Unesco Nederlandse Commissie

Hoofdafbeelding
Een uitstalling op kunstbeurs Tefaf (Foto: Hape662 | CC/Flickr.com)
event

Parallel aan kunstbeurs Tefaf vindt de conferentie ‘Trust and Transparency in the Art and Heritage Worlds and their Practices’ plaats.

Parallel aan kunstbeurs Tefaf vindt de conferentie ‘Trust and Transparency in the Art and Heritage Worlds and their Practices’ plaats.

Hoofdafbeelding
Een demonstratie voor vrouwenrechten in Washington. (Foto: Mobilus In Mobili | CC/Flickr.com)
event

Op vrijdag 13 maart organiseert de Universiteit Utrecht een event onder de titel ‘The Feminization of Human Rights?’.

Op vrijdag 13 maart organiseert de Universiteit Utrecht een event onder de titel ‘The Feminization of Human Rights?’.

Image
Collegezaal. (Foto: Nikolayhg | Pixabay.com)
Nieuws

De Nederlandse Unesco Commissie nodigt hogescholen en universiteiten uit een aanvraag in te dienen voor een Unesco-leerstoel.

De Nederlandse Unesco Commissie nodigt hogescholen en universiteiten uit een aanvraag in te dienen voor een Unesco-leerstoel.

Image
Het Bloemencorso in Zundert. (Foto: Jorden Esser | CC/Flickr.com)
Nieuws

Minister Van Engelshoven (Cultuur) nomineert de corsocultuur in Nederland én het Zomercarnaval Rotterdam voor de Internationale Immaterieel Erfgoed-lijst van Unesco.

Minister Van Engelshoven (Cultuur) nomineert de corsocultuur in Nederland én het Zomercarnaval Rotterdam voor de Internationale Immaterieel Erfgoed-lijst van Unesco.

Image
Uitgedroogde grond. (Foto: Kasey McCoy | Unsplash.com)
Nieuws

Het IHE Delft Institute for Water Education, het grootste opleidingsinstituut voor de watersector ter wereld, organiseert een jongerenconferentie rondom het thema ‘droogte’.

Het IHE Delft Institute for Water Education, het grootste opleidingsinstituut voor de watersector ter wereld, organiseert een jongerenconferentie rondom het thema ‘droogte’.

Image
De skyline van Dubai. (Foto: Nathan John | CC/Flickr.com)
Verslag

Afgelopen maand nam adjunct-directeur Mustapha Khaddari van de Indische Buurtschool namens de Nederlandse Unesco-scholen deel aan het Dubai Forum, een internationale conferentie

Afgelopen maand nam adjunct-directeur Mustapha Khaddari van de Indische Buurtschool namens de Nederlandse Unesco-scholen deel aan het Dubai Forum, een internationale conferentie

Image
Still uit de Westerborkfilm. (Foto: Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid)
Nieuws

Na een intensieve speurtocht zijn beelden van de zogenoemde ‘Westerborkfilm’, een van de zeldzame films van Nazi-kampen, herontdekt.

Na een intensieve speurtocht zijn beelden van de zogenoemde ‘Westerborkfilm’, een van de zeldzame films van Nazi-kampen, herontdekt.

Image
Koloniegebouwen in Veenhuizen. (Foto: Michel Kalff | CC/Flickr.com)
Nieuws

De Koloniën van Weldadigheid, die aan het begin van de 19e eeuw werden opgezet voor de armenzorg, krijgen mogelijk in juli een plaats op de Werelderfgoedlijst van Unesco.

De Koloniën van Weldadigheid, die aan het begin van de 19e eeuw werden opgezet voor de armenzorg, krijgen mogelijk in juli een plaats op de Werelderfgoedlijst van Unesco.

Image
Collegezaal. (Foto: Nikolayhg | Pixabay.com)
Nieuws

De Nederlandse Unesco Commissie nodigt hogescholen en universiteiten uit een aanvraag in te dienen voor een Unesco-leerstoel.

De Nederlandse Unesco Commissie nodigt hogescholen en universiteiten uit een aanvraag in te dienen voor een Unesco-leerstoel.

Image
Het Bloemencorso in Zundert. (Foto: Jorden Esser | CC/Flickr.com)
Nieuws

Minister Van Engelshoven (Cultuur) nomineert de corsocultuur in Nederland én het Zomercarnaval Rotterdam voor de Internationale Immaterieel Erfgoed-lijst van Unesco.

Minister Van Engelshoven (Cultuur) nomineert de corsocultuur in Nederland én het Zomercarnaval Rotterdam voor de Internationale Immaterieel Erfgoed-lijst van Unesco.

Image
Uitgedroogde grond. (Foto: Kasey McCoy | Unsplash.com)
Nieuws

Het IHE Delft Institute for Water Education, het grootste opleidingsinstituut voor de watersector ter wereld, organiseert een jongerenconferentie rondom het thema ‘droogte’.

Het IHE Delft Institute for Water Education, het grootste opleidingsinstituut voor de watersector ter wereld, organiseert een jongerenconferentie rondom het thema ‘droogte’.

894
Journalisten
In de afgelopen tien jaar werden 894 journalisten vermoord.
meer

Mensenrechten toekomstige generaties cruciaal bij omgang met klimaatverandering

Opinie

De afgelopen tijd is het steeds duidelijker geworden dat het grote maatschappelijke probleem van de klimaatverandering ook een negatief effect heeft op de mensenrechten. Denk alleen al aan het recht op gezondheid dat lijdt onder de vervuiling van ons leefmilieu.

Mensenrechten spelen in toenemende mate een rol in discussies over klimaatverandering. In de Urgenda- zaak tegen de Nederlandse Staat over de tekortschietende overheidsmaatregelen om de broeikasgassen terug te dringen, bevestigden de rechters dat het beroep op het recht op leven en het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer legitiem was. Soms nemen rechters beslissingen die de belangen van burgers actief beschermen, waar politici en beleidsmakers geen stappen willen of durven nemen.

Om welke rechten gaat het dan eigenlijk? Het gaat over mensenrechten die raken aan ons fysieke bestaan, zoals het recht op leven, voedsel, water, huisvesting, gezondheid en een behoorlijke levensstandaard. Die rechten zijn in Nederland en Europa als gevolg van klimaatverandering niet onmiddellijk in gevaar. Maar dat ligt anders voor bijvoorbeeld de bewoners van sommige eilanden...

Meer van Fons Coomans

Nooit meer

Vrede handhaven en respect voor de medemens gaan niet vanzelf, dat merken we in deze tijden waarin antisemitisme weer opkomt en racisme toeneemt.
Opinie

“Wie zich het verleden niet herinnert, is gedoemd het opnieuw te beleven.” Deze woorden van George Santayana, de Spaans-Amerikaanse dichter, schrijver en filosoof zijn te lezen op een van de muren van Auschwitz. 

De holocaust, de genocide van vele miljoenen onschuldige burgers mag nooit vergeten worden. En dat gaat niet vanzelf, omdat er eigenlijk zoveel redenen zijn om wél te vergeten. Omdat de herinneringen te pijnlijk zijn, te erg en te groot voor woorden. Maar ook omdat de schaamte om dat wat heeft kunnen gebeuren, te groot is. 

Vandaar dat Nederland de Nationale Holocaust Herdenkingsdag heeft ingesteld, de laatste zondag van januari. En de Verenigde Naties 27 januari heeft uitgeroepen tot Internationale Holocaust Herinneringsdag.

Vandaar ook dat Unesco pal staat voor de bescherming van plaatsen die herinneren aan wat er in het verleden gebeurd is. Denk bijvoorbeeld aan Robbeneiland in Zuid Afrika, het Vredesmonument in Hiroshima of de Oude brug in Mostar. Maar ook de bescherming van documenten, zoals het dagboek van Anne Frank, zijn wezenlijk voor het herinneren van het verleden en helpen ons onze geschiedenis onder ogen te zien. Alleen zo kunnen we het heden begrijpen en een visie ontwikkelen op een menswaardige toekomst.

(Ont)lezing

‘25% van de leerlingen snapt basale teksten niet meer en kan zich als burger niet redden.’
Opinie

Eerst kon ik er nog wel om lachen, toen een leerling op de vraag wat een monarchie is ‘heerschappij van een koninklijk lid’ antwoordde. Het was een eersteklasser en de leerling in kwestie had de woorden tenminste nog goed gespeld. Dat was wel eens anders, merkte ik direct al toen ik in 2011 als geschiedenisdocent begon. Toch viel het me nog enigszins mee. Geschiedenis was bovendien geen Nederlands, hield ik mezelf voor.

In de daaropvolgende jaren zag ik niet alleen dezelfde fouten terugkomen, ze werden ook vaker gemaakt. Steeds vaker was ik – vooral in klas 1 – bezig om taalles te geven, en kon ik er niet meer van uitgaan dat leerlingen de woorden die ik gebruikte correct konden spellen. Koninglijk, ze hebbe, ze wille, hun zeggen: zeker tot in de derde klas kwam ik het regelmatig tegen.

Kan gebeuren? Misschien, maar dit gebeurde waar je het niet snel zou verwachten: op een categoraal gymnasium. Kortom, het lachen verging me snel.

Behalve moeite met spellen hadden de leerlingen die ik lesgaf dikwijls ook moeite met goed lezen. En net als spelling zag ik deze vaardigheid afkalven. Zou er een verband zijn?

Immaterieel erfgoed op de scholendag

Docenten aan de slag met immaterieel erfgoed. 

Unesco-debat over de beschermwaardigheid van de journalistiek

Impressie van het Unesco-debat 'Het Laatste Nieuws', (12 september, 2019 in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam). Centrale vraag van het debat was of de journalistiek bescherming verdient.

Sonnet voor Unesco

Ilja Leonard Pfeijffer schreef een sonnet voor Unesco. 

Loading...