Uitleg over Unesco's Wetenschapsaanbeveling

Uitleg over Unesco's Wetenschapsaanbeveling

De Unesco Commissie heeft een brochure uitgebracht over de ‘Unesco Recommendation on Science and Scientific Researchers’, die in 2017 is aangenomen.

De brochure vat de belangrijkste punten van deze Unesco wetenschapsaanbeveling samen, duidt het belang en de toepasbaarheid ervan en biedt praktische voorbeelden hoe onderzoekers, onderzoeksinstellingen en wetenschapsorganisaties de aanbeveling kunnen toepassen in het wetenschappelijk bedrijf.

Canadese Commissie

De brochure, getiteld An Introduction to Unesco's Updated Recommendation on Science and Scientific Researchers, is in samenwerking met de Canadese Unesco Commissie tot stand gekomen, en zal verspreid worden naar alle overheden en nationale commissies van Unesco’s lidstaten wereldwijd.

Image
Cover van de publicatie over Unesco's wetenschapaanbeveling

Lees de nieuwe brochure over de aanbeveling

Wilt u papieren exemplaren van de brochure ontvangen? Stuur een mail naar info@unesco.nl.

Op de internationale website van Unesco vindt u de volledige tekst van de Unesco-wetenschapsaanbeveling

Ethische richtlijn

De Commissie zet zich ook binnen Nederland in om aandacht te vragen voor de aanbeveling. Eerder dit jaar werd deze opgenomen als referentiedocument in de nieuwe Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. Het Unesco-document is een aanvulling op bestaande nationale en internationale ethische richtlijnen en codes of conduct voor de wetenschap: als VN-aanbeveling vertegenwoordigt het de gehele internationale wereldgemeenschap en als lidstatendocument wordt het door overheden ondersteund.

Ook legt de aanbeveling nadrukkelijk verbindingen met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Met name met Artikel 27 – onder meer het recht om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan. Dit mensenrechtenperspectief is van belang voor recente trends en ontwikkelingen die betrekking betrekking hebben op toegang tot informatie, het delen van data en kennis, en open science.

Unesco Commissielid John Marks schreef hier eerder een opiniestuk over. 

Overheden

Naast onderzoekers en kennisinstellingen doet de Unesco wetenschapsaanbeveling ook een beroep op nationale overheden om het juiste klimaat te scheppen waarin wetenschap kan gedijen, op een ethische manier kan worden bedreven, en waarin wetenschap maatschappelijk relevant kan zijn.

Loading...