Nederlandse Unesco Commissie

Elk land dat lid is van de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (Unesco) is verplicht een Nationale Unesco Commissie in te stellen. Zo'n Commissie bestaat uit deskundigen op de vier werkterreinen van de organisatie: onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie & informatie. De Nederlandse Unesco Commissie is opgericht in 1947 en telt maximaal elf leden. Een bureau ondersteunt de Commissie.

Wereldwijd zijn er bijna tweehonderd van dergelijke Commissies. Dit netwerk van permanent aan de organisatie gelieerde experts is uniek binnen de familie van VN-organisaties. Unesco – een intergouvernementele organisatie – onderstreept hiermee de noodzakelijke inbreng van de civil society om haar doelstellingen te kunnen verwezenlijken. 

Geen Nationale Commissie is gelijk aan een ander. Hoe een Commissie is ingericht is een reflectie van de diversiteit van de lidstaten zelf. Soms zijn Commissies inhoudelijk verbonden met de overheid, vaak ook niet. De Nederlandse Commissie krijgt haar financiering van de rijksoverheid (Ministerie van OCW), maar de Commissieleden, de experts waarmee ze samenwerken en het ondersteunende bureau, opereren onafhankelijk.  

De Nederlandse Unesco Commissie heeft drie kerntaken:

  • Het koppelen van het Nederlandse professionele veld en de Nederlandse overheid aan de in Unesco verenigde wereldgemeenschap. Zorgdragen voor opname van Nederlands gedachtegoed in de programma's van Unesco;
  • Bevordering van de bekendheid van Unesco en Unesco-activiteiten in Nederland;
  • Advisering van de Nederlandse regering over Unesco-onderwerpen.

Zie ook het Koninklijk Besluit tot instelling van de Nationale UNESCO Commissie.

Naast de Nederlandse Unesco Commissie is een groot aantal instellingen en personen in Nederland betrokken bij het werk van Unesco. Individuele deskundigen assisteren de organisatie bij de uitvoering van het programma of geven advies over het beleid: