Waddenzee

Wadden Sea. (Foto: CC/Flickr.com | Sint Smeding)
Small boat on Wadden Sea. (Foto: CC/Flickr.com | Michiel Jelijs)
Wadden Sea, Netherlands. (Foto: CC/Flickr.com | eutrophication&hypoxia)
Wadden Sea, Netherlands. (Foto: CC/Flickr.com | eutrophication&hypoxia)
Fata Morgana ueber Trischen. (Foto: CC/Flickr.com | BlueRidgeKitties)
Moewen und Austernfischer. (Foto: CC/Flickr.com | BlueRidgeKitties)
Priel. (Foto: CC/Flickr.com | BlueRidgeKitties)
Balgzand. (Foto: CC/Flickr.com | Bas Kers (NL))
Wadden Sea. (Foto: CC/Flickr.com | Noema Pérez)
Flat. (Foto: CC/Flickr.com | gwendolen)

De Waddenzee is ’s werelds grootste aaneengesloten systeem van zand- en moddervlakten die droogvallen tijdens eb. Het gebied bestaat uit het grootste deel van het Deense beschermde Waddenzeegebied, het Nederlandse gedeelte dat beschermd is en de Duitse Nationale Waddenzeeparken in Nedersaksen en Sleeswijk-Holstein. De Waddenzee is een niet erg diep watergebied met een relatief vlakke kust. Het leefgebied heeft getijdengeulen, zeegras-weiden, mosselbanken, zandbanken, wadden, zoutmoerassen, stranden en duinen. Er komen een groot aantal planten- en diersoorten voor, waaronder zeezoogdieren zoals de gewone zeehond, de grijze zeehond en de bruinvis. Het is ook de broedplaats en het overwinteringsgebied voor 10 tot 12 miljoen vogels per jaar. Het gebied is een van de laatst overgebleven grootschalige bij eb droogvallende ecosystemen waar natuurlijke processen blijven functioneren.

Meer informatie op de internationale site van Unesco
Denemarken
Duitsland
Duitsland
Nederland
Loading...