Unesco-scholennetwerk

Resultaten

Nederland was een van de zes eerste landen die deelnamen aan het Unesco-scholennetwerk, opgericht in 1953. Het netwerk is toegankelijk voor scholen in het basis- en voortgezet onderwijs, Middelbaar en Hoger Beroepsonderwijs en Lerarenopleidingen. Op dit moment (voorjaar 2022)  telt de Nederlandse tak van het Unesco-scholennetwerk 74 scholen, waaronder 21 oriëntatiescholen.
Curaçao telt 2 Unesco-scholen, Sint Maarten 3.

Scholen met interesse om toe te treden tot het netwerk vullen een werkplan in, waarin zij beschrijven op welke manier zij aandacht (willen) besteden aan de vier Unesco thema's: vrede en mensenrechten, intercultureel leren, duurzame ontwikkeling en wereldburgerschap. Na goedkeuring van dat werkplan draait de school een jaar mee als oriëntatieschool in het netwerk. Daarna kan de school, wederom na goedkeuring, de officiële toestemming van Unesco Parijs aanvragen. 

Het netwerk kent een beperkt aantal verplichtingen. Unesco vraagt iedere school een coördinator beschikbaar te stellen die netwerkbijeenkomsten bijwoont en optreedt als contactpersoon. Deze coördinator levert ieder jaar een jaarverslag in of zorgt dat de school meedoet aan een collegiale visitatie. 

De Unesco-jongerencommissie verzorgt gastlessen over Unesco. Deze commissie bestaat uit jongeren tussen de 16-24 jaar uit het voortgezet onderwijs, MBO, HBO en universiteit. 

Nieuws & Events

Image
De Waddenzee bij Terschelling
Nieuws

Op 26 september zijn 15 kinderen uit groep 7/8 van Unesco-school Sint Sebastianus uit Ilpendam Waddenzee-wetenschapper voor één dag.

Op 26 september zijn 15 kinderen uit groep 7/8 van Unesco-school Sint Sebastianus uit Ilpendam Waddenzee-wetenschapper voor één dag.

Hoofdafbeelding
Unesco-scholendag
event

Unesco-scholen ontmoeten elkaar: deze dag is bedoeld voor alle Unesco-scholen, PO, VO, MBO en HBO.

Unesco-scholen ontmoeten elkaar: deze dag is bedoeld voor alle Unesco-scholen, PO, VO, MBO en HBO.

Image
Teach peace
Nieuws

De Britse en Japanse Unesco-scholen organiseren een nieuw mondiaal project voor alle (Unesco-)scholen: kunst en cultuur voor vrede.

De Britse en Japanse Unesco-scholen organiseren een nieuw mondiaal project voor alle (Unesco-)scholen: kunst en cultuur voor vrede.

Hoofdafbeelding
tampons
Opinie

Menstrueren, het is een bloedserieuze zaak voor degene die het overkomt, maar ook voor de samenleving als geheel.

Menstrueren, het is een bloedserieuze zaak voor degene die het overkomt, maar ook voor de samenleving als geheel.

Hoofdafbeelding
Aziatische studenten
Opinie

De campagne #StopAsianHate was voor de Unesco Jongerencommissie het startsein om te kijken in hoeverre studenten op Nederlandse onderwijsinstellingen de mate van inclusie en daa

De campagne #StopAsianHate was voor de Unesco Jongerencommissie het startsein om te kijken in hoeverre studenten op Nederlandse onderwijsinstellingen de mate

Hoofdafbeelding
Demonstratie in Myanmar
event

Deze editie van het online Unesco-scholencafé is een samenwerking tussen Unesco-school Keizer Karel College en De Dictatuurshow.

Deze editie van het online Unesco-scholencafé is een samenwerking tussen Unesco-school Keizer Karel College en De Dictatuurshow.

Hoofdafbeelding
Don't waste your talent
event

De kans voor Unesco-leerlingenwerkgroepen om elkaar te leren kennen en van elkaar te leren.

De kans voor Unesco-leerlingenwerkgroepen om elkaar te leren kennen en van elkaar te leren.

Hoofdafbeelding
Schoolmaterialen
event

De Unesco-scholendag staat in het teken van Wereldburgerschap. Unesco en Nuffic presenteren het nieuwe Handboek wereldburgerschapsonderwijs, geschreven door Bram Eidhof. 

De Unesco-scholendag staat in het teken van Wereldburgerschap. Unesco en Nuffic presenteren het nieuwe Handboek wereldburgerschapsonderwijs, geschreven door Bram Eidhof. 

Image
Teach peace
Nieuws

De Britse en Japanse Unesco-scholen organiseren een nieuw mondiaal project voor alle (Unesco-)scholen: kunst en cultuur voor vrede.

De Britse en Japanse Unesco-scholen organiseren een nieuw mondiaal project voor alle (Unesco-)scholen: kunst en cultuur voor vrede.

Hoofdafbeelding
tampons
Opinie

Menstrueren, het is een bloedserieuze zaak voor degene die het overkomt, maar ook voor de samenleving als geheel.

Menstrueren, het is een bloedserieuze zaak voor degene die het overkomt, maar ook voor de samenleving als geheel.

Hoofdafbeelding
Aziatische studenten
Opinie

De campagne #StopAsianHate was voor de Unesco Jongerencommissie het startsein om te kijken in hoeverre studenten op Nederlandse onderwijsinstellingen de mate van inclusie en daa

De campagne #StopAsianHate was voor de Unesco Jongerencommissie het startsein om te kijken in hoeverre studenten op Nederlandse onderwijsinstellingen de mate

74

scholen
Er zijn 74 Unesco-scholen in Nederland
meer

Ondertussen op Twitter

Videos

Inclusive Education: A Student's Perspective

The Netherlands Youth Commission for Unesco asks students from the Hague University of Applied Sciences about their views on inclusive education.

 

Immaterieel erfgoed op de scholendag

Docenten aan de slag met immaterieel erfgoed. 

Een Musical Postcard over onderwijs

Tijmen Albada Jelgersma schreef voor een Unesco-bijeenkomst over verantwoording in het onderwijs een Musical Postcard over het proces van het leren .  

Partnerorganisaties

Loading...