Molens van Kinderdijk-Elshout

KINDERDIJK AND ENVIRONS 2007 139 . (Foto: CC/Flickr.com | bertknot)
KINDERDIJK AND ENVIRONS 2007 88 . (Foto: CC/Flickr.com | bertknot)
KINDERDIJK AND ENVIRONS 2007 162 . (Foto: CC/Flickr.com | bertknot)
KINDERDIJK AND ENVIRONS 2007 120 . (Foto: CC/Flickr.com | bertknot)
KINDERDIJK AND ENVIRONS 2007 81 . (Foto: CC/Flickr.com | bertknot)
Kinderdijk. (Foto: CC/Flickr.com | Gerard Stolk)

Het netwerk van negentien windmolens in Kinderdijk-Elshout toont de indrukwekkende bijdrage die de Nederlanders hebben geleverd aan de technologie om water onder controle te houden. In de Middeleeuwen begon men met de bouw van waterwerken – nodig voor de afwatering van landbouwgrond en dorpen – en tot op vandaag gaat dit door. Het gebied toont alle typische kenmerken die samenhangen met deze technologie – dijken, reservoirs, pompstations, administratieve gebouwen en de 19 prachtig bewaard gebleven windmolens. De molens werden in 1950 buiten functie gesteld, maar werken nog allemaal. Ze staan ‘reserve’ voor het geval de moderne installaties uitvallen.

Meer informatie op de internationale site van Unesco
Nederland
Loading...