Unesco Nederlandse Commissie

Hoofdafbeelding
event

Op 8 oktober organiseert televisieprogramma Het Klokhuis een dag over Werelderfgoed in de Van Nellefabriek in Rotterdam.

Op 8 oktober organiseert televisieprogramma Het Klokhuis een dag over Werelderfgoed in de Van Nellefabriek in Rotterdam.

Hoofdafbeelding
Dansers
event

Op 14 november vieren we het erfgoed! Hoe is materieel en immaterieel erfgoed in te zetten om mensen te verbinden en nader tot elkaar te brengen?

Op 14 november vieren we het erfgoed! Hoe is materieel en immaterieel erfgoed in te zetten om mensen te verbinden en nader tot elkaar te brengen?

Hoofdafbeelding
Groningen
event

Wat zijn Learning Cities? En hoe zijn de eerste ervaringen binnen Nederland met dit netwerk?

Wat zijn Learning Cities? En hoe zijn de eerste ervaringen binnen Nederland met dit netwerk?

Image
De Waddenzee bij Terschelling
Nieuws

Op 26 september zijn 15 kinderen uit groep 7/8 van Unesco-school Sint Sebastianus uit Ilpendam Waddenzee-wetenschapper voor één dag.

Op 26 september zijn 15 kinderen uit groep 7/8 van Unesco-school Sint Sebastianus uit Ilpendam Waddenzee-wetenschapper voor één dag.

Hoofdafbeelding
Unesco-scholendag
event

Unesco-scholen ontmoeten elkaar: deze dag is bedoeld voor alle Unesco-scholen, PO, VO, MBO en HBO.

Unesco-scholen ontmoeten elkaar: deze dag is bedoeld voor alle Unesco-scholen, PO, VO, MBO en HBO.

Image
Persoon aan het lassen
Nieuws

Als derde Nederlandse stad is Oss toegevoegd aan het netwerk van Unesco Learning Cities.

Als derde Nederlandse stad is Oss toegevoegd aan het netwerk van Unesco Learning Cities.

Hoofdafbeelding
Mexico City
event

Van 28 tot 30 september vindt in Mexico City de Unesco-conferentie Mondiacult 2022 plaats, over cultuurbeleid en duurzame ontwikkeling.

Van 28 tot 30 september vindt in Mexico City de Unesco-conferentie Mondiacult 2022 plaats, over cultuurbeleid en duurzame ontwikkeling.

Image
Opgestoken hand die een vredesteken maakt. (Foto: Unsplash.com | Patrick Fore)
Nieuws

Andrea Broderick is per 1 september 2022 benoemd tot nieuwe Unesco-leerstoelhouder Human Rights and Peace aan de Universiteit Maastricht.

Andrea Broderick is per 1 september 2022 benoemd tot nieuwe Unesco-leerstoelhouder Human Rights and Peace aan de Universiteit Maastricht.

Hoofdafbeelding
Groningen
event

Wat zijn Learning Cities? En hoe zijn de eerste ervaringen binnen Nederland met dit netwerk?

Wat zijn Learning Cities? En hoe zijn de eerste ervaringen binnen Nederland met dit netwerk?

Image
De Waddenzee bij Terschelling
Nieuws

Op 26 september zijn 15 kinderen uit groep 7/8 van Unesco-school Sint Sebastianus uit Ilpendam Waddenzee-wetenschapper voor één dag.

Op 26 september zijn 15 kinderen uit groep 7/8 van Unesco-school Sint Sebastianus uit Ilpendam Waddenzee-wetenschapper voor één dag.

Hoofdafbeelding
Unesco-scholendag
event

Unesco-scholen ontmoeten elkaar: deze dag is bedoeld voor alle Unesco-scholen, PO, VO, MBO en HBO.

Unesco-scholen ontmoeten elkaar: deze dag is bedoeld voor alle Unesco-scholen, PO, VO, MBO en HBO.

25,7

%
van het totale aantal hoogleraren in Nederland is vrouw.
meer

Actieve cultuurdeelname belangrijk voor mentale gezondheid jongeren

“Samen met onderwijs vormt cultuur de ruggengraat van menselijke ontwikkeling.”
Opinie

De mentale gezondheid van meisjes is de afgelopen vier jaar sterk verslechterd, aldus de belangrijkste conclusie uit het rapport Health Behaviour in School-aged Children, dat half september werd gepresenteerd. Ook onder jongens is de mentale gezondheid gedaald.

Uit eerder onderzoek bleek al dat de coronacrisis er flink heeft ingehakt, ruim 1 op de 5 jongeren had suïcidale gedachten tijdens de laatste lockdown. Daarnaast is het gebruik van antidepressiva de afgelopen jaren flink gestegen. Om het mentaal welbevinden van jongeren te vergroten is cultuurdeelname een zeer waardevol instrument waar we collectief op moeten inzetten.

Zowel actieve als passieve cultuurparticipatie kunnen bijdragen aan het verminderen van stress en de persoonlijke ontwikkeling van jonge mensen. Naar aanleiding van een metastudie waarin 900 wetenschappelijke onderzoeken werden geanalyseerd riep de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 2019 al op om meer te investeren in culturele interventies in de gezondheidszorg.

Scholen moeten gratis menstruatieproducten bieden

“Het draagt bij aan het oplossen van drie problemen: menstruatietaboe, verlies van onderwijstijd en menstruatiearmoede.”
Opinie

Menstrueren, het is een bloedserieuze zaak voor degene die het overkomt, maar ook voor de samenleving als geheel. Zowel menstruatietaboe als menstruatiearmoede komen in Nederland vaker voor dan je denkt.

Onderwijsinstellingen kunnen hun leerlingen tegemoet komen door gratis menstruatieproducten aan te bieden. Dit gebeurt al regelmatig door initiatieven van jongeren zelf. De projectgroep emancipatie van de Unesco Jongerencommissie heeft alle Unesco-scholen aangemoedigd dit ook bij hen op school te doen en hiervoor praktisch advies gegeven.

Alle gezonde jongeren met een baarmoeder gaan vanaf de pubertijd menstrueren. Op veel middelbare scholen is dit dus ongeveer de halve leerlingpopulatie. Zij hebben producten nodig om hier hygiënisch mee om te gaan.

Wat behoud je van een traditie en wat geef je op?

“Unesco beschouwt de mogelijkheid om mee te bewegen als de kern van immaterieel erfgoed”.
Opinie

Zachte krachten zijn de kern van het mandaat van Unesco: door mensen met elkaar in gesprek te brengen en te houden, proberen we het wederzijdse begrip te vergroten.

Dat is niet altijd makkelijk, zeker als het gaat om onderwerpen die ons in het hart raken. Juist dan vinden we het moeilijk als andere mensen daar een andere mening over hebben.

Dat geldt misschien wel in het bijzonder voor tradities – groot en klein. Immaterieel erfgoed staat heel dichtbij, is verbonden aan je identiteit. Hoe je als kind thuis je verjaardag vierde, het jaarlijkse corso in de regio, of Koningsdag. Hoe je in Sinterklaastijd gespannen uitkeek naar de intocht, je verlanglijstje in je schoen deed en zo hard mogelijk zong in de hoop op vurig gewenste cadeaus.

Unesco in het Koninkrijk der Nederlanden

Het Nederlandse Koninkrijk heeft op allerlei gebieden Unesco-erkenningen. Daarvan is Unesco Werelderfgoed de bekendste, maar er zijn veel meer labels die de organisatie toekent. Ontdek de rijkdom die Unesco helpt beschermen!

Het Nederlandse Koninkrijk heeft op allerlei gebieden Unesco-erkenningen. Daarvan is Unesco Werelderfgoed de bekendste, maar er zijn veel meer labels die de organisatie toekent. Ontdek de rijkdom die Unesco helpt beschermen!

Categories

Margo Smit en Yvonne Zonderop over Persvrijheid en Journalistiek in Nederland

Margo Smit, ombudsman voor de publieke omroepen, spreekt met Yvonne Zonderop, journalist en lid van de Unesco Commissie, over de stand van de journalistiek en persvrijheid in Nederland.

Culturele diversiteit moet bijdragen aan de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie

Culturen kunnen heel verschillend zijn in de omgang met natuur, of de rol van technologie. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die verschillende waarden bij gaan dragen aan en onderdeel worden van de ontwikkeling van de kunstmatige intelligentie van morgen?

‘Kunst kopen met kennis’. Aflevering 5: Wat kun je zelf doen?

Wil jij kunst of erfgoed kopen? Wees dan alert op illegaal verhandelde objecten! De Unesco Commissie maakte een campagne van vijf filmpjes. In de laatste aflevering wordt verteld wat je zelf kunt doen aan het tegengaan van illegale handel in cultuurgoederen. 

Loading...