds belangrijkste culturele landschappen te beschermen en te verbeteren. De prijs draagt ​​de naam van Melina Mercouri, een voorloper van integraal beheer en duurzame ontwikkeling, een gedenkwaardig actrice en minister van Cultuur van Griekenland. De prijs erkent dat de bescherming van cultuurlandschappen – een rijker concept dan het conventionele ‘monumenten’ of ‘locaties’ – een van de belangrijkste prioriteiten van de huidige tijd is.

Unesco IPDC-prijs voor rurale communicatie

De Unesco-IPDC-prijs voor plattelandscommunicatie is bedoeld om een ​​verdienstelijke en innovatieve activiteit te erkennen die de communicatie in plattelandsgemeenschappen, vooral in ontwikkelingslanden, verbetert. De prijs werd in 1985 ingesteld door de directie van Unesco op basis van een besluit van de 5e zitting van de Intergovernmental Council on the Development of Communication. De Unesco-IPDC-prijs, bestaat uit een som van US $ 20.000 en wordt om het jaar toegekend.

Natuur, wetenschap en onderzoek

Unesco Sultan Qaboos-prijs voor natuurbehoud

Deze prestigieuze prijs is ingesteld door Sultan Qaboos Bin Said Al-Said van Oman. Het doel van de prijs is om erkenning te geven aan bijzondere prestaties van individuen, groepen, instituten of organisaties in het beheer of behoud van de natuurlijke omgeving, in overeenstemming met het beleid, de doelstellingen van Unesco en met betrekking tot de programma's van de organisatie op dit gebied. De prijs, die op tweejaarlijkse basis wordt aangeboden, bestaat uit een diploma samen met een financiële beloning.

Unesco Kalinga-prijs voor de popularisering van de wetenschap

De Unesco Kalinga-prijs voor Popularisering van de wetenschap is een internationaal onderscheiding die Unesco in 1951 heeft ingesteld na een schenking van Bijoyanand Patnaik, oprichter en voorzitter van de Kalinga Foundation Trust in India. Het doel van de prijs is om de inspanningen te belonen van een persoon die een vooraanstaande carrière heeft gehad als schrijver, redacteur, docent, programmadirecteur van radio / televisie of filmproducent, waarmee hij of zij wetenschap, onderzoek of technologie dichterbij bracht voor het grote publiek.

Unesco L'Oréal-prijs voor vrouwen in de wetenschap

De afgelopen 20 jaar hebben Unesco en de L'Oréal Corporate Foundation geprobeerd vrouwelijke onderzoekers te erkennen die door hun werk hebben bijgedragen aan het overwinnen van de mondiale uitdagingen van morgen. Elk jaar benadrukt het For Women in Science-programma wetenschappelijke excellentie en moedigt het talent aan via de L'Oréal-Unesco For Women in Science Awards, die elk jaar worden uitgereikt aan vijf eminente vrouwelijke wetenschappers - één per continent - voor de bijdragen van hun onderzoek, en hun impact op de samenleving.

Unesco Juan Bosch-prijs voor de promotie van sociaalwetenschappelijk onderzoek in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied

Het doel van deze prijs, die in 2009 is ingesteld met de steun van de regering van de Dominicaanse Republiek, is het belonen van sociaalwetenschappelijk onderzoek door jonge onderzoekers in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, die hebben bijgedragen aan sterkere verbindingen tussen wetenschappelijk onderzoek en beleid. De prijs, die om de twee jaar wordt uitgereikt, bestaat uit een som van US $ 10.000, die gelijkelijk kan worden verdeeld over maximaal drie prijswinnaars.

Unesco Avicenna-prijs voor ethiek in de wetenschap

Deze prijs is een initiatief van Iran en wordt om de twee jaar uitgereikt. De prijs is bedoeld om de inspanningen van individuen en groepen op het gebied van ethiek in de wetenschap te belonen. De prijs omvat een gouden medaille en een som van US$ 50.000.

Loading...