Unesco Nederlandse Commissie

Image
Trumpaanhangers op de trappen van het Capitool in Washington.
podcast

Met de inauguratie van Joe Biden is een einde gekomen aan het presidentschap van Donald Trump.

Met de inauguratie van Joe Biden is een einde gekomen aan het presidentschap van Donald Trump.

Image
Wetlands in de buurt van Amsterdam
Nieuws

Op 25 en 26 januari vindt de internationale Climate Adaptation Summit 2021 plaats vanuit Nederland.

Op 25 en 26 januari vindt de internationale Climate Adaptation Summit 2021 plaats vanuit Nederland.

Hoofdafbeelding
De Waddenkust bij Holwerd aan zee.
event

Op 5 februari vindt een symposium plaats over het Unesco Mens en Biosfeerprogramma.

Op 5 februari vindt een symposium plaats over het Unesco Mens en Biosfeerprogramma.

Image
Het strand van Bonaire bestaat hier uit stukjes koraal. Ook zijn kleine slavenhuisjes te zien.
Nieuws

Het project ‘Eilande(rs)n aan het Roer’ van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) heeft 3,5 miljoen euro toegekend gekregen.

Het project ‘Eilande(rs)n aan het Roer’ van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) heeft 3,5 miljoen euro toegekend gekregen.

Image
'For Women in Science'-beurswinnaars Lisa Becking (l) en Sandra Khor Manickam.
Nieuws

Op 7 januari is de negende ronde van het Nederlandse L’Oréal-Unesco beurzenprogramma ‘For Women in Science’ geopend voor aanvragen.

Op 7 januari is de negende ronde van het Nederlandse L’Oréal-Unesco beurzenprogramma ‘For Women in Science’ geopend voor aanvragen.

Image
Schaal met couscous
Nieuws

Eind december plaatste Unesco een kleine dertig ambachten en tradities op de representatieve lijst van het immaterieel erfgoed van de wereld.

Eind december plaatste Unesco een kleine dertig ambachten en tradities op de representatieve lijst van het immaterieel erfgoed van de wereld.

Image
Kinderen krijgen onderwijs via de computer, tijdens de schoolsluitingen in de coronapandemie.
Nieuws

Docenten en beleidsmakers zijn bezorgd over het (moeilijk) bereiken en betrekken van studenten, met name uit kwetsbare groepen.

Docenten en beleidsmakers zijn bezorgd over het (moeilijk) bereiken en betrekken van studenten, met name uit kwetsbare groepen.

Image
Torens van op elkaar gelegde platte keien.
Podcast

In de vijfde aflevering spreekt Kathleen Ferrier met een gast over hoe de missie van Unesco 'building peace in the minds of men and women' zich vertaalt naar de praktijk.

In de vijfde aflevering spreekt Kathleen Ferrier met een gast over hoe de missie van Unesco 'building peace in the minds of men and women' zich vertaalt naar de praktijk.

Hoofdafbeelding
De Waddenkust bij Holwerd aan zee.
event

Op 5 februari vindt een symposium plaats over het Unesco Mens en Biosfeerprogramma.

Op 5 februari vindt een symposium plaats over het Unesco Mens en Biosfeerprogramma.

Image
Het strand van Bonaire bestaat hier uit stukjes koraal. Ook zijn kleine slavenhuisjes te zien.
Nieuws

Het project ‘Eilande(rs)n aan het Roer’ van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) heeft 3,5 miljoen euro toegekend gekregen.

Het project ‘Eilande(rs)n aan het Roer’ van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) heeft 3,5 miljoen euro toegekend gekregen.

Image
'For Women in Science'-beurswinnaars Lisa Becking (l) en Sandra Khor Manickam.
Nieuws

Op 7 januari is de negende ronde van het Nederlandse L’Oréal-Unesco beurzenprogramma ‘For Women in Science’ geopend voor aanvragen.

Op 7 januari is de negende ronde van het Nederlandse L’Oréal-Unesco beurzenprogramma ‘For Women in Science’ geopend voor aanvragen.

549

elementen
Er staan 549 immateriële erfgoederen op de Unesco-Lijst
meer

Nationale Parken moeten ontwikkelingsgericht karakter krijgen

Laten we [...] beginnen met het beheer van deze bijzondere gebieden goed te regelen.
Opinie

Bij het aanwijzen van nieuwe Nationale Parken moet het niet alleen gaan om het beschermen van mooie plekken maar om het vermogen van deze gebieden actief bij te dragen aan duurzaamheid en maatschappelijke opgaven, betoogt Kathleen Ferrier.

Recent bracht de Commissie van Vollenhoven het rapport  ‘Nationale Parken van Wereldklasse’ uit. Daarin worden vijf gebieden aangewezen met ‘internationale unieke waarden van natuur, landschap en cultureel erfgoed’.

Deze zijn robuuster en grootschaliger dan de meeste huidige nationale parken en ook heeft de commissie een integrale benadering gehanteerd, waarbij  de meerwaarde zit in de combinatie van natuur, landschap en cultuurhistorie. De Nederlandse Unesco Commissie verwelkomt deze benadering.

Leven lang leren in onzekere tijden

‘Voor velen in ontwikkelingslanden ontstond het idee dat welhaast iedereen naar de universiteit moet om er uiteindelijk als gerespecteerde burger bij te horen.’
Opinie

Het Unesco-rapport uit 1996 Learning the treasure within, samengesteld door Jacques Delors, heeft mij altijd zeer aangesproken. Voortbouwend op het idee van Education permanente vormt de kern van zijn betoog dat educatie in essentie het ‘leren te leven met elkaar’ is. De andere doelen van educatie zoals ‘leren te weten’, ‘leren te handelen’ en ‘leren te zijn’ moeten dit overkoepelende doel zoveel mogelijk versterken.

Sinds die tijd is er een hoop gebeurd en – vooral ook – niet gebeurd, zowel in de westerse wereld als in ontwikkelingslanden. In Nederland kwam de agenda van ‘leven lang leren’ de afgelopen twintig jaar nauwelijks van de grond. Mijn collega, wijlen Professor Max van der Kamp, verzuchtte aan het begin van het millennium dat de brede agenda van Jacques Delors wel erg versmald werd tot een paternalistische oproep aan mensen om vooral zelf in hun eigen employability te investeren.

De neoliberale agenda met zijn heilige koe van de marktwerking greep om zich heen. De ‘lager’ opgeleiden, mensen met beperkingen en voortijdige schoolverlaters kwamen er bekaaid vanaf.

Het devies van de Lissabon-akkoorden was dat we in Europa vooral mensen ‘hoger’ moesten opleiden (‘leren te weten’) om met de nieuwe technologische ontwikkelingen om te kunnen gaan.

Meer van Jacques Zeelen

Het recht van de sterkste?

“In tijden van corona worden de kwetsbaren van de samenleving nog kwetsbaarder”
Opinie

Heeft een jongere meer recht op een plek op de IC dan een oudere? En een chronisch zieke van 30 minder recht dan een gezonde 60-er? En wie bepaalt dat? In Nederland is veel discussie over de positie van mensen met een kwetsbare gezondheid in coronatijd. Inzichten vanuit ethiek en mensenrechten kunnen helpen in deze discussie.

Ouderen, mensen met een chronische ziekte, kankerpatiënten zijn het beschermen waard, zo is hun boodschap via #geendorhout op social media. Deze actie volgt niet alleen op het steeds minder opvolgen van de coronamaatregelen waar juist deze groep door geraakt wordt, maar ook op steeds luider wordende geluiden over de vraag of kwetsbaren een kleinere kans moeten hebben op een plek op de IC in tijden van crisis. Waarbij grove uitingen op social media de boventoon lijken te voeren, gevolgd door zwart-wit discussies in talkshows.

Met een mogelijke tweede coronagolf op komst zijn het dit soort ethische discussies die de kop opsteken. Nederland staat daarin niet alleen. Corona speelt wereldwijd, en de ethische aspecten van een pandemie zijn vaak ook niet aan landsgrenzen gebonden. Het lijkt dan ook wijs om naar een breder ethisch kader te kijken.

Unesco in het Koninkrijk der Nederlanden

Het Nederlandse Koninkrijk heeft op allerlei gebieden Unesco-erkenningen. Daarvan is Unesco Werelderfgoed de bekendste, maar er zijn veel meer labels die de organisatie toekent. Ontdek de rijkdom die Unesco helpt beschermen!

Het Nederlandse Koninkrijk heeft op allerlei gebieden Unesco-erkenningen. Daarvan is Unesco Werelderfgoed de bekendste, maar er zijn veel meer labels die de organisatie toekent. Ontdek de rijkdom die Unesco helpt beschermen!

Categories

Public Trust in Journalism in Democratic Societies

A talk show led by journalist Yvonne Zonderop with journalists and news makers from the Netherlands, India and Hungary about the trust in journalistic media today in democratic societies. The show was part of the World Press Freedom Conference 2020 and organised by the Netherlands Commission for Unesco. 

Over de ethiek van Artificial Intelligence: maakt AI betere beslissingen?

Denkt u dat u altijd zelf beslissingen neemt? Misschien is dat toch niet helemaal het geval. Uw beslissingen worden namelijk steeds vaker beïnvloed door kunstmatige intelligentie (AI).

Inclusive Education: A Student's Perspective

The Netherlands Youth Commission for Unesco asks students from the Hague University of Applied Sciences about their views on inclusive education.

 

Loading...