Unesco-rapport: stop onderdanig gedrag ‘vrouwelijke’ spraakassistenten

Unesco-rapport: stop onderdanig gedrag ‘vrouwelijke’ spraakassistenten

Het onderdanige gedrag dat virtuele ‘vrouwelijke’ spraakassistenten vertonen kan vrouwonvriendelijk gedrag, seksisme en seksuele intimidatie uitlokken. En ook verbaal misbruik van vrouwen normaliseren.

Siri van Apple, Alexa van Amazon, Cortana van Microsoft en Google Assistent: de meeste virtuele spraakassistenten zijn standaard ingesteld met een vrouwelijke naam, stem en ‘persoonlijkheid’. Wereldwijd communiceert 90% van de gebruikers van spraakassistenten met deze vier ‘vrouwen’.

‘I’d blush if I could’

Het rapport draagt de titel ‘I’d blush if I could’ wat verwijst naar de onderdanige reactie van Siri, die honderden miljoen gebruikers konden horen als iemand de spraakassistent aansprak met ‘bitch’. Kónden, want Apple heeft de reactie van Siri vorige maand vervangen door het meer neutrale ‘I don’t know how to respond to that’.

Het rapport stelt dat de praktijk van het onderdanig gedrag van vrouwelijke spraakassistenten:

  • de gender bias in stand houdt;
  • seksuele intimidatie en misbruik van vrouwen in de hand werkt;
  • een normerend signaal uitzendt hoe vrouwen en meisjes zich behoren te gedragen en te uiten;
  • ervoor zorgt dat vrouwen het ‘gezicht’ worden van technologische haperingen en foutjes in software en hardware, die veelal is gemaakt door mannen.

Het is de eerste keer dat de Verenigde Naties aanbevelingen doen over het vraagstuk gender en artificial intelligence (AI)-technologie. De vijftien aanbevelingen in het rapport, richten zich vooral op het faciliteren van goed en inclusief onderwijs voor het opdoen van digitale vaardigheden enerzijds, en het realiseren van gendergelijkheid in de ontwerpteams van nieuwe technologie anderzijds. Momenteel is slechts 12% van de AI-onderzoekers en 6% van de software-ontwikkelaars vrouw.

Wat doet Unesco met AI?

Artificiële intelligentie heeft Unesco’s volle aandacht. De organisatie richt zich met name op de ethische vraagstukken rondom AI en stelt zich tot doel de impact van AI op de maatschappij zorgvuldig te monitoren. Afgelopen maart vond op het hoofdkantoor in Parijs een wereldcongres plaats met als leidende vragen hoe AI op een verantwoorde en ‘humane’ wijze ontwikkeld kan worden, hoe AI de mensheid ten goede kan komen, en hoe negatieve effecten, zoals toenemende digitale ongelijkheid en uitsluiting, vermeden kunnen worden.

In een reeks van conferenties, workshops, rapporten en andere publicaties agendeert Unesco de uitdagingen van AI op het gebied van ethiek, toegang tot informatie en kennis, vrijheid van meningsuiting, democratie, het recht van privacy en genderongelijkheid. Het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG's) zijn daarin leidend.

De verwachting is dat vanaf volgend jaar mensen vaker zullen communiceren met een virtuele spraakassistent dan met hun eigen partner. Het tegengaan van de gender bias in deze spraakassistenten is daarom van groot belang voor het behalen van bijvoorbeeld SDG5: gendergelijkheid.

Loading...