Unesco Nederlandse Commissie

Hoofdafbeelding
Café met vlaggen aan de muur
event

Eén van de sterkste punten van het Nederlandse Unesco-scholennetwerk, is de onderlinge betrokkenheid van de scholen en het vele uitwisselen van ervaringen.

Eén van de sterkste punten van het Nederlandse Unesco-scholennetwerk, is de onderlinge betrokkenheid van de scholen en het vele uitwisselen van ervaringen.

Image
Een vrouwelijke onderzoeker aan het werk in een laboratorium.
Nieuws

Van 30 november 2020 tot 20 januari 2021 is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de Nederlandse ‘For Women in Science’ Rising Talent Prizes.

Van 30 november 2020 tot 20 januari 2021 is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de Nederlandse ‘For Women in Science’ Rising Talent Prizes.

Image
Het Ir. D.F. Woudagemaal
Nieuws

De derde aflevering van de podcastserie over werelderfgoed gaat in op het behoud van de status van Unesco werelderfgoed.

De derde aflevering van de podcastserie over werelderfgoed gaat in op het behoud van de status van Unesco werelderfgoed.

Image
Detail van de poster over crisisbewust handelen.
Nieuws

Een nieuwe poster toont een vijf-stappen-aanpak die erfgoedbeheerders kan helpen om zich beter voor te bereiden op een crisis.

Een nieuwe poster toont een vijf-stappen-aanpak die erfgoedbeheerders kan helpen om zich beter voor te bereiden op een crisis.

Image
Fotocollage van gezichten.
Podcast

In de derde aflevering van de podcastserie ‘Het Unesco Gesprek’ spreekt Kathleen Ferrier met twee gasten over de meerstemmige samenleving.

In de derde aflevering van de podcastserie ‘Het Unesco Gesprek’ spreekt Kathleen Ferrier met twee gasten over de meerstemmige samenleving.

Image
Het terracotta hoofdje van een jonge vrouw, uit het IFé-gebied in Nigeria.
Nieuws

Op 2 november heeft Nederland een zeldzaam object teruggegeven aan Nigeria.

Op 2 november heeft Nederland een zeldzaam object teruggegeven aan Nigeria.

Image
Musici spelen in een orkest.
Podcast

In de tweede aflevering van podcastserie ‘Het Unesco Gesprek’ spreekt Kathleen Ferrier met twee gasten over de grote gevolgen van de pandemie voor de culturele sector.

In de tweede aflevering van podcastserie ‘Het Unesco Gesprek’ spreekt Kathleen Ferrier met twee gasten over de grote gevolgen van de pandemie voor de culturele sector.

Image
De skyline van de Chinese stad Fuzhou. (Foto: stone wu | Wikimedia Commons)
Nieuws

Het Werelderfgoedcomité van Unesco heeft besloten om de eerder uitgestelde 44ste vergadering van 2020 in China, te verschuiven naar volgend jaar.

Het Werelderfgoedcomité van Unesco heeft besloten om de eerder uitgestelde 44ste vergadering van 2020 in China, te verschuiven naar volgend jaar.

Image
Het Ir. D.F. Woudagemaal
Nieuws

De derde aflevering van de podcastserie over werelderfgoed gaat in op het behoud van de status van Unesco werelderfgoed.

De derde aflevering van de podcastserie over werelderfgoed gaat in op het behoud van de status van Unesco werelderfgoed.

Image
Detail van de poster over crisisbewust handelen.
Nieuws

Een nieuwe poster toont een vijf-stappen-aanpak die erfgoedbeheerders kan helpen om zich beter voor te bereiden op een crisis.

Een nieuwe poster toont een vijf-stappen-aanpak die erfgoedbeheerders kan helpen om zich beter voor te bereiden op een crisis.

Image
Fotocollage van gezichten.
Podcast

In de derde aflevering van de podcastserie ‘Het Unesco Gesprek’ spreekt Kathleen Ferrier met twee gasten over de meerstemmige samenleving.

In de derde aflevering van de podcastserie ‘Het Unesco Gesprek’ spreekt Kathleen Ferrier met twee gasten over de meerstemmige samenleving.

549

elementen
Er staan 549 immateriële erfgoederen op de Unesco-Lijst
meer

Leven lang leren in onzekere tijden

‘Voor velen in ontwikkelingslanden ontstond het idee dat welhaast iedereen naar de universiteit moet om er uiteindelijk als gerespecteerde burger bij te horen.’
Opinie

Het Unesco-rapport uit 1996 Learning the treasure within, samengesteld door Jacques Delors, heeft mij altijd zeer aangesproken. Voortbouwend op het idee van Education permanente vormt de kern van zijn betoog dat educatie in essentie het ‘leren te leven met elkaar’ is. De andere doelen van educatie zoals ‘leren te weten’, ‘leren te handelen’ en ‘leren te zijn’ moeten dit overkoepelende doel zoveel mogelijk versterken.

Sinds die tijd is er een hoop gebeurd en – vooral ook – niet gebeurd, zowel in de westerse wereld als in ontwikkelingslanden. In Nederland kwam de agenda van ‘leven lang leren’ de afgelopen twintig jaar nauwelijks van de grond. Mijn collega, wijlen Professor Max van der Kamp, verzuchtte aan het begin van het millennium dat de brede agenda van Jacques Delors wel erg versmald werd tot een paternalistische oproep aan mensen om vooral zelf in hun eigen employability te investeren.

De neoliberale agenda met zijn heilige koe van de marktwerking greep om zich heen. De ‘lager’ opgeleiden, mensen met beperkingen en voortijdige schoolverlaters kwamen er bekaaid vanaf.

Het devies van de Lissabon-akkoorden was dat we in Europa vooral mensen ‘hoger’ moesten opleiden (‘leren te weten’) om met de nieuwe technologische ontwikkelingen om te kunnen gaan.

Meer van Jacques Zeelen

Heel de wonden van het koloniale verleden met waarheid en verzoening

‘Het begint er dus mee om eens echt naar elkaars verhalen te luisteren, naar álle verhalen. ’
Opinie

Regering, stel een Waarheids- en Verzoeningscommissie in, bepleiten Kathleen Ferrier, Joost Röselaers en Jaap Scholten.

Nederland worstelt met zijn slavernijverleden en de uitwerking daarvan in het heden. Recent zijn in Rotterdam de resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar het koloniaal en slavernijverleden van die stad. Vorige maand verscheen al De Slavernij in Oost en West. Het Amsterdam-onderzoek. Bij de presentatie daarvan werd het belang benadrukt van het vinden van de waarheid over het verleden. In Nederland is daarop tot nu toe nog geen eenduidig antwoord gekomen, laat staan constructieve oplossingen.

In Zuid-Afrika kwam na de val van het apartheidsregime de vraag op hoe om te gaan met de gruwelijkheden die tijdens apartheid begaan waren. Er werd niet gekozen voor een juridische benadering , maar voor een hele andere oplossing. Onder leiding van aartsbisschop Desmond Tutu werd een Waarheids- en Verzoeningscommissie opgericht. De commissie wilde recht doen aan het verleden zodat een betere toekomst voor allen mogelijk zou worden. Heling was een centraal woord. En helen begint ermee om naar elkaar te luisteren. Om verhalen te vertellen en het verhaal en de pijn en angsten van de ander te willen begrijpen.

Het recht van de sterkste?

“In tijden van corona worden de kwetsbaren van de samenleving nog kwetsbaarder”
Opinie

Heeft een jongere meer recht op een plek op de IC dan een oudere? En een chronisch zieke van 30 minder recht dan een gezonde 60-er? En wie bepaalt dat? In Nederland is veel discussie over de positie van mensen met een kwetsbare gezondheid in coronatijd. Inzichten vanuit ethiek en mensenrechten kunnen helpen in deze discussie.

Ouderen, mensen met een chronische ziekte, kankerpatiënten zijn het beschermen waard, zo is hun boodschap via #geendorhout op social media. Deze actie volgt niet alleen op het steeds minder opvolgen van de coronamaatregelen waar juist deze groep door geraakt wordt, maar ook op steeds luider wordende geluiden over de vraag of kwetsbaren een kleinere kans moeten hebben op een plek op de IC in tijden van crisis. Waarbij grove uitingen op social media de boventoon lijken te voeren, gevolgd door zwart-wit discussies in talkshows.

Met een mogelijke tweede coronagolf op komst zijn het dit soort ethische discussies die de kop opsteken. Nederland staat daarin niet alleen. Corona speelt wereldwijd, en de ethische aspecten van een pandemie zijn vaak ook niet aan landsgrenzen gebonden. Het lijkt dan ook wijs om naar een breder ethisch kader te kijken.

Unesco in het Koninkrijk der Nederlanden

Het Nederlandse Koninkrijk heeft op allerlei gebieden Unesco-erkenningen. Daarvan is Unesco Werelderfgoed de bekendste, maar er zijn veel meer labels die de organisatie toekent. Ontdek de rijkdom die Unesco helpt beschermen!

Het Nederlandse Koninkrijk heeft op allerlei gebieden Unesco-erkenningen. Daarvan is Unesco Werelderfgoed de bekendste, maar er zijn veel meer labels die de organisatie toekent. Ontdek de rijkdom die Unesco helpt beschermen!

Categories

Over de ethiek van Artificial Intelligence: maakt AI betere beslissingen?

Denkt u dat u altijd zelf beslissingen neemt? Misschien is dat toch niet helemaal het geval. Uw beslissingen worden namelijk steeds vaker beïnvloed door kunstmatige intelligentie (AI).

Inclusive Education: A Student's Perspective

The Netherlands Youth Commission for Unesco asks students from the Hague University of Applied Sciences about their views on inclusive education.

 

Leonard Geluk over inclusie in het onderwijs

Inclusie is een belangrijk onderwerp in het onderwijs. Het is door de coronacrisis nog sterker naar voren gekomen. De Nederlandse Unesco Commissie en de Haagse Hogeschool organiseren een online bijeenkomst over dit vraagstuk op 15 oktober 2020. Leonard Geluk, lid van de Unesco Commissie, directeur van de VNG en voormalig bestuursvoorzitter van de Haagse Hogeschool benadrukt het belang van inclusie en nodigt iedereen uit zich aan te melden voor de bijeenkomst.

 

Loading...