Diversiteit en inclusie: drijvers achter wetenschappelijke innovatie

Diversiteit en inclusie: drijvers achter wetenschappelijke innovatie

Op 3 en 4 oktober vindt in Amsterdam de Gender Summit plaats over vrouwen en diversiteit in de wetenschap. Het congres heeft als thema ‘driving academic innovation through diversity and inclusion’. Minister van Engelshoven (OCW) opent het Europese evenement dat voor de 17e keer wordt gehouden.

Vraagstukken rondom gender, diversiteit en inclusiviteit staan sterk in de belangstelling in de wetenschap. Ondanks de toenemende maatschappelijke aandacht voor de positie van vrouwen en uitsluiting op basis van gender, blijft de wetenschap een sterk hiërarchische en door mannen gedomineerde sector waarin gender biases voortdurend gereproduceerd worden, vaak op impliciete en onbewuste wijze.

Gebrek aan inclusiviteit

De ondervertegenwoordiging van vrouwen stelt ook een ander probleem aan de kaak: onderzoek en innovatie zijn dikwijls niet gender-inclusief. Door het gebrek aan diversiteit in ontwerpteams en laboratoria is onderzoek in bijvoorbeeld de medische wetenschappen vaak onderhevig aan een male bias. Dit leidt tot misdiagnose en onderdiagnose van ziekten bij vrouwen en inadequate medische behandeling.

Ook in de door mannen gedomineerde tech-sector heeft de gender bias effect op wetenschappelijke resultaten en innovatie en kunnen AI-innovaties en algoritmen de genderkloof onbewust in stand houden of zelfs vergroten. In een recent rapport waarschuwt Unesco bijvoorbeeld voor het onbewust onderdanige gedrag dat is geprogrammeerd bij vrouwelijke spraakassistenten zoals Siri en Alexa, waarmee wereldwijd 90% van de gebruikers van spraakassistenten communiceert, en dat verbaal misbruik van vrouwen normaliseert en de gender bias bestendigt.  

Wetenschapsaanbeveling

De Nederlandse Unesco Commissie presenteert op de Gender Summit de in 2017 aangenomen mondiale wetenschapsaanbeveling van Unesco. Deze richtlijn roept overheden, universiteiten en onderzoekers op om het juiste klimaat te scheppen waarin wetenschap kan gedijen op een goede en ethische manier. Gender, diversiteit en non-discriminatie vormen een belangrijke peiler van de Aanbeveling. De presentatie door Commissielid Melanie Peters vindt u hier.

Gender en diversiteit in wetenschap is een thema dat prioriteit heeft voor Unesco. Het statistiekbureau van Unesco verzamelt cijfers over de participatie van vrouwen in wetenschap en onderzoek op mondiaal niveau. Naast de Wetenschapsaanbeveling kent Unesco het programma SAGA, en werkt Unesco samen met L’Oréal in het For Women in Science programma dat sinds 1998 prijzen toekent aan vrouwelijke topwetenschappers. Binnen het kader van dit programma geeft de Nederlandse Unesco Commissie de Nederlandse FWIS-beurzen en prijzen uit.

Loading...