Unesco is de VN-organisatie voor Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Communicatie en Informatie, gezeteld in Parijs. Vanuit dit mandaat draagt de organisatie bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties, met als overkoepelend doel: wereldvrede. Unesco is bij het behalen van vele van de zeventien SDG's betrokken. Voor SDG4, kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen, is het de coördinerende VN-instantie. Via haar bijdragen aan kennisopbouw en -uitwisseling, duurzame ontwikkeling, interculturele dialoog, internationaal beleid en vrije toegang tot informatie probeert de organisatie te werken aan het verbeteren van de wereld voor iedereen.

Nederlandse Unesco Commissie

Elk land dat lid is van Unesco heeft een nationale Unesco Commissie. De Nederlandse Unesco Commissie bestaat uit maximaal elf leden. In 2018 verliet Fouad Laroui de Commissie na een termijn van drie jaar. De Commissie bedankt hem hartelijk voor zijn inzet.

Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) benoemde Sarah-Jane Koulen en Melanie Peters tot lid van de Nederlandse Unesco Commissie voor een termijn van vier jaar. Voor het eerst heeft de Commissie voor het zoeken naar nieuwe leden gebruik gemaakt van open werving.

Sarah-Jane Koulen

Image
Sarah-Jane Koulen (Foto: Jan Sluijter)

Sarah-Jane Koulen is promovendus sociaal-culturele antropologie aan Princeton University (VS). Haar onderzoek richt zich op de ontwikkeling van het internationaal (straf)recht en komt voort uit een bredere belangstelling voor de wijze waarop en de mate waarin internationale afspraken en verdragen uiting geven aan gedeelde normen en waarden van de internationale gemeenschap.

Koulen heeft een internationale achtergrond en werkervaring in de internationale noodhulp en ontwikkelingssamenwerking (Oxfam Novib, Cordaid), het internationaal recht (Coalition for the ICC) en de wetenschap (Asser Instituut, Universiteit Leiden, Princeton University).

Melanie Peters

Image
Melanie Peters (Foto: Jan Sluijter)

Dr. Ir. Melanie Peters is directeur van het Rathenau Instituut en heeft een brede achtergrond in wetenschap, bedrijfsleven en de publieke sector, en veel ervaring met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ze is toxicoloog en gepromoveerd op het terrein van de biochemie.

Peters werkte als wetenschappelijk onderzoeker aan de universiteit van Texas in Austin en als wetenschappelijk onderzoeksleider bij het Shell Research and Technology Centre Amsterdam. Zij vervulde verschillende functies op het snijvlak van wetenschap, beleid, politiek en samenleving, bij het Ministerie van Landbouw, de Consumentenbond en als directeur van Studium Generale Universiteit Utrecht. 

Loading...