Is er nog ruimte voor wereldburgerschap? Dat was de centrale vraag tijdens het Unesco-debat in oktober 2018. De Unesco Commissie streeft naar goed wereldburgerschap, voor iedereen in Nederland en overal. Maar wat is dat dan, wereldburgerschap, in een tijd die zich eerder kenmerkt door versteviging van nationale grenzen, dan door toenemende mondiale samenwerking?

Voorwoord

Voor de Commissie is wereldburgerschap het uiting geven aan de Unesco-waarden: verder kijken dan je eigen grenzen, respect hebben voor je eigen én andermans cultuur en tradities, kritisch denken, leren omgaan met de wereld met zijn complexe vraagstukken (klimaat!) en actief kijken hoe we een vreedzame en duurzame wereld kunnen bereiken.

Voor Unesco-scholen is het opleiden tot wereldburger een van de ambities, wereldwijd. Is wereldburgerschap wel meetbaar, vragen sceptici dan. ‘Ja, dat is meetbaar’, zo betoogde Andreas Schleicher van de OESO die hoofdspreker was tijdens het Unesco-debat. ‘En ook nodig, want deze ‘global compentences’ worden steeds belangrijker om leerlingen voor te bereiden op een wereld waarin de beschikbaarheid van informatie explosief is gegroeid, maar de betrouwbaarheid ervan afneemt’.

Ook veel andere activiteiten van de Commissie in 2018 gaven uiting aan aspecten van wereldburgerschap. Zoals de positie van wetenschappers in een mondialiserende wereld. Of de viering van 70 jaar Mensenrechten met speciale aandacht voor de vrijheid van meningsuiting. Dat Universele mensenrecht stond centraal in een tentoonstelling waaraan de Commissie meewerkte. Of het project Wiki goes Caribbean dat als doel had om kennis over Surinaamse en Caribische cultuur in Nederland te vergroten. En er was meer, een selectie van onze activiteiten vindt u in dit jaarverslag.

De Commissie is klein, maar met grote ambities. Die kunnen we nooit realiseren zonder samen te werken met velen in het grote Unesco-netwerk, personen en organisaties, op alle Unesco-terreinen, uit alle delen van het land (en daarbuiten). We danken hen voor hun inspiratie, hun toewijding en hun inzet voor ons gezamenlijke doel, peace in the minds of men and women, vrede in de hoofden van ons allen, als ware wereldburgers.

Image
Andrée van Es, voorzitter van de Nederlandse Unesco Commissie, en Marielies Schelhaas, algemeen secretaris van de Nederlandse Unesco Commissie.
(Foto's Jan Sluijter)
Loading...