Unesco, de wereldorganisatie voor onderwijs, cultuur, wetenschap, communicatie en informatie, is in ons land veelal bekend door bescherming van cultureel erfgoed. Dat is een prachtige, wereldomspannende functie. Wie, zoals wij, de leden en medewerkers van de Nederlandse Unesco Commissie, te maken heeft met het dagelijks reilen en zeilen van Unesco, weet dat er zoveel meer in omgaat.

Voorwoord

Zo is in grote delen van de wereld de onderwijsagenda veel bekender. Cruciaal voor jonge kinderen om kennis te kunnen vergaren. ‘Kennis voor iedereen’ is zo mooi, zo vanzelfsprekend en tegelijkertijd zo hoog gegrepen. De vierde duurzame ontwikkelingsdoelstelling van de Verenigde Naties luidt niet voor niets: to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning.

Tegenwoordig wordt wel betoogd dat de bestaande maatschappelijke kloof tussen groepen in ons soort (lees ook: westerse) samenleving niet meer de klassieke kloof tussen arm en rijk is, maar de kloof tussen hoogopgeleide en laagopgeleide mensen. Dat het verschil in kennis en toegang tot kennis bepalend is voor welzijn, geluk en perspectief. En dat die kloof in de nabije toekomst alleen maar breder zal worden. Dat maakt debatten over het openbaar toegankelijk zijn van wetenschappelijke informatie op internet, of het over het delen van kennis in plaats van monopoliseren ervan, zo urgent. Onderwijs hoort eigenlijk veel hoger op de agenda te staan, nationaal en internationaal.

Onderwijs en wetenschap waren in 2017 voor de Commissie belangrijk, zoals u kunt lezen in ons jaarverslag. Het verslag geeft in hoofdlijnen een beeld van het werk van de Commissie in 2017. Wij danken onze partners voor de samenwerking en onmisbare inspiratie bij ons werk.

Image
Voorzitter Andrée van Es en algemeen secretaris Marielies Schelhaas.