Unesco erkent GrensPark KempenBroek als Mens & Biosfeergebied

Unesco erkent GrensPark KempenBroek als Mens & Biosfeergebied

Op 5 juli heeft de Internationale Coördinerende Raad voor het Unesco Mens & Biosfeerprogramma het KempenBroek erkend als Mens & Biosfeergebied. KempenBroek is een gebied dat gedeeltelijk in Nederland ligt en gedeeltelijk in België. Voor België is dit het eerste Biosfeergebied, voor Nederland het tweede, na de Maasheggen, dat in 2018 werd ingeschreven.  

Wat is een Unesco biosfeergebied?

Unesco Biosfeergebieden zijn gebieden die gelden als proeftuin voor duurzame ontwikkeling. In gebieden met deze Unesco-status worden nieuwe wetenschappelijke inzichten opgedaan en manieren gezocht om de mens meer in evenwicht te laten leven met zijn natuurlijke omgeving. Daarbij gaan innovatieve methoden van natuurbehoud en bescherming van biodiversiteit hand in hand met de sociaaleconomische ontwikkeling van een gebied.

Het ‘Mens en Biosfeer’-programma van Unesco bestaat al sinds 1971 maar is zeer actueel: centraal staat het streven naar duurzame ontwikkeling waarbij lokale en regionale partijen, zoals overheden, bewoners, bedrijven, scholen, kennisinstellingen en ngo’s, samenwerken vanuit een gezamenlijke visie. Wereldwijd zijn er 748 biosfeergebieden in 134 landen (stand 2023) die als icoon voor duurzame ontwikkeling dienen. 

Een Biosfeergebied moet belangrijke natuurlijke en culturele waarden hebben en enkele beschermde gebieden bevatten. Het gebied moet representatief zijn voor een type landschap en/of marien gebied, zodat de resultaten van het Biosfeerproject elders kunnen worden gebruikt. Biosfeergebieden kunnen zowel uit natuur- als cultuurlandschappen bestaan. Puur natuur of wildernis is geen noodzaak.

Image

Het KempenBroek

Door de eeuwenlange wisselwerking tussen mens en natuur bestaat het KempenBroek uit een bijzonder afwisselend landschap waar natte gebieden worden afgewisseld met droge zandruggen. Het is een mozaïek van landschappen met moerassen, beekvalleien, vennen, bossen, heide en landbouwgebieden. Ook de dorpen en enkele steden liggen verspreid in of aan de rand van het gebied op de hogere gronden en huisvesten tegenwoordig zo’n 75.000 inwoners in totaal.

Deze landschappelijke diversiteit weerspiegelt zich in een rijke biodiversiteit en het gebied heeft een belangrijke rol in het behoud van habitats en soorten in Vlaanderen en Nederland. Voor het behoud van enkele soorten speelt het gebied zelfs een essentiële rol!

Op economisch vlak is het gebied, zowel het Vlaamse als Nederlandse deel, een belangrijk landbouwgebied dat instaat voor de voedselproductie. De laatste jaren neemt het belang van toerisme als onderdeel van een duurzame plattelandseconomie sterk toe.

Gebiedsgerichte samenwerking

“Met de erkenning van het KempenBroek als Unesco Biosfeergebied zetten het Regionaal Landschap Kempen en Maasland en de provincie Limburg opnieuw een mijlpaal in Vlaanderen en Nederland op het vlak van gebiedsgerichte samenwerking. Het toont hiermee opnieuw aan dat bescherming van natuur en landschap hand in hand kunnen gaan met een duurzame sociaaleconomische ontwikkeling”, aldus Bert Lambrechts, gedeputeerde Milieu en Natuur en voorzitter Regionaal Landschap Kempen en Maasland.

Loading...