De Commissie vraagt samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) Blue Shield NL aandacht voor de kwetsbaarheid van cultureel erfgoed in crisissituaties. De verantwoordelijkheid voor het behoud van monumenten en collecties in crisissituaties ligt momenteel volledig bij erfgoedbeheerders. Dit blijkt in de praktijk niet realistisch.

Erfgoed in veiligheidsstructuren

Op verzoek van de RCE bracht Crisismanagementspecialist Tom Compaijen in kaart hoe de bescherming van cultureel erfgoed belegd is binnen de veiligheidsstructuren en crisiscoördinatie. Ook liet hij zien hoe erfgoedinstellingen beter op de bestaande structuren zouden kunnen aansluiten.

In het kader van de First Aid Course in Noord-Brabant vond in het Provinciehuis te Den Bosch een expertbijeenkomst plaats met als thema ‘Cultuurbescherming in crisissituaties: een nationale en regionale aanpak’. Bij dit overleg kwamen dertig beleidsmakers en andere professionals uit de veiligheids- en crisisbeheersingssector, uit het lokaal bestuur en de erfgoedsector samen. De bijeenkomst had als doel kennis en ervaring uit te wisselen en te onderzoeken hoe de bescherming van cultureel erfgoed tijdens een crisissituatie meer aandacht kan krijgen. Een belangrijke conclusie was dat erfgoedinstellingen ‘crisisbewust’ moeten zijn en zelf (pro)actief maatregelen moeten nemen om voorbereid te zijn op een (grootschalige) crisis.

Loading...