Image
Droogte in Indonesië. Ethiek van klimaatverandering is een belangrijk onderwerp binnen Unesco. (Foto: Dikaseva | Unsplash.com)
Ethiek

Wat doet Unesco op het gebied van ethiek?

Unesco is bij uitstek de organisatie waar de wereld met elkaar in gesprek gaat over ethiek. Unesco kent daarvoor meerdere commissies. De World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology, Comest genoemd, behandelt vraagstukken als de ethiek van robots, de ethiek van klimaatverandering en de ethiek rondom watervraagstukken. Peter-Paul Verbeek, lid van de Nederlandse Unesco Commissie, is voorzitter van deze adviesraad. 

Een ander ethiek-orgaan is het International Bioethics Committee. Dat comité richt zich op allerlei bio-ethische vraagstukken. Bijvoorbeeld op vragen die spelen rondom het doen van genetisch onderzoek. Of op de vraag in hoeverre de mens zelf verantwoordelijk is voor zijn gezondheid. Hans van Delden, oud-lid van de Unesco Commissie, is voorzitter van deze raad.

Droogte in Indonesië. Ethiek van klimaatverandering is een belangrijk onderwerp binnen Unesco.

Waarom houdt Unesco zich met ethiek bezig?

Waarom houdt Unesco zich met ethiek bezig?

In 2002 besloten de lidstaten van Unesco dat ethiek een van de vijf prioriteiten van de organisatie moest worden. Door de zeer snelle ontwikkelingen in wetenschap en technologie maakten de landen zich zorgen over de mogelijk onethische gevolgen hiervan. 

Waarom houdt Unesco zich met ethiek bezig?

De noodzaak om gemeenschappelijke waarden voor alle landen vast te stellen, en om ethische principes te formuleren die wetenschappelijke vooruitgang en technologische ontwikkeling helpen inkaderen is nog steeds zeer urgent. Dat blijkt onder meer uit de schandalen die de laatste jaren speelden bij diverse big tech-bedrijven. 

De gevolgen van de technologische en wetenschappelijke vooruitgang worden door Unesco in een ethisch kader geplaatst waarbij ook culturele, juridische, filosofische en religieuze overwegingen een rol spelen. Het feit dat ethiek prioriteit heeft binnen Unesco toont aan dat het wordt beschouwd als een verantwoordelijkheid van de politieke gemeenschap in de wereld.