Unesco-magazine ‘Courier’ in teken van Mensenrechten

Unesco-magazine ‘Courier’ in teken van Mensenrechten

Ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, staat ook Unesco's kwartaalblad ‘Courier’ in het teken van de mensenrechten. 

Unesco Courier

Image

In 1946, toen de wereld worstelde met de nasleep van de Tweede Wereldoorlog, stelde men zich de vraag "wat voor soort morele verklaring zou de internationale gemeenschap kunnen maken die haar collectieve verontwaardiging en hoop, hoe utopisch ook, adequaat zou uiten voor een betere toekomst?" 

In een reeks artikelen wordt teruggegaan naar de oorsprong en de filosofische grondslagen van de mensenrechtenverklaring, om van daaruit naar de toekomst te kijken. Het magazine heeft daarom als ondertitel Back to the future meegekregen.

Bekijk of download de Unesco Courier.

Loading...