In 2012 introduceerden de Nederlandse Unesco Commissie en L’Oréal Nederland het nationale For Women in Science – beurzenprogramma in samenwerking met het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS-KNAW, onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH).

Het Nederlandse FWIS-programma

Het adagium van dit beurzenprogramma is ‘The world needs science, science needs women’. Het FWIS-programma beoogt op deze manier de wetenschappelijke loopbaan van vrouwen te bevorderen en daarmee op termijn bij te dragen aan de toename van het aantal vrouwelijke hoogleraren in Nederland. 

Ondermaatse positie

Initiatieven als For Women in Science zijn hard nodig. In de wetenschappen is de positie van vrouwen nog steeds ondermaats: slechts 29% van de onderzoekers wereldwijd is vrouw*, 11% van de universitaire leidinggevende posities wordt bekleed door een vrouw** en slechts 3% van de Nobelprijzen voor wetenschap is toegekend aan een vrouw***. In Nederland blijft het percentage vrouwelijke hoogleraren steken op 20,9 %****, het laagste percentage in Europa. Het ‘For Women in Science’-programma beoogt de wetenschappelijke loopbaan van vrouwen een impuls te geven en daarmee bij te dragen aan een toename van het aantal vrouwelijke hoogleraren.

Beurzen

Het Nederlandse L’Oréal Unesco FWIS-programma bestaat uit twee onderdelen: de NIAS-beurzen en de Rising Talent prijs. De Nederlandse Unesco Commissie en L’Oréal Nederland werken daarin samen met verschillende partners.

In 2019 is de Rising Talent prijs opgezet als uitbreiding van het Nederlandse FWIS-programma. De Nederlandse Unesco Commissie en L’Oréal Nederland werken daarin samen met de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen (KHMW).

* Unesco Institute for Statistics
** Unesco World Science Report 2015
*** Boston Consulting Group 2013
**** Monitor Vrouwelijke Hoogleraren (2018), LNVH.

Loading...