Unesco Nederlandse Commissie

Image
Een man wordt gevaccineerd tegen Covid-19.
Nieuws

Unesco’s ethiekcommissies COMEST en IBC hebben een gezamenlijke oproep gedaan om de huidige mondiale Covid19-vaccinatiestrategie drastisch te wijzigen.

Unesco’s ethiekcommissies COMEST en IBC hebben een gezamenlijke oproep gedaan om de huidige mondiale Covid19-vaccinatiestrategie drastisch te wijzigen.

Hoofdafbeelding
Globe van bovenaf gezien
event

Wereldburgerschap is een belangrijk thema voor het Unesco-scholennetwerk, en staat deze maand centraal in het online scholencafé.

Wereldburgerschap is een belangrijk thema voor het Unesco-scholennetwerk, en staat deze maand centraal in het online scholencafé.

Image
Interieur van het Rietveld Schröderhuis in Utrecht.
Analyse

Op 8 februari heeft de Commissie Collectie Nederland (CCN) een tussentijds advies gepresenteerd waarin gepleit wordt voor een andere inrichting van de bescherm

Op 8 februari heeft de Commissie Collectie Nederland (CCN) een tussentijds advies gepresenteerd waarin gepleit wordt voor een andere inrichting van de bescherm

Image
Unesco Logo Open Science
Nieuws

De Algemene Conferentie van Unesco zal in november 2021 een mondiale Aanbeveling over Open Science behandelen en vaststellen.

De Algemene Conferentie van Unesco zal in november 2021 een mondiale Aanbeveling over Open Science behandelen en vaststellen.

Hoofdafbeelding
Een vrouw doet onderzoek in een laboratorium
event

De Internationale Dag van Vrouwen en Meisjes in de Wetenschap wordt gevierd met een webinar, waarin vrouwelijke wetenschappers hun werk bespreken om Covid-19 te bestrijden.

De Internationale Dag van Vrouwen en Meisjes in de Wetenschap wordt gevierd met een webinar, waarin vrouwelijke wetenschappers hun werk bespreken om Covid-19 te bestrijden.

Image
Bolwerk Sint Jan in Den Bosch.
Nieuws

Op 25 en 26 januari vindt de klimaatadaptatietop CAS2021 plaats. De Unesco Commissie vraagt op de top aandacht voor cultuur en erfgoed bij klimaatadaptatie.

Op 25 en 26 januari vindt de klimaatadaptatietop CAS2021 plaats. De Unesco Commissie vraagt op de top aandacht voor cultuur en erfgoed bij klimaatadaptatie.

Image
Trumpaanhangers op de trappen van het Capitool in Washington.
podcast

Met de inauguratie van Joe Biden is een einde gekomen aan het presidentschap van Donald Trump.

Met de inauguratie van Joe Biden is een einde gekomen aan het presidentschap van Donald Trump.

Image
Wetlands in de buurt van Amsterdam
Nieuws

Op 25 en 26 januari vindt de internationale Climate Adaptation Summit 2021 plaats vanuit Nederland.

Op 25 en 26 januari vindt de internationale Climate Adaptation Summit 2021 plaats vanuit Nederland.

Image
Interieur van het Rietveld Schröderhuis in Utrecht.
Analyse

Op 8 februari heeft de Commissie Collectie Nederland (CCN) een tussentijds advies gepresenteerd waarin gepleit wordt voor een andere inrichting van de bescherm

Op 8 februari heeft de Commissie Collectie Nederland (CCN) een tussentijds advies gepresenteerd waarin gepleit wordt voor een andere inrichting van de bescherm

Image
Unesco Logo Open Science
Nieuws

De Algemene Conferentie van Unesco zal in november 2021 een mondiale Aanbeveling over Open Science behandelen en vaststellen.

De Algemene Conferentie van Unesco zal in november 2021 een mondiale Aanbeveling over Open Science behandelen en vaststellen.

Hoofdafbeelding
Een vrouw doet onderzoek in een laboratorium
event

De Internationale Dag van Vrouwen en Meisjes in de Wetenschap wordt gevierd met een webinar, waarin vrouwelijke wetenschappers hun werk bespreken om Covid-19 te bestrijden.

De Internationale Dag van Vrouwen en Meisjes in de Wetenschap wordt gevierd met een webinar, waarin vrouwelijke wetenschappers hun werk bespreken om Covid-19 te bestrijden.

549

elementen
Er staan 549 immateriële erfgoederen op de Unesco-Lijst
meer

Genekt door een amandel

Een deel van de samenleving zal – hoe goed het ook haar best doet – dat soort opdrachten nooit naar tevredenheid kunnen afronden.
Opinie

We hebben allemaal een guilty pleasure en de mijne is Heel Holland Bakt. Niet omdat ik nou zo van zoetigheid houd, maar wel omdat ik geniet van de creativiteit en vindingrijkheid van de deelnemers. Zij weten natuurlijk allemaal hun weg in de keuken en al helemaal door de wereld van de patisserie.

Ik verbaas mij over de parate kennis, als ze zeggen dat een of andere zoete smurrie in zoveel seconden van de lepel moet lopen, of dat je de lucht uit het macarondeeg moet kloppen omdat ze anders scheuren. En dat dan bij elke opdracht die ze krijgen. Helemaal genieten is het als ze met een minimum aan aanwijzingen de technische opdracht ingestuurd worden: je ziet de denkprocessen en de afwegingen die gemaakt worden, de oplossingen die de bakkers bedenken als er geen duidelijk idee is en het naar elkaar gluren voor hints.

Dit zijn de 21e eeuwse vaardigheden, de levensvaardigheden, de metacognitieve vaardigheden waar we het in het onderwijs steeds over hebben: probleemoplossend denken, kritische kanttekeningen maken, doordenken van oorzaak en gevolg, samenwerken, creativiteit, authenticiteit en doorzettingsvermogen. Je kunt ze tijdens elke aflevering keurig afvinken.

Meer van Jan Berkvens

Nationale Parken moeten ontwikkelingsgericht karakter krijgen

Laten we [...] beginnen met het beheer van deze bijzondere gebieden goed te regelen.
Opinie

Bij het aanwijzen van nieuwe Nationale Parken moet het niet alleen gaan om het beschermen van mooie plekken maar om het vermogen van deze gebieden actief bij te dragen aan duurzaamheid en maatschappelijke opgaven, betoogt Kathleen Ferrier.

Recent bracht de Commissie van Vollenhoven het rapport  ‘Nationale Parken van Wereldklasse’ uit. Daarin worden vijf gebieden aangewezen met ‘internationale unieke waarden van natuur, landschap en cultureel erfgoed’.

Deze zijn robuuster en grootschaliger dan de meeste huidige nationale parken en ook heeft de commissie een integrale benadering gehanteerd, waarbij  de meerwaarde zit in de combinatie van natuur, landschap en cultuurhistorie. De Nederlandse Unesco Commissie verwelkomt deze benadering.

Leven lang leren in onzekere tijden

‘Voor velen in ontwikkelingslanden ontstond het idee dat welhaast iedereen naar de universiteit moet om er uiteindelijk als gerespecteerde burger bij te horen.’
Opinie

Het Unesco-rapport uit 1996 Learning the treasure within, samengesteld door Jacques Delors, heeft mij altijd zeer aangesproken. Voortbouwend op het idee van Education permanente vormt de kern van zijn betoog dat educatie in essentie het ‘leren te leven met elkaar’ is. De andere doelen van educatie zoals ‘leren te weten’, ‘leren te handelen’ en ‘leren te zijn’ moeten dit overkoepelende doel zoveel mogelijk versterken.

Sinds die tijd is er een hoop gebeurd en – vooral ook – niet gebeurd, zowel in de westerse wereld als in ontwikkelingslanden. In Nederland kwam de agenda van ‘leven lang leren’ de afgelopen twintig jaar nauwelijks van de grond. Mijn collega, wijlen Professor Max van der Kamp, verzuchtte aan het begin van het millennium dat de brede agenda van Jacques Delors wel erg versmald werd tot een paternalistische oproep aan mensen om vooral zelf in hun eigen employability te investeren.

De neoliberale agenda met zijn heilige koe van de marktwerking greep om zich heen. De ‘lager’ opgeleiden, mensen met beperkingen en voortijdige schoolverlaters kwamen er bekaaid vanaf.

Het devies van de Lissabon-akkoorden was dat we in Europa vooral mensen ‘hoger’ moesten opleiden (‘leren te weten’) om met de nieuwe technologische ontwikkelingen om te kunnen gaan.

Meer van Jacques Zeelen

Unesco in het Koninkrijk der Nederlanden

Het Nederlandse Koninkrijk heeft op allerlei gebieden Unesco-erkenningen. Daarvan is Unesco Werelderfgoed de bekendste, maar er zijn veel meer labels die de organisatie toekent. Ontdek de rijkdom die Unesco helpt beschermen!

Het Nederlandse Koninkrijk heeft op allerlei gebieden Unesco-erkenningen. Daarvan is Unesco Werelderfgoed de bekendste, maar er zijn veel meer labels die de organisatie toekent. Ontdek de rijkdom die Unesco helpt beschermen!

Categories

Hoe is Unesco Werelderfgoed ontstaan?

Iedereen heeft wel eens van werelderfgoed gehoord, maar wat betekent het precies? Hoe is het ontstaan? En wat is de link met Unesco? Op de werelderfgoedlijst staan op dit moment meer dan duizend bijzondere gebouwen en gebieden. Elk werelderfgoed is voor de gehele mensheid van uitzonderlijke waarde en daarmee uniek en onvervangbaar. Van de Chinese Muur tot het Great Barrier Reef en van de Amsterdamse Grachtengordel tot het Ir. D.F. Woudagemaal, elk werelderfgoed vertelt zijn eigen bijzondere verhaal.

Met dank aan de Oostenrijkse Unesco Commissie voor de animatie. (www.unesco.at)

'Culture and heritage need to be a part of climate adaptation'

Under the motto Changing Minds not the Climate, the Netherlands Commission for Unesco presents culture-based solutions for climate adaptation issues: four practical examples (from Kampen, Amsterdam, Den Bosch and Bonaire) in which culture is the starting point. These best practices provide sustainable custom solutions for locally determined climate challenges.

Netherlands Commission for Unesco emphasizes the importance of culture in climate adaptation

Cultural responses to climate change can prove useful in handling Climate Adaptation​, for example in 's-Hertogenbosch.

Loading...