Image
Thumbnail
dossier

Unesco-aanbeveling voor musea

De Unesco-aanbeveling aangaande de bescherming en bevordering van musea en collecties uit 2015 benoemt de verantwoordelijkheid die een overheid heeft ten opzichte van musea en definieert de rol van musea in de samenleving. 

Een Unesco-aanbeveling is in tegenstelling tot een conventie geen juridisch instrument. Toch kan een overheid die een aanbeveling heeft ondertekend, wel degelijk politiek ter verantwoording worden geroepen. Het is een instrument van zachte druk.

Unesco-aanbeveling voor musea

Unesco-aanbeveling voor musea

Resultaten

De museumaanbeveling kan gelezen worden als onderdeel van een grotere beweging die de afgelopen jaren binnen Unesco waarneembaar is. Meest in het oog springend hierin zijn de in 2003 aangenomen Conventie over Immaterieel Erfgoed en de Conventie aangaande Diversiteit van Culturele Expressie uit 2005.

Musea zijn niet langer alleen collectiebeherende instellingen, maar in toenemende mate ook actoren in een sociaal systeem, een agent voor sociale inclusie en een platform voor dialoog. Ons traditionele Europese erfgoedbegrip is vaak nog erg object- of collectiegericht. Binnen Unesco benadrukken lidstaten uit bijvoorbeeld Zuid-Amerika, Afrika en Azië het belang van immateriële aspecten van erfgoed en een grotere sociale rol van musea. 

 

Een internationaal signaal als de museumaanbeveling zorgt voor een nieuw perspectief in de ontwikkeling van de museumsector. Het geeft een mondiale stem aan lokale initiatieven die nationaal nog geen gehoor krijgen. Daarbij ondersteunt de aanbeveling de al ingezette beweging richting een opener inclusiever cultureel klimaat. 

Ondertussen op Twitter

Videos

Minister Bussemaker over culturele diversiteit

Minister Bussemaker spreekt over het belang van culturele diversiteit in de culturele sector.

Partnerorganisaties