Het blok is defect of ontbreekt. De inhoud ontbreekt misschien of u moet wellicht de oorspronkelijke module inschakelen.
Het blok is defect of ontbreekt. De inhoud ontbreekt misschien of u moet wellicht de oorspronkelijke module inschakelen.
Het blok is defect of ontbreekt. De inhoud ontbreekt misschien of u moet wellicht de oorspronkelijke module inschakelen.
Het blok is defect of ontbreekt. De inhoud ontbreekt misschien of u moet wellicht de oorspronkelijke module inschakelen.
Het blok is defect of ontbreekt. De inhoud ontbreekt misschien of u moet wellicht de oorspronkelijke module inschakelen.
Het blok is defect of ontbreekt. De inhoud ontbreekt misschien of u moet wellicht de oorspronkelijke module inschakelen.

5. Het proces van Werelderfgoedbehoud

Lespakket

World Heritage in Young Hands - Deel 1: de Werelderfgoedconventie

5. Het proces van Werelderfgoedbehoud

5. Het proces van Werelderfgoedbehoud

Het behoud van werelderfgoed is een voortdurend proces dat een aantal belangrijke stappen met zich meebrengt. In het begin van dit proces verplichten landen zichzelf om hun (wereld)erfgoed te behouden, door lidstaten van de conventie te worden en erfgoederen te nomineren om op de Werelderfgoedlijst te komen. Onderstaande illustraties laten dit nominatieproces zien.

Image
1. Een land ondertekent de Werelderfgoedconventie en wordt zo een lidstaat. De lidstaat belooft hiermee om zijn cultureel en natuurlijk erfgoed te beschermen.
Image
2. Een lidstaat stelt een voorlopige lijst van culturele en natuurlijke erfgoederen op, waarvan hij gelooft dat ze van unieke en universele waarde zijn.
Image
3. Een lidstaat selecteert welke locaties op de lijst genomineerd gaan worden voor de Werelderfgoedlijst.
Image
4. Het ingevulde nominatieformulier wordt naar het Unesco Werelderfgoedcentrum gestuurd.
Image
5. Het Unesco Werelderfgoedcentrum controleert of de documenten compleet zijn en stuurt het door aan de adviesorganen, die de nominatie vervolgens evalueren.
Image
6. ICOMOS en/of IUCN evalueren de nominatie en sturen experts naar het land om te controleren of het erfgoed voldoet aan de criteria en om te zien in welke staat de bescherming en het beheer van de locatie verkeert.
Image
7. ICOMOS en/of IUCN geven hun evaluaties en aanbevelingen door aan het Werelderfgoedcomité.
Image
8. De uiteindelijke beslissing wordt genomen tijdens de jaarvergadering van het Werelderfgoedcomité, dat uit 21 leden bestaat. Het erfgoed wordt op de Werelderfgoedlijst gezet, het dossier wordt terugverwezen naar de lidstaat omdat het niet helemaal voldoet, of helemaal niet ingeschreven.

5.1 De Werelderfgoedlijst – erfgoederen met unieke en universele waarde

Als een land de Werelderfgoedconventie ondertekent, wordt het een lidstaat. Het land belooft om het cultureel en natuurlijk erfgoed binnen de landsgrenzen te behouden voor huidige en toekomstige generaties. Na het ondertekenen van de conventie mag een land bepaalde locaties en monumenten nomineren voor de Werelderfgoedlijst. Het eerste voorstel kan komen van een lokale groep mensen, maar de officiële nominatie bij Unesco moet gedaan worden door officiële overheidsinstanties.

Eerst moet een lidstaat besluiten wat ze gaan nomineren. Dit selectieproces wordt ook wel identificatie genoemd. De conventie vraagt de lidstaten om een inventarisatie te maken van culturele en natuurlijke erfgoederen die in hun land van buitengewone universele waarde zijn. Een selectie van mogelijke werelderfgoederen kan dan ingediend worden bij het Unesco-Werelderfgoedcentrum als voorlopige lijst.

Een nominatie moet gedaan worden met een speciaal formulier. De lidstaat moet hier op aangeven waarom het erfgoed belangrijk genoeg is om op de Werelderfgoedlijst te komen. Dit doen ze door de selectiecriteria van het Werelderfgoedcomité te gebruiken en ook door te laten zien dat de locatie op een juiste wijze beschermd en beheerd wordt.

Het is ook belangrijk om te kijken hoe het erfgoed zich verhoudt tot andere erfgoederen van hetzelfde soort. ICOMOS en/of IUCN evalueren de nominaties en doen een aanbeveling aan het Werelderfgoedcomité. Het comité neemt de uiteindelijke beslissing over wat wel en niet op de Werelderfgoedlijst wordt opgenomen. In april 2019 waren er 1092 werelderfgoedsites. 845 culturele werelderfgoedsites, 209 natuurlijke werelderfgoedsites en 38 gemengde (ook wel hybride genoemd) werelderfgoedsites. Er waren 167 landen lid bij het Verdrag.

Opdracht 5: maak een schaalmodel van een werelderfgoed

Doel: het ontwikkelen van creatieve vaardigheden en leren over een werelderfgoed
Type activiteit: opdracht, activiteit in de klas (of buiten schooluren)
Duur: meerdere lesuren
Geschikt voor: wiskunde, tekenen, handvaardigheid, CKV, geschiedenis, aardrijkskunde

Laat leerlingen een of meerdere werelderfgoederen kiezen en een schaalmodel maken. De wiskundedocent kan uitleggen hoe je een schaalmodel maakt. De handvaardigheidsdocent, of een plaatselijke kunstenaar of architect, kan adviseren hoe het model het beste gemaakt kan worden. De geschiedenisdocent kan beoordelen of het historisch correct is. Als de schaalmodellen af zijn, kunt u een tentoonstelling organiseren voor ouders en mensen uit de buurt.

Opdracht 6: zoek werelderfgoedsites bij jou in de buurt

Doel: het leren over werelderfgoedsites in de buurt
Type activiteit: onderzoek, activiteit in de klas
Duur: één of twee lesuren
Geschikt voor: aardrijkskunde, geschiedenis

Vraag de klas of ze een lijst willen maken van werelderfgoedsites in of in de buurt van Nederland.

Beschrijf wat voor soort werelderfgoedsites het zijn:

- Naam van werelderfgoed
- Jaar van opname op de Werelderfgoedlijst
- Lidstaat
- Type erfgoed (cultureel, natuurlijk, gemengd)
- Heeft jouw land de Werelderfgoedconventie ondertekend?
- Welke organisaties of autoriteiten zijn in jouw land verantwoordelijk voor de uitvoering van de Werelderfgoedconventie (voor cultureel en natuurlijk erfgoed)?
- Wat is de band tussen jouw land en Unesco? Is er bijvoorbeeld een Nationale Unesco commissie in jouw land?

Bespreek de antwoorden.