Cultureel erfgoed onder water

Results

Naar schatting liggen wereldwijd zo'n drie miljoen scheepswrakken op de zeebodem. Een enorme schat aan historische en archeologische informatie over de ontwikkeling van de mensheid. Erfgoed dat onder water ligt is lange tijd moeilijk of niet toegankelijk geweest. Nieuwe technieken hebben dat echter veranderd. Vissers vinden bijzondere voorwerpen in hun netten en schatduikers plunderen zelfs diep gelegen scheepswrakken.

Om het erfgoed in de wereldzeeën voor de toekomst te behouden mobiliseert en organiseert Unesco internationale samenwerking, bijvoorbeeld door het Verdrag ter Bescherming van Cultureel Erfgoed Onderwater uit 2001. Deze Conventie schrijft richtlijnen voor hoe het erfgoed beschermd moet worden, en is het juridische kader voor deze samenwerking.

Op dit moment zijn zestig landen aangesloten bij dit Unesco-verdrag (stand 2018). Nederland heeft te kennen gegeven ook toe te willen treden, maar ratificatie zal nog een aantal jaar duren.

Nieuws & Events

Image
Duiken bij Bonaire. (Foto: Unsplash.com | Kris Mikael Krister)
Nieuws

Nederland wil toetreden tot het internationale Unesco-verdrag voor de bescherming van cultureel erfgoed onder water.

Nederland wil toetreden tot het internationale Unesco-verdrag voor de bescherming van cultureel erfgoed onder water.

Ondertussen op Twitter

Videos

Het Unesco Verdrag over de bescherming van cultureel erfgoed onder water
Unesco beschermt cultureel erfgoed onder water

Partnerorganisaties

Loading...