Unesco Nederlandse Commissie

Image
Legpuzzel van afbeelding van DNA. (Foto: Arek Socha | CC/Pixabay.org)
Nieuws

Unesco Commissielid Melanie Peters is benoemd tot lid van het IBC, Unesco's internationale bioethiekcomité. Peters is directeur van het Rathenau Instituut.

Unesco Commissielid Melanie Peters is benoemd tot lid van het IBC, Unesco's internationale bioethiekcomité. Peters is directeur van het Rathenau Instituut.

Image
Leerlingen maken een Japanse hanga afbeelding tijdens de workshop
Nieuws

Meetkunde aan de hand van Cypriotisch borduurwerk, natuurkunde met Oostenrijkse bellen en Griekse rebetiko dansen tijdens de gymles. Tien docenten en tien leerlingen uit heel Eu

Meetkunde aan de hand van Cypriotisch borduurwerk, natuurkunde met Oostenrijkse bellen en Griekse rebetiko dansen tijdens de gymles. Tien docenten en tien leerlingen uit heel Eu

Image
tekening van een laboratoriumopstelling (Foto holdentrils | CC/Pixabay.com)
Nieuws

Tijdens de laatste Algemene Vergadering van de lidstaten van Unesco in november 2019 is besloten dat Unesco een wereldwijde richtlijn voor Open Science gaat ontwikkelen. 

Tijdens de laatste Algemene Vergadering van de lidstaten van Unesco in november 2019 is besloten dat Unesco een wereldwijde richtlijn voor Open Science gaat ontwikkelen. 

Image
Unesco ontwikkelt een mondiale richtlijn voor de ethische kanten van Artificial Intelligence. (Foto: Gerd Altmann | CC/Pixabay.com)
Nieuws

Audrey Azoulay, directeur-generaal van Unesco, heeft een expertgroep benoemd die een schets zal maken van een mondiale aanbeveling over de ethische aspecten van AI.

Audrey Azoulay, directeur-generaal van Unesco, heeft een expertgroep benoemd die een schets zal maken van een mondiale aanbeveling over de ethische aspecten van AI.

Image
Illustratie van een vrouw die ziek in bed ligt. (Foto: OpenClipart-Vectors | Pixabay.com)
Nieuws

De uitbraak van het coronavirus heeft grote invloed op diverse evenementen in Nederland. Veel bijeenkomsten zijn afgelast of uitgesteld.

De uitbraak van het coronavirus heeft grote invloed op diverse evenementen in Nederland. Veel bijeenkomsten zijn afgelast of uitgesteld.

Image
Orkaan Irma richtte op 6 september 2017 grote schade aan in de Cariben, onder meer op het eiland Sint Maarten. (Foto: Steven Kelley | CC/Flickr.com)
Nieuws

Jaarlijks krijgt het Caribisch gebied te maken met orkanen, soms met desastreuze gevolgen voor de bewoners van de eilanden.

Jaarlijks krijgt het Caribisch gebied te maken met orkanen, soms met desastreuze gevolgen voor de bewoners van de eilanden.

Image
Vrouwelijke wetenschapper kijkt door een microscoop. (Foto: skeeze | CC/Pixabay.com)
Nieuws

Elk jaar vieren we op 8 maart de Internationale Vrouwendag, een dag waarop de rechten van vrouwen extra onder de aandacht worden gebracht. 

Elk jaar vieren we op 8 maart de Internationale Vrouwendag, een dag waarop de rechten van vrouwen extra onder de aandacht worden gebracht. 

Hoofdafbeelding
Grenspark Kempen~Broek onderzoekt de mogelijkheden om een Unesco Biosfeergebied te worden.  (Foto: Jac. Janssen | CC/Flickr.com)
event

Dit evenement is vanwege de coronavirusuitbraak uitgesteld. 

Dit evenement is vanwege de coronavirusuitbraak uitgesteld. 

Image
tekening van een laboratoriumopstelling (Foto holdentrils | CC/Pixabay.com)
Nieuws

Tijdens de laatste Algemene Vergadering van de lidstaten van Unesco in november 2019 is besloten dat Unesco een wereldwijde richtlijn voor Open Science gaat ontwikkelen. 

Tijdens de laatste Algemene Vergadering van de lidstaten van Unesco in november 2019 is besloten dat Unesco een wereldwijde richtlijn voor Open Science gaat ontwikkelen. 

Image
Unesco ontwikkelt een mondiale richtlijn voor de ethische kanten van Artificial Intelligence. (Foto: Gerd Altmann | CC/Pixabay.com)
Nieuws

Audrey Azoulay, directeur-generaal van Unesco, heeft een expertgroep benoemd die een schets zal maken van een mondiale aanbeveling over de ethische aspecten van AI.

Audrey Azoulay, directeur-generaal van Unesco, heeft een expertgroep benoemd die een schets zal maken van een mondiale aanbeveling over de ethische aspecten van AI.

Image
Illustratie van een vrouw die ziek in bed ligt. (Foto: OpenClipart-Vectors | Pixabay.com)
Nieuws

De uitbraak van het coronavirus heeft grote invloed op diverse evenementen in Nederland. Veel bijeenkomsten zijn afgelast of uitgesteld.

De uitbraak van het coronavirus heeft grote invloed op diverse evenementen in Nederland. Veel bijeenkomsten zijn afgelast of uitgesteld.

894
Journalisten
In de afgelopen tien jaar werden 894 journalisten vermoord.
meer

Zorgen over de toekomst in Brazilië

“De inheemse mensen moeten worden erkend als de beheerders van de bossen van Brazilië.”
Opinie

Nederland kon de laatste tijd kennis nemen van het Amazonegebied dankzij de zesdelige documentaireserie 'Amazone' op NPO 2. Ook Mark Purperhart, lid van de Unesco Jongerencommissie, maakt zich zorgen over de situatie van de regenwouden daar en de positie van de inheemse mensen.

Bewustwording van onze vrijheid hier in Nederland is belangrijk, en het is goed als jongeren dat al vroeg meekrijgen. Zoals wij vrijheid hebben in Nederland en kunnen genieten van de democratie, hebben de inheemse mensen van Brazilië dat totaal niet. Zij worden niet gerespecteerd of gewaardeerd. Zij uiten hun zorgen voor hun toekomst en die van hun kinderen en kleinkinderen.

Greenpeace nodigde de Inheemse leiders van Brazilië uit om in Europa met verschillende bedrijven, politieke partijen en mensen in gesprek te gaan over wat er zich afspeelt in de jungle van Brazilië: wat er gebeurt met deze mensen en hun omgeving.

Meer van Mark Purperhart

Mensenrechten toekomstige generaties cruciaal bij omgang met klimaatverandering

Opinie

De afgelopen tijd is het steeds duidelijker geworden dat het grote maatschappelijke probleem van de klimaatverandering ook een negatief effect heeft op de mensenrechten. Denk alleen al aan het recht op gezondheid dat lijdt onder de vervuiling van ons leefmilieu.

Mensenrechten spelen in toenemende mate een rol in discussies over klimaatverandering. In de Urgenda- zaak tegen de Nederlandse Staat over de tekortschietende overheidsmaatregelen om de broeikasgassen terug te dringen, bevestigden de rechters dat het beroep op het recht op leven en het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer legitiem was. Soms nemen rechters beslissingen die de belangen van burgers actief beschermen, waar politici en beleidsmakers geen stappen willen of durven nemen.

Om welke rechten gaat het dan eigenlijk? Het gaat over mensenrechten die raken aan ons fysieke bestaan, zoals het recht op leven, voedsel, water, huisvesting, gezondheid en een behoorlijke levensstandaard. Die rechten zijn in Nederland en Europa als gevolg van klimaatverandering niet onmiddellijk in gevaar. Maar dat ligt anders voor bijvoorbeeld de bewoners van sommige eilanden...

Meer van Fons Coomans

Nooit meer

Vrede handhaven en respect voor de medemens gaan niet vanzelf, dat merken we in deze tijden waarin antisemitisme weer opkomt en racisme toeneemt.
Opinie

“Wie zich het verleden niet herinnert, is gedoemd het opnieuw te beleven.” Deze woorden van George Santayana, de Spaans-Amerikaanse dichter, schrijver en filosoof zijn te lezen op een van de muren van Auschwitz. 

De holocaust, de genocide van vele miljoenen onschuldige burgers mag nooit vergeten worden. En dat gaat niet vanzelf, omdat er eigenlijk zoveel redenen zijn om wél te vergeten. Omdat de herinneringen te pijnlijk zijn, te erg en te groot voor woorden. Maar ook omdat de schaamte om dat wat heeft kunnen gebeuren, te groot is. 

Vandaar dat Nederland de Nationale Holocaust Herdenkingsdag heeft ingesteld, de laatste zondag van januari. En de Verenigde Naties 27 januari heeft uitgeroepen tot Internationale Holocaust Herinneringsdag.

Vandaar ook dat Unesco pal staat voor de bescherming van plaatsen die herinneren aan wat er in het verleden gebeurd is. Denk bijvoorbeeld aan Robbeneiland in Zuid Afrika, het Vredesmonument in Hiroshima of de Oude brug in Mostar. Maar ook de bescherming van documenten, zoals het dagboek van Anne Frank, zijn wezenlijk voor het herinneren van het verleden en helpen ons onze geschiedenis onder ogen te zien. Alleen zo kunnen we het heden begrijpen en een visie ontwikkelen op een menswaardige toekomst.

Unesco starts the global education coalition

Meer dan 1,5 miljard studenten en jongeren van over de hele wereld worden getroffen door school- en universiteitssluitingen als gevolg van de coronacrisis. Unesco heeft een wereldwijde onderwijscoalitie opgericht om landen te ondersteunen bij het opschalen van hun 'best practices' voor afstandsonderwijs en het bereiken van kinderen die het meeste risico lopen.

Immaterieel erfgoed op de scholendag

Docenten aan de slag met immaterieel erfgoed. 

Unesco-debat over de beschermwaardigheid van de journalistiek

Impressie van het Unesco-debat 'Het Laatste Nieuws', (12 september, 2019 in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam). Centrale vraag van het debat was of de journalistiek bescherming verdient.

Loading...