Image
Thumbnail
dossier

Unesco Biosfeergebieden

Unesco Biosfeergebieden zijn gebieden die gelden als proeftuin voor duurzame ontwikkeling. In gebieden met deze Unesco-status worden manieren gezocht en nieuwe wetenschappelijke inzichten opgedaan om de mens meer in evenwicht te laten leven met zijn natuurlijke omgeving. Daarbij gaan innovatieve methoden van natuurbehoud en bescherming van biodiversiteit hand in hand met de sociaal-economische ontwikkeling van een gebied.

Het ‘Mens en Biosfeer’-programma bestaat al sinds 1971 maar is verrassend actueel: centraal staat het streven naar duurzame ontwikkeling waarbij lokale en regionale partijen, zoals overheden, bewoners, bedrijven, scholen, kennisinstellingen en ngo’s, samenwerken vanuit een gezamenlijke visie.

Unesco Biosfeergebieden

Unesco Biosfeergebieden

Resultaten

Het Mens en Biosfeerprogramma (MAB) van Unesco wordt ondersteund door een wereldwijd netwerk van 686 biosfeergebieden in 122 landen, waaronder 20 grensoverschrijdende MAB-gebieden (stand 2018).

Juist doordat het programma wordt uitgevoerd op lokaal niveau legt het praktische verbindingen tussen wetenschap, onderwijs, economie, de maatschappij en beleid. Zo draagt het bij aan het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. 

Nederland kent één Unesco biosfeergebied, de Maasheggen. Deze status is toegekend in 2018. Daarnaast verkennen enkele regio’s in Nederland momenteel de mogelijkheden om biosfeergebied te worden. 

Nieuws & Events

Image
Op 22 mei is het Internationale Biodiversiteitsdag (Foto: Manlake Gabriel | Unsplash.com)
Nieuws

Unesco biosfeer Maasheggen staat stil bij internationale biodiversiteitsdag

Op 22 mei wordt de Internationale Dag van de Biodiversiteit gevierd. Ter gelegenheid hiervan delen Unesco-biosfeergebieden wereldwijd recepten uit hun duurzame streekkeuken.

Unesco biosfeer Maasheggen staat stil bij internationale biodiversiteitsdag

Op 22 mei wordt de Internationale Dag van de Biodiversiteit gevierd. Ter gelegenheid hiervan delen Unesco-biosfeergebieden wereldwijd recepten uit hun duurzame streekkeuken.

Image
Luchtfoto van het Maasheggengebied. (Foto: Aeropicture)
Nieuws

Unesco verleent biosfeerstatus aan de Maasheggen

Op 25 juli heeft Unesco de biosfeerstatus verleend aan het Nederlandse gebied de Maasheggen.

Unesco verleent biosfeerstatus aan de Maasheggen

Op 25 juli heeft Unesco de biosfeerstatus verleend aan het Nederlandse gebied de Maasheggen.

Image
Een boom in de Waddenzee. (Foto: CC/Flickr.com Jan Ubels)
Nieuws

Unesco heft biosfeerstatus Waddenzee op

Het hoogste bestuursorgaan van het Mens- en Biosfeerprogramma van Unesco heeft op 25 juli de biosfeerstatus van de Waddenzee opgeheven. Dat gebeurde op verzoek van Nederland.

Unesco heft biosfeerstatus Waddenzee op

Het hoogste bestuursorgaan van het Mens- en Biosfeerprogramma van Unesco heeft op 25 juli de biosfeerstatus van de Waddenzee opgeheven. Dat gebeurde op verzoek van Nederland.

Image
Nieuws

Jeugdforum biosfeergebieden bijeen in Italië

Van 18 tot 23 september heeft in Italië het youth forum plaatsgevonden van het Unesco Mens- en Biosfeer programma (MAB).

Jeugdforum biosfeergebieden bijeen in Italië

Van 18 tot 23 september heeft in Italië het youth forum plaatsgevonden van het Unesco Mens- en Biosfeer programma (MAB).

Image
Luchtfoto van het Isle of Man
Nieuws

Unesco Biosfeergebied verbindt mens met omgeving

INTERVIEW — Marja Spierenburg is sinds 2016 lid van de Internationale Adviesraad behorend bij het Mens en Biosfeer-programma van Unesco.

Unesco Biosfeergebied verbindt mens met omgeving

INTERVIEW — Marja Spierenburg is sinds 2016 lid van de Internationale Adviesraad behorend bij het Mens en Biosfeer-programma van Unesco.

701
Biosfeergebieden
Er zijn 701 Unesco-biosfeergebieden in 124 landen.
meer

Ondertussen op Twitter

Videos

Vroege Vogels - Bodem van de Maasheggen

Biosfeergebieden in een notedop

Wat zijn Unesco biosfeergebieden? Hoe werken ze? En hoe komt de balans tot stand tussen de aandacht voor enerzijds de natuurlijke omgeving en anderzijds de sociale en economische ontwikkeling?

Het Maasheggengebied

Maasheggen, kilometers aaneengesloten heggen, langs de oever van de Maas en een Unesco biosfeergebied.

Partnerorganisaties

Verbind je met Unesco

Nederland telt een groot netwerk van aan Unesco gerelateerde sites, scholen, instanties en prijzen. Daarnaast werkt de Unesco Commissie samen met een groot netwerk van experts.