Is mijn project geschikt voor patronage door Unesco?

Is mijn project geschikt voor patronage door Unesco?

Aangezien Unesco niet alleen een VN-organisatie is maar ook een kwaliteitslabel dat veel bekendheid geniet, stellen organisaties of bedrijven vaak de vraag of het Unesco-logo door hen gebruikt zou mogen worden. De regels hiervoor zijn echter strikt en het antwoord is meestal ‘nee’.

Dat is verklaarbaar omdat Unesco niet geassocieerd wil worden met bijvoorbeeld een vervuilend bedrijf of een organisatie die het niet zo nauw neemt met de mensenrechten. Het toekennen van het logo zou gemakkelijk verkeerd opgevat kunnen worden als het onderschrijven van de minder positieve activiteiten van die organisatie. 

Terughoudend

Unesco is daarom terughoudend in het toekennen van logo's of het onder auspiciën nemen van projecten. Enkele succesvolle Nederlandse aanvragen van de laatste jaren zijn het televisieprogramma en open source project Mind of the Universe van de VPRO en de driejarige Europese concerttour van Koninklijk Concertgebouworkest.

Patronage kan worden verstrekt als uit een aanvraag blijkt dat het project in lijn is met de strategische doelen en waarden van Unesco. Het project of de activiteit moeten daadwerkelijk bijdragen aan het bereiken van die doelen zoals inclusieve duurzame ontwikkeling of het bevorderen van een ‘culture of peace’. Toestemming voor patronage door Unesco is altijd afkomstig van de directeur-generaal. Een aanvraag loopt uitsluitend via de Nederlandse Unesco Commissie. 

Commissie

Ook de Commissie kan haar logo aan projecten en activiteiten van tijdelijke aard verlenen, als ze van mening is dat een voorgedragen project bij de doelen van de Commissie en binnen haar werkprogramma past. Neemt u contact op met de Commissie als u denkt dat uw project of activiteit in aanmerking zou moeten komen. 

Loading...