Commissielid Melanie Peters benoemd in Internationaal Bioethiekcomité Unesco

Commissielid Melanie Peters benoemd in Internationaal Bioethiekcomité Unesco

Unesco Commissielid Melanie Peters is benoemd tot lid van het IBC, Unesco's internationale bioethiekcomité. Peters is directeur van het Rathenau Instituut.

Audrey Azoulay, directeur-generaal van Unesco, heeft Peters benoemd voor een periode van vier jaar (2020-2023).

Het IBC is Unesco’s bioethische orgaan waarin mondiale ethische en juridische vraagstukken met betrekking tot de levenswetenschappen worden besproken. Het IBC comité bestaat uit 36 experts die benoemd worden op voordracht van lidstaten. De belangrijkste taak van het IBC is om als ‘ideeënlab’ de menselijke waardigheid en vrijheid te bewaken, die onder druk kan komen te staan door biotechnologische ontwikkelingen bijvoorbeeld op het gebied van genetische data.

Melanie Peters: “Het is mooi om op wereldniveau een gezamenlijke visie te ontwikkelen op ethische kwesties. Deze gaan niet alleen de individuele mens aan, maar hebben ook betrekking op wat mensen verbindt. En daarbij roepen we staten, maar ook andere actoren, op om de rechten van mensen te respecteren. 

Ik hoop bij te dragen aan deze discussies over technische ontwikkelingen vol beloften en onzekerheden, juist vanuit mijn verantwoordelijkheid voor een kennisinstituut waar maatschappelijke onzekerheden en fundamenteel ethische vragen worden onderzocht.”

Melanie Peters

Image
Melanie Peters (Foto: Jan Sluijter)

Melanie Peters is directeur van het Rathenau Instituut. Ze heeft een brede achtergrond in de wetenschap, het bedrijfsleven en de publieke sector, en veel ervaring met maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Ze is toxicoloog en gepromoveerd op het terrein van de biochemie.

Normstellend

Unesco houdt zich sinds de jaren zeventig bezig met bioethiek. Als mondiale, multilaterale organisatie heeft zij diverse richtlijnen en verklaringen uitgebracht die normstellend zijn voor de morele aspecten van biomedische vraagstukken, zoals de Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights (1997), de International Declaration on Human Genetic Data (2003), en de Universal Declaration on Bioethics and Human Rights (2005). Recent heeft IBC enkele belangrijke adviesrapporten uitgebracht, onder meer op het gebied van het gebruik van embryonale stamcellen in stamceltherapie, bio-ethische vraagstukken in relatie tot vluchtelingen en migratie, en ethische kwesties van het gebruik van ‘big data’ in de gezondheidssector.

In de afgelopen jaren kende het IBC al een Nederlandse deelname, met Hans van Delden, hoogleraar medische ethiek verbonden aan het UMC Utrecht, als een van de internationale experts. Hij was lid van IBC van 2011 tot en met 2019, de laatste twee jaar in de rol als voorzitter van het comité.

Ethiek van Wetenschap en technologie

Naast het biomedisch-ethische comité IBC kent Unesco ook een commissie voor de ethiek van wetenschap en technologie Comest. Ook daar is een lid van de Nederlandse Unesco Commissie vertegenwoordigd: Peter-Paul Verbeek maakt sinds 2015 deel uit van Comest, sinds 2018 in de rol van voorzitter. De DG verlengde zijn lidmaatschap van Comest begin 2020 voor een nieuwe periode.

Lees meer over IBC en Comest in ons speciale wetenschapsethiekdossier.

Loading...