Schokland en omgeving

Schokland. (Foto: CC/Flickr.com | Robert)
Middelbuurt NL , Schokland. (Foto: CC/Flickr.com | Remflex)
Schokland middelbuurt 16 . (Foto: CC/Flickr.com | DymphieH)
Schokland middelbuurt 7 . (Foto: CC/Flickr.com | DymphieH)
Schokland haven 5 . (Foto: CC/Flickr.com | DymphieH)
schokland and environs 142 . (Foto: CC/Flickr.com | bertknot)

Het schiereiland Schokland werd in de 15e eeuw een eiland. Door de dreigende overstroming van de zee moesten de bewoners het eiland regelmatig verlaten, en het moest definitief worden geëvacueerd in 1859. Vanwege de inpoldering van de Zuiderzee (IJsselmeer) werd het vanaf 1940 weer een deel van het land dat herwonnen werd op de zee. Op Schokland vindt men sporen van menselijke bewoning die teruggaan tot de prehistorie. Het symboliseert de heldhaftige, eeuwenoude strijd van Nederland tegen het opdringende water. Schokland is met zijn omgeving een uitstekend voorbeeld van de prehistorische en historische bewoning van een typisch waterrijk natuurgebied.

Meer informatie op de internationale site van Unesco
Nederland
Loading...