News & backgrounds

21
Apr

Op 21 april vindt in Utrecht de tweede editie plaats van het Internationaal Filosofiefestival ‘Thinking Planet’. Het festival ontvangt ruim 40 nationale en internationale denkers, die het publiek kennis laten maken met niet-westerse denktradities van over de hele wereld.

Wist je dat er erg weinig informatie over de Surinaamse en Caribische geschiedenis en cultuur op Wikipedia staat? Help mee om dit gat te vullen. Kom naar de Wikipedia-bijeenkomsten van het Rijksmuseum, het Nationaal Archief, het Wereldmuseum en het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde.

De nieuwste editie van de World Heritage Review, Unesco's magazine over Werelderfgoed, focust deze keer op het herstel en de reconstructie van erfgoed dat beschadigd is geraakt tijdens gewapende conflicten en oorlogen.

Onder het motto ‘Wetenschap voor iedereen’ zet de Unesco Commissie de komende maanden wetenschap in de spotlight. Wetenschap is een van de vier hoofdomeinen van Unesco, naast Onderwijs, Cultuur en Communicatie & Informatie. De Commissie bevordert de maatschappelijke taak van wetenschap en draagt het belang uit van wetenschap en innovatie voor een duurzame toekomst. 

Voor de periode medio april tot en met eind augustus 2018 is de Nederlandse Unesco Commissie op zoek naar een stagiair ‘erfgoed in crisissituaties’ voor 32-36 uur per week.

VERSLAG - Unesco Commissielid Charlotte Huygens bezocht de Tefaf en doet verslag van een op deze kunstbeurs georganiseerde bijeenkomst over het tegengaan van illegale of ongewenste praktijken op de kunstmarkt. 

Op 12 maart heeft het Nederlands Forum Unesco Global Geoparks (NFUGG) een eerste advies uitgebracht over de haalbaarheid van de zes huidige geopark-initiatieven in Nederland.

12
Apr

Op donderdag 12 april organiseert stichting Nivoz, het Nederlands Instituut voor Onderwijs- en Opvoedingszaken, een onderwijsavond in Driebergen met een lezing van Unesco Leerstoelhouder Arjen Wals. Wals is expert op het gebied van leren voor duurzame ontwikkeling. 

Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, zijn aan wetenschappers Hanneke Wigman en Sonja Swanson de Nederlandse L'Oréal-Unesco ‘For Women in Science’-beurzen uitgereikt. De jaarlijkse beurzen, met een waarde van 25.000 euro, stellen de laureaten in staat zich een periode aan hun onderzoek te wijden bij het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS-KNAW) in Amsterdam.