Nieuws & achtergronden

12
apr

Op donderdag 12 april organiseert stichting Nivoz, het Nederlands Instituut voor Onderwijs- en Opvoedingszaken, een onderwijsavond in Driebergen met een lezing van Unesco Leerstoelhouder Arjen Wals. Wals is expert op het gebied van leren voor duurzame ontwikkeling. 

Onder het motto ‘Wetenschap voor iedereen’ zet de Unesco Commissie de komende maanden wetenschap in de spotlight. Wetenschap is een van de vier hoofdomeinen van Unesco, naast Onderwijs, Cultuur en Communicatie & Informatie. De Commissie bevordert de maatschappelijke taak van wetenschap en draagt het belang uit van wetenschap en innovatie voor een duurzame toekomst. 

Op 12 maart heeft het Nederlands Forum Unesco Global Geoparks (NFUGG) een eerste advies uitgebracht over de haalbaarheid van de zes huidige geopark-initiatieven in Nederland.

Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, zijn aan wetenschappers Hanneke Wigman en Sonja Swanson de Nederlandse L'Oréal-Unesco ‘For Women in Science’-beurzen uitgereikt. De jaarlijkse beurzen, met een waarde van 25.000 euro, stellen de laureaten in staat zich een periode aan hun onderzoek te wijden bij het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS-KNAW) in Amsterdam. 

Op 8 maart 2018, Internationale Vrouwendag, is de zevende ronde van het Nederlandse L’Oréal-Unesco beurzenprogramma ‘For Women in Science’ geopend. Tot en met 11 mei 2018 kunnen vrouwelijke wetenschappers een beurs aanvragen om hun carrière een impuls te geven. 

BESCHOUWING - Naar aanleiding van Internationale Vrouwendag op 8 maart schreef Maurice Boer een artikel over een van Nederlands meest bekende voorvechters van vrouwenrechten, Aletta Jacobs, en haar archief dat sinds kort op het Memory of the World Register staat van Unesco.

Unesco invites schools to submit proposals on school-wide mobile learning models that have been implemented and proved effective. The deadline is 16 March 2018.

Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft Sarah-Jane Koulen en Melanie Peters benoemd tot lid van de Nederlandse Unesco Commissie voor een termijn van vier jaar. 

Ieder jaar organiseert het Nederlandse Memory of the World Comité een project ter ondersteuning van documentair erfgoed in binnen- of buitenland. In 2018 wordt een project over de Westerbork Film gesteund.