Unesco Nederlandse Commissie

Image
De oude en de nieuwe Unesco Jongerencommissie op het strand van Scheveningen.
Nieuws

Op het strand van Scheveningen ontmoetten de oude en nieuwe Unesco Jongerencommissies elkaar. Voor een kennismaking en een middag vol Unesco-activiteiten. 

Op het strand van Scheveningen ontmoetten de oude en nieuwe Unesco Jongerencommissies elkaar. Voor een kennismaking en een middag vol Unesco-activiteiten. 

Image
De winnende inzending van de wedstrijd '(Thuis)onderwijs in de ideale wereld'.
Nieuws

Halve dagen naar school: 's ochtends de ene helft van de klas, 's middags de andere helft.

Halve dagen naar school: 's ochtends de ene helft van de klas, 's middags de andere helft.

Image
Cartoon die gelijkheid versus gelijkwaardigheid tussen leerlingen op school toelicht.
Nieuws

Unesco heeft recent de 2020-editie van het Global Education Monitoring Report gelanceerd, met dit jaar ‘inclusie’ als thema.

Unesco heeft recent de 2020-editie van het Global Education Monitoring Report gelanceerd, met dit jaar ‘inclusie’ als thema.

Hoofdafbeelding
Een blauwwit schildje op een pand aan het Noordeinde in Den Haag. (Foto: Martijn van Eck)
event

Op 22 juni is het advies ‘Een wapen in vredestijd’ aangeboden, over de uitvoering van het Haags Verdrag en het gebruik van het blauw-witte schildje.

Op 22 juni is het advies ‘Een wapen in vredestijd’ aangeboden, over de uitvoering van het Haags Verdrag en het gebruik van het blauw-witte schildje.

Image
Het Rietveld Schröderhuis in Utrecht.
Gedicht

De wedstrijd 'Denkend (over) erfgoed', uitgeschreven door de Unesco Jongerencommisssie, is gewonnen door Merel Maris (17 jaar) uit Westervoort.

De wedstrijd 'Denkend (over) erfgoed', uitgeschreven door de Unesco Jongerencommisssie, is gewonnen door Merel Maris (17 jaar) uit Westervoort.

Image
artificial Intelligence (AI)
Nieuws

Het Rathenau Instituut is een blog begonnen over de inspanningen van Unesco om wereldwijde ethische richtlijnen voor Artificiële Intelligentie te ontwikkelen.

Het Rathenau Instituut is een blog begonnen over de inspanningen van Unesco om wereldwijde ethische richtlijnen voor Artificiële Intelligentie te ontwikkelen.

Image
Het Rijksmuseum in Amsterdam, met een bord dat meldt dat het museum is gesloten. (Foto: Unesco.org)
Nieuws

Door de coronacrisis is bijna 90% van alle musea gesloten. Zonder steun zullen van de 95.000 musea zo'n 12.000 nooit meer hun deuren openen, blijkt uit nieuwe studies. 

Door de coronacrisis is bijna 90% van alle musea gesloten. Zonder steun zullen van de 95.000 musea zo'n 12.000 nooit meer hun deuren openen, blijkt uit nieuwe studies. 

Image
Een meisje houdt een bordje op met daarop de tekst 'Right to Education'.
Nieuws

Onderwijs voor vrouwen en meisjes staat onder druk door de coronacrisis – de wereldwijde schoolsluitingen hebben een negatieve invloed op de kansen van meisjes in het onderwijs.

Onderwijs voor vrouwen en meisjes staat onder druk door de coronacrisis – de wereldwijde schoolsluitingen hebben een negatieve invloed op de kansen van meisjes in het onderwijs.

Image
Cartoon die gelijkheid versus gelijkwaardigheid tussen leerlingen op school toelicht.
Nieuws

Unesco heeft recent de 2020-editie van het Global Education Monitoring Report gelanceerd, met dit jaar ‘inclusie’ als thema.

Unesco heeft recent de 2020-editie van het Global Education Monitoring Report gelanceerd, met dit jaar ‘inclusie’ als thema.

Hoofdafbeelding
Een blauwwit schildje op een pand aan het Noordeinde in Den Haag. (Foto: Martijn van Eck)
event

Op 22 juni is het advies ‘Een wapen in vredestijd’ aangeboden, over de uitvoering van het Haags Verdrag en het gebruik van het blauw-witte schildje.

Op 22 juni is het advies ‘Een wapen in vredestijd’ aangeboden, over de uitvoering van het Haags Verdrag en het gebruik van het blauw-witte schildje.

Image
Het Rietveld Schröderhuis in Utrecht.
Gedicht

De wedstrijd 'Denkend (over) erfgoed', uitgeschreven door de Unesco Jongerencommisssie, is gewonnen door Merel Maris (17 jaar) uit Westervoort.

De wedstrijd 'Denkend (over) erfgoed', uitgeschreven door de Unesco Jongerencommisssie, is gewonnen door Merel Maris (17 jaar) uit Westervoort.

894
Journalisten
In de afgelopen tien jaar werden 894 journalisten vermoord.
meer

Cultuur in coronatijden

‘Zonder hulp dreigt er een enorme verschraling of zelfs opdroging van het cultuuraanbod.’
Opinie

Het is duidelijk dat de coronacrisis een enorme impact heeft op de cultuursector. Neem als voorbeeld een symfonieorkest, waar het niet gezamenlijk kunnen repeteren laat staan uitvoeringen kunnen geven op zich al uiterst treurig is voor de betrokkenen.

Nu er voorzichtig weer gespeeld kan worden betekent de anderhalvemeterregel voor het orkest zelf dat het podium veel te klein is en moet worden uitgebouwd ten koste van de zaalcapaciteit. En in de zaal betekent de anderhalvemeterregel dat slechts een kwart tot een derde van de stoelen verkocht kan worden. Kortom, ook de financiële impact is enorm en soortgelijke sommetjes kunnen voor veel andere cultuurmanifestaties gemaakt worden.

Om nog maar te zwijgen van popconcerten en andere massa-evenementen waar anderhalve meter nog veel meer impact heeft op zowel aantallen als beleving. Zonder hulp dreigt er dus een enorme verschraling of zelfs opdroging van het cultuuraanbod.

Mensenrechten tegenover racisme

‘Racisme beoogt mensenrechtelijke uitgangspunten te ondergraven en betekent een aantasting van de menselijke waardigheid’
Opinie

De recente onrust en protesten naar aanleiding van de dood van George Floyd als gevolg van politiegeweld in de Verenigde Staten geven aanleiding om het structurele probleem van racisme door een mensenrechtenbril te bekijken.

Eigenlijk is racisme het tegenovergestelde van alles waar mensenrechten voor staan. Racisme beoogt de uitsluiting van groepen mensen op grond van hun ras of huidskleur waarvan betoogd wordt dat zij inferieur en minderwaardig zijn. Witte racisten zien zichzelf als superieur ten opzichte van andere groepen. Mensenrechten daarentegen beogen juist de insluiting van mensen, ongeacht hun ras, huidskleur of welke grond dan ook.

Dit is ook de gedachte die ten grondslag ligt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het beginsel van universaliteit houdt in dat mensenrechten altijd, voor iedereen en waar dan ook gelden. Dat vindt onder meer zijn uitdrukking in het verbod van discriminatie en het gebod van gelijke behandeling. Racisme beoogt deze uitgangspunten te ondergraven en betekent een aantasting van de menselijke waardigheid.

Meer van Fons Coomans

Coronavirus Curriculum

‘Het doel van dit curriculum is om te onderzoeken welke kwesties centraal staan bij kritisch wereldburgerschap’.
Opinie

Dagelijks worstelen schoolleiders en docenten met de uitdagingen die lesgeven op afstand met zich meebrengen. Hoewel de basisschoolleerlingen weer deels naar school kunnen, en de middelbare scholieren volgen in de nabije toekomst, lijkt het verzorgen van online lessen een constante te gaan worden.

Steeds terugkerende vragen hierbij zijn: hoe zorgen we ervoor dat meisjes wereldwijd naar school kunnen, en dat alle kinderen gelijke toegang hebben tot onderwijs en digitale technologie?

Studenten en docenten van het Teachers College (TC) van de Columbia University (VS) zagen kansen voor analyse en reflectie, en ontwikkelden in samenwerking met het Unesco regiokantoor in Beijing een Coronavirus Curriculum.

Het doel van dit curriculum is om de komst van de pandemie te gebruiken om te onderzoeken welke kwesties centraal staan bij kritisch wereldburgerschap. Het is nu immers voor iedereen duidelijk dat we in een wereld leven waarin we op verschillende manieren met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk zijn.

Meer van Felisa Tibbitts
Unesco Memory of the World - Why Documentary Heritage Matters

Wat is documentair erfgoed? En waarom is het zo belangrijk om dit goed te bewaren en zichtbaar te maken? Bekijk de nieuwe animatie over Unesco's 'Memory of the World'-programma.

Presentatie Advies 'Een wapen in vredestijd'

Korte versie van de presentatie van het adviesrapport 'Een wapen in vredestijd', over de uitvoering van het Haags Verdrag in Nederland en het gebruik van het blauw-witte schildje. 

Internationale Dag van de Persvrijheid

Zeker in tijden van crisis, is betrouwbare informatie van het grootst mogelijke belang. Desinformatie verspreidt zich net zo snel als het coronavirus zelf. Journalisten onderzoeken de feiten en staan vooraan in de strijd tegen het verdraaien van de waarheid. Dat wordt ze in veel landen niet in dank afgenomen. De Nederlandse Unesco Commissie steunt daarom de Internationale Dag van de Persvrijheid.

Loading...