Nieuwe gedragscode wetenschappelijke integriteit gelanceerd

Nieuwe gedragscode wetenschappelijke integriteit gelanceerd

Op 2 oktober is de nieuwe Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit gepresenteerd. Voor het eerst is daarin een verwijzing opgenomen naar de Unesco Aanbeveling voor Wetenschap en Wetenschappelijk Onderzoekers, die uitkwam in herziene vorm in 2017.

De nieuwe Nederlandse gedragscode is een aanpassing van de bestaande code van 2004 en sluit aan bij de internationale ontwikkelingen op het gebied van wetenschappelijke integriteit. De code beschrijft duidelijke normen voor de manier waarop onderzoek opgezet en uitgevoerd zou moeten worden en onderschrijft de essentie van integriteit voor een goede wetenschapsbeoefening.

De Unesco wetenschapsaanbeveling wordt genoemd als één van de internationale raamdocumenten van de Nederlandse gedragscode, naast bijvoorbeeld de Singapore Statement on Research Integrity (2010) en de European Code of Conduct for Research Integrity van ALLEA (2017). Ook is de Unesco aanbeveling opgenomen in de bijlage met voorbeelden van voorschriften en codes die overlappen met of grenzen aan de normen van verantwoorde onderzoekspraktijken.

Unesco Aanbeveling

Image
Recommondation on science and scientific researchers

Het Unesco secretariaat bracht onlangs een publieksvriendelijke brochure uit met de integrale tekst van de Unesco Recommendation on Science and Scientific Researchers.

Loading...