Het capaciteitsopbouwprogramma voor Nederlandse en Vlaamse werelderfgoederen kreeg in 2018 een vervolg. Deze keer lag de focus op de bestuurders met werelderfgoed in hun portefeuille.

Werelderfgoed

De Commissie, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de gemeente Rotterdam organiseerden in de Van Nellefabriek in Rotterdam de Unesco Werelderfgoed Bestuurdersdag. Onder de aanwezigen waren burgemeesters en wethouders en vertegenwoordigers van de waterschappen. Ook burgemeester Aboutaleb van Rotterdam en minister Van Engelshoven (OCW) namen deel aan de bijeenkomst. Het thema van de dag was de relatie tussen werelderfgoed en gebiedsontwikkeling, met specifieke aandacht voor de Omgevingswet. Het capaciteitsopbouwprogramma krijgt in 2019 een vervolg in de vorm van een reeks workshops voor site managers.

Image
Minister Van Engelshoven (OCW), Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam in gesprek met Andrée van Es, Voorzitter van de Nederlandse Unesco Commissie. (Foto: Marc Heeman)
Minister Van Engelshoven (OCW), Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam in gesprek met Andrée van Es, Voorzitter van de Nederlandse Unesco Commissie. (Foto: Marc Heeman)

De jaarlijkse vergadering van het Werelderfgoedcomité van Unesco vond plaats in Bahrein. Het Comité schreef negentien erfgoedsites in op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Voor Nederland en België was er een teleurstelling. De nominatie door Nederland en België van de ‘Koloniën van Weldadigheid’ haalde het niet: het erfgoed kreeg een ‘referral’- oordeel. Dat betekent dat de nominatie met een aantal wijzigingen over een paar jaar opnieuw kan worden ingediend bij Unesco.
Samen met het ministerie van OCW organiseerde de Commissie een side event over hoe Nederland omgaat met werelderfgoed in dynamische gebieden.