Unesco-scholennetwerk

Resultaten

Nederland was een van de zes eerste landen die deelnamen aan het Unesco-scholennetwerk, opgericht in 1953. Het netwerk is toegankelijk voor scholen in het basis- en voortgezet onderwijs, Middelbaar en Hoger Beroepsonderwijs en Lerarenopleidingen. Op dit moment (voorjaar 2024)  telt de Nederlandse tak van het Unesco-scholennetwerk 74 scholen. Aruba telt 4 Unesco-scholen, Curaçao 4 en Sint Maarten 3.

Internationaal telt het scholennetwerk zo'n 12.000 scholen. Veel van de Nederlandse scholen hebben samenwerkingen met Unesco-scholen elders op de wereld, en meestal aan de hand van een van de Unesco-thema's. Zo zijn er bijvoorbeeld samenwerkingen met Japan, Oekraïne, Indonesië en Brazilië.

Eens per jaar vindt de Unesco-scholendag plaats, waar alle Nederlandse scholen elkaar kunnen ontmoeten. Online treffen zij elkaar door het jaar heen in de Unesco-cafés, en ook het hoofdkantoor van Unesco in Parijs organiseert regelmatig webinars en projecten. 

Als toegevoegde waarde van het Unesco-profiel voor hun school noemen scholen vaak het grote netwerk van waaruit initiatieven en ideeën binnenkomen, de mogelijkheid om een heldere lijn aan te brengen in activiteiten en projecten op school en de Unesco-waarden van vrede en verdraagzaamheid. 

In Wikiwijs heeft Unesco een collectie lesmaterialen. Deze materialen zijn gemaakt door Unesco-scholen, of behandelen voor Unesco relevante onderwerpen. 

De Unesco-jongerencommissie verzorgt gastlessen over Unesco. Deze commissie bestaat uit jongeren tussen de 16-24 jaar uit het voortgezet onderwijs, MBO, HBO en universiteit. 

Scholen met interesse om toe te treden tot het netwerk vullen een werkplan in, waarin zij beschrijven op welke manier zij aandacht (willen) besteden aan de vier Unesco thema's: vrede en mensenrechten, intercultureel leren, duurzame ontwikkeling en wereldburgerschap. Na goedkeuring van dat werkplan draait de school een jaar mee als oriëntatieschool in het netwerk. Daarna kan de school, wederom na goedkeuring, de officiële toestemming van Unesco Parijs aanvragen. 

Het netwerk kent een beperkt aantal verplichtingen. Unesco vraagt iedere school een coördinator beschikbaar te stellen die netwerkbijeenkomsten bijwoont en optreedt als contactpersoon. Deze coördinator levert ieder jaar een jaarverslag in of zorgt dat de school meedoet aan een collegiale visitatie. 

 

Nieuws & Events

Hoofdafbeelding
Werelderfgoed Schokland
event

Stichting Werelderfgoed Nederland heeft nieuw lesmateriaal gepresenteerd gericht op kleuters vanuit het verhaal van de Unesco werelderfgoedsites in het Koninkrijk.

Stichting Werelderfgoed Nederland heeft nieuw lesmateriaal gepresenteerd gericht op kleuters vanuit het verhaal van de Unesco werelderfgoedsites in het Koninkrijk.

Hoofdafbeelding
Internationalisering op school
event

Het kwaliteitskader voor Unesco-scholen wordt vernieuwd. Hoe gaat het er uit zien en wat betekent dat voor de praktijk?

Het kwaliteitskader voor Unesco-scholen wordt vernieuwd. Hoe gaat het er uit zien en wat betekent dat voor de praktijk?

Image
Kinderen in de les aan het werk
Vacature

De Nederlandse Unesco Commissie zoek een Commissielid met expertise op het gebied van (basis- en voortgezet) onderwijs.

De Nederlandse Unesco Commissie zoek een Commissielid met expertise op het gebied van (basis- en voortgezet) onderwijs.

Hoofdafbeelding
Jongeren bezig met een workshop
event

Unesco-basisscholen onderzoeken op 26 maart samen met educatiemedewerkers van werelderfgoedsites het thema: Werelderfgoed Nederland – kennismaken, aansluiten en omarmen.

Unesco-basisscholen onderzoeken op 26 maart samen met educatiemedewerkers van werelderfgoedsites het thema: Werelderfgoed Nederland – kennismaken, aansluiten en omarmen.

Image
Wereldconferentie in Abu Dhabi
Nieuws

Half februari hebben de lidstaten van Unesco een nieuw kader vastgesteld voor de wereldwijde versterking van kunst- en cultuureducatie.

Half februari hebben de lidstaten van Unesco een nieuw kader vastgesteld voor de wereldwijde versterking van kunst- en cultuureducatie.

Videos

Inclusive Education: A Student's Perspective

The Netherlands Youth Commission for Unesco asks students from the Hague University of Applied Sciences about their views on inclusive education.

 

Immaterieel erfgoed op de scholendag

Docenten aan de slag met immaterieel erfgoed. 

Een Musical Postcard over onderwijs

Tijmen Albada Jelgersma schreef voor een Unesco-bijeenkomst over verantwoording in het onderwijs een Musical Postcard over het proces van het leren .  

Partnerorganisaties

Loading...