Unesco Nederlandse Commissie

Image
Een hek is van het slot. Open science – het vrij en toegankelijk delen van wetenschappelijke data, resultaten en onderzoeksmethoden – kan bijdragen aan het versneld oplossen van de coronacrisis. (Foto: Cecilia Gonzalez De Leon | CC/Flickr.com)
Nieuws

Op 30 maart heeft Unesco een online ministersbijeenkomst georganiseerd over internationale samenwerking in de wetenschap om de coronacrisis aan te pakken.

Op 30 maart heeft Unesco een online ministersbijeenkomst georganiseerd over internationale samenwerking in de wetenschap om de coronacrisis aan te pakken.

Image
Een theatergezelschap. (Foto: Christian Hornick | CC/Flickr.com)
Nieuws

Op 30 maart heeft de culturele en creatieve sector een noodoproep gedaan aan het kabinet om stevig te investeren in een overbruggings- en garantiefonds.

Op 30 maart heeft de culturele en creatieve sector een noodoproep gedaan aan het kabinet om stevig te investeren in een overbruggings- en garantiefonds.

Image
Legpuzzel van afbeelding van DNA. (Foto: Arek Socha | CC/Pixabay.org)
Nieuws

Unesco Commissielid Melanie Peters is benoemd tot lid van het IBC, Unesco's internationale bioethiekcomité. Peters is directeur van het Rathenau Instituut.

Unesco Commissielid Melanie Peters is benoemd tot lid van het IBC, Unesco's internationale bioethiekcomité. Peters is directeur van het Rathenau Instituut.

Image
Leerlingen maken een Japanse hanga afbeelding tijdens de workshop
Nieuws

Meetkunde aan de hand van Cypriotisch borduurwerk, natuurkunde met Oostenrijkse bellen en Griekse rebetiko dansen tijdens de gymles. Tien docenten en tien leerlingen uit heel Eu

Meetkunde aan de hand van Cypriotisch borduurwerk, natuurkunde met Oostenrijkse bellen en Griekse rebetiko dansen tijdens de gymles. Tien docenten en tien leerlingen uit heel Eu

Image
tekening van een laboratoriumopstelling (Foto holdentrils | CC/Pixabay.com)
Nieuws

Tijdens de laatste Algemene Vergadering van de lidstaten van Unesco in november 2019 is besloten dat Unesco een wereldwijde richtlijn voor Open Science gaat ontwikkelen. 

Tijdens de laatste Algemene Vergadering van de lidstaten van Unesco in november 2019 is besloten dat Unesco een wereldwijde richtlijn voor Open Science gaat ontwikkelen. 

Image
Unesco ontwikkelt een mondiale richtlijn voor de ethische kanten van Artificial Intelligence. (Foto: Gerd Altmann | CC/Pixabay.com)
Nieuws

Audrey Azoulay, directeur-generaal van Unesco, heeft een expertgroep benoemd die een schets zal maken van een mondiale aanbeveling over de ethische aspecten van AI.

Audrey Azoulay, directeur-generaal van Unesco, heeft een expertgroep benoemd die een schets zal maken van een mondiale aanbeveling over de ethische aspecten van AI.

Image
Illustratie van een vrouw die ziek in bed ligt. (Foto: OpenClipart-Vectors | Pixabay.com)
Nieuws

De uitbraak van het coronavirus heeft grote invloed op diverse evenementen in Nederland. Veel bijeenkomsten zijn afgelast of uitgesteld.

De uitbraak van het coronavirus heeft grote invloed op diverse evenementen in Nederland. Veel bijeenkomsten zijn afgelast of uitgesteld.

Image
Orkaan Irma richtte op 6 september 2017 grote schade aan in de Cariben, onder meer op het eiland Sint Maarten. (Foto: Steven Kelley | CC/Flickr.com)
Nieuws

Jaarlijks krijgt het Caribisch gebied te maken met orkanen, soms met desastreuze gevolgen voor de bewoners van de eilanden.

Jaarlijks krijgt het Caribisch gebied te maken met orkanen, soms met desastreuze gevolgen voor de bewoners van de eilanden.

Image
Legpuzzel van afbeelding van DNA. (Foto: Arek Socha | CC/Pixabay.org)
Nieuws

Unesco Commissielid Melanie Peters is benoemd tot lid van het IBC, Unesco's internationale bioethiekcomité. Peters is directeur van het Rathenau Instituut.

Unesco Commissielid Melanie Peters is benoemd tot lid van het IBC, Unesco's internationale bioethiekcomité. Peters is directeur van het Rathenau Instituut.

Image
Leerlingen maken een Japanse hanga afbeelding tijdens de workshop
Nieuws

Meetkunde aan de hand van Cypriotisch borduurwerk, natuurkunde met Oostenrijkse bellen en Griekse rebetiko dansen tijdens de gymles. Tien docenten en tien leerlingen uit heel Eu

Meetkunde aan de hand van Cypriotisch borduurwerk, natuurkunde met Oostenrijkse bellen en Griekse rebetiko dansen tijdens de gymles. Tien docenten en tien leerlingen uit heel Eu

Image
tekening van een laboratoriumopstelling (Foto holdentrils | CC/Pixabay.com)
Nieuws

Tijdens de laatste Algemene Vergadering van de lidstaten van Unesco in november 2019 is besloten dat Unesco een wereldwijde richtlijn voor Open Science gaat ontwikkelen. 

Tijdens de laatste Algemene Vergadering van de lidstaten van Unesco in november 2019 is besloten dat Unesco een wereldwijde richtlijn voor Open Science gaat ontwikkelen. 

894
Journalisten
In de afgelopen tien jaar werden 894 journalisten vermoord.
meer

Unesco in tijden van corona

‘Het fundament van ons werk als Unesco Commissie blijft onveranderd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.’
Opinie

Kippenvel….” We lezen deze uitroep nu vaak op sociale media naar aanleiding van initiatieven als #quarantainekunst of orkesten die individueel, maar toch samen, muziekstukken laten horen. Via internet of bij tehuizen voor ouderen en zieken. We zien talloze oproepen om digitaal gedichten en literatuur te delen. En door dat alles ervaren we, met kippenvel, de troostende en verbindende kracht van kunst en cultuur in deze bizarre tijd van corona. 

De pandemie raakt ons allemaal en raakt tegelijk aan zoveel aspecten van het werk van Unesco. Juist nu we op zoek gaan naar verbinding en troost beseffen we de waarde van kunst en cultuur. Van troost-tv tot nationaal en internationaal erfgoed. Ook ondervinden we dagelijks de gevolgen van de sluiting van de scholen en hopen we dat de wetenschap snel een oplossing vindt om het virus te beteugelen.

Als Nederlandse Unesco Commissie zien we dat de onderwerpen die wij geagendeerd hebben, zoals open science en ethiek van artificiële intelligentie, maar ook het bevorderen van digitaal leren, juist in deze tijd een nieuwe dimensie krijgen. We pleiten voor het openstellen van wetenschappelijke kennis, zodat internationale samenwerking bevorderd wordt en die kruisbestuiving de best mogelijk resultaten oplevert.

Zorgen over de toekomst in Brazilië

“De inheemse mensen moeten worden erkend als de beheerders van de bossen van Brazilië.”
Opinie

Nederland kon de laatste tijd kennis nemen van het Amazonegebied dankzij de zesdelige documentaireserie 'Amazone' op NPO 2. Ook Mark Purperhart, lid van de Unesco Jongerencommissie, maakt zich zorgen over de situatie van de regenwouden daar en de positie van de inheemse mensen.

Bewustwording van onze vrijheid hier in Nederland is belangrijk, en het is goed als jongeren dat al vroeg meekrijgen. Zoals wij vrijheid hebben in Nederland en kunnen genieten van de democratie, hebben de inheemse mensen van Brazilië dat totaal niet. Zij worden niet gerespecteerd of gewaardeerd. Zij uiten hun zorgen voor hun toekomst en die van hun kinderen en kleinkinderen.

Greenpeace nodigde de Inheemse leiders van Brazilië uit om in Europa met verschillende bedrijven, politieke partijen en mensen in gesprek te gaan over wat er zich afspeelt in de jungle van Brazilië: wat er gebeurt met deze mensen en hun omgeving.

Meer van Mark Purperhart

Mensenrechten toekomstige generaties cruciaal bij omgang met klimaatverandering

Opinie

De afgelopen tijd is het steeds duidelijker geworden dat het grote maatschappelijke probleem van de klimaatverandering ook een negatief effect heeft op de mensenrechten. Denk alleen al aan het recht op gezondheid dat lijdt onder de vervuiling van ons leefmilieu.

Mensenrechten spelen in toenemende mate een rol in discussies over klimaatverandering. In de Urgenda- zaak tegen de Nederlandse Staat over de tekortschietende overheidsmaatregelen om de broeikasgassen terug te dringen, bevestigden de rechters dat het beroep op het recht op leven en het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer legitiem was. Soms nemen rechters beslissingen die de belangen van burgers actief beschermen, waar politici en beleidsmakers geen stappen willen of durven nemen.

Om welke rechten gaat het dan eigenlijk? Het gaat over mensenrechten die raken aan ons fysieke bestaan, zoals het recht op leven, voedsel, water, huisvesting, gezondheid en een behoorlijke levensstandaard. Die rechten zijn in Nederland en Europa als gevolg van klimaatverandering niet onmiddellijk in gevaar. Maar dat ligt anders voor bijvoorbeeld de bewoners van sommige eilanden...

Meer van Fons Coomans
Unesco starts the global education coalition

Meer dan 1,5 miljard studenten en jongeren van over de hele wereld worden getroffen door school- en universiteitssluitingen als gevolg van de coronacrisis. Unesco heeft een wereldwijde onderwijscoalitie opgericht om landen te ondersteunen bij het opschalen van hun 'best practices' voor afstandsonderwijs en het bereiken van kinderen die het meeste risico lopen.

Immaterieel erfgoed op de scholendag

Docenten aan de slag met immaterieel erfgoed. 

Unesco-debat over de beschermwaardigheid van de journalistiek

Impressie van het Unesco-debat 'Het Laatste Nieuws', (12 september, 2019 in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam). Centrale vraag van het debat was of de journalistiek bescherming verdient.

Loading...