De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bestaat 70 jaar

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bestaat 70 jaar

In de maanden november tot januari staat het werk van de Unesco Commissie in het teken van het thema ‘mensenrechten’. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bestaat 70 jaar. 

Zowel de Mensenrechtenverklaring als ook de organisatie Unesco zijn producten van de Tweede Wereldoorlog. Na de onvoorstelbare wreedheden en vernielingen van dat conflict waren de geesten rijp voor ambitieuze projecten om vrede te bevorderen, zoals het opstellen van de Verklaring en het oprichten van de Verenigde Naties.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat anno 2018 de landen van de wereld zich nog zouden kunnen verenigen om een dergelijke tekst op te stellen of tot zo’n bovenstatelijke organisatie zouden kunnen besluiten. Daarvoor is de internationale politiek te veel verdeeld. Voor de Nederlandse overheid zijn de Rechten van de Mens gelukkig wel een belangrijke pijler van het buitenlandse beleid. Ook de Unesco Commissie viert graag de zeventigste verjaardag van de Verklaring en hoopt dat er nog een lange toekomst is voor de mensenrechten.

 • Tentoonstelling Domkerk
  De Commissie organiseert van 14 november tot 11 december een tentoonstelling over de Rechten van de Mens in de Utrechtse Domkerk. Op 10 december, Mensenrechtendag, geeft Ernst Hirsch Ballin hier een lezing over de vrijheid van meningsuiting. Amnesty International houdt dan ook de brievenschrijfactie Write for rightsDe Componist des Vaderlands, Calliope Tsoupaki, heeft speciaal voor deze dag het werk Song for Life and Death gecomponeerd, dat zal worden uitgevoerd door Matthijs Koene op panfluit. 
   

 • Journalistenveiligheid
  Op 21 en 22 november vindt in Parijs, onder Nederlands voorzitterschap, de Raadsvergadering plaats van het International Programme for the Development of Communicatioin (IPDC). Artikel 19 van de Universele Verklaring stelt dat iedereen recht heeft  “om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven”. Dit recht wordt met voeten getreden als journalisten en mediawerkers worden bedreigd of vermoord vanwege hun werk. IPDC voert strijd tegen deze misdaden en roept landen op om de schuldigen voor het gerecht te brengen. De Unesco Commissie is deel van de Nederlandse delegatie en draagt bij aan de Nederlandse instructie.
   

 • Ethische richtlijnen voor wetenschap
  De Commissie lanceert in november een brochure over de Unesco Recommendation on Science and Scientific Researchers. Deze Unesco aanbeveling op het gebied van wetenschapsbeleid en -ethiek verwijst expliciet naar Artikel 27 van de Mensenrechtenverklaring: het rechten om te delen in de vruchten van de wetenschap. Dit grondrecht is een belangrijke onderbouwing voor de open science en open access beweging om onderzoeksprojecten, wetenschappelijke data, resultaten en publicaties vrij toegankelijk te maken.
   

 • Courier
  De Unesco Courier, het kwartaalblad van de organisatie, staat deze keer volledig in het teken van de mensenrechten. 
   

 • Schrijfprotest
  Op 10 december vind bij het NIAS in Amsterdam een ‘Protest van de introverten’ plaats waarbij de Mensenrechtenverklaring met de hand wordt overgeschreven. De Unesco Commissie verleende patronage aan dit initiatief.
Loading...