event
Een vulpen. (Foto: Unsplash.com | Trey Gibson)
event
Over deze foto
Op 10 december zullen deelnemers de Mensenrechtenverklaring met de hand overschrijven.

Schrijf met de hand de Mensenrechtenverklaring over

Schrijf met de hand de Mensenrechtenverklaring over

Schrijf met de hand de Mensenrechtenverklaring over

10 december 2018 NIAS-KNAW, Korte Spinhuissteeg 3, Amsterdam

Omdat de mensenrechten ook na 70 jaar nog onder druk staan is een ‘protest’ georganiseerd waarin deelnemers de Mensenrechtenverklaring met de hand overschrijven.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is een van de belangrijkste instrumenten om mensen te beschermen tegen machtsmisbruik. De principes en waarden die aan de Mensenrechtenverklaring ten grondslag liggen, staan na 70 jaar echter nog steeds onder druk. Om hier aandacht voor te vragen organiseert het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS-KNAW) op 10 december een ‘protest van de introverten’ waarin deelnemers de Mensenrechtenverklaring van begin tot eind met de hand overschrijven.

Stilte

Volgens Aidan McGarry, fellow aan het NIAS en initiatiefnemer, biedt het handschrijven aanleiding tot stilte en bezinning, waardoor de betekenis en het belang van het document benadrukt worden. De bijeenkomst is openbaar en is onder meer bedoeld voor mensenrechtenonderzoekers en -studenten, kunstenaars, NIAS fellows, en mensenrechtenorganisaties. Bewustwording van de betekenis van mensenrechten, ook in relatie tot wetenschap en de kunsten, staat centraal. 

Patronage

De Nederlands Unesco Commissie ondersteunt dit initiatief met patronage. De bijeenkomst vindt plaats op 10 december van 15 tot 17 uur bij het NIAS, Korte Spinhuissteeg 3 in Amsterdam. Aanmelding is verplicht en kan via de NIAS website.