Begin 2017 hebben vertegenwoordigers van Vlaanderen en Nederland het nominatiedossier voor de Koloniën van Weldadigheid ingediend bij het Werelderfgoedcentrum van Unesco in Parijs. De beslissing of de koloniën daadwerkelijk op de werelderfgoedlijst worden ingeschreven valt in de zomer van 2018.

Image
Koloniehuisje in Frederiksoord. (Foto: CC/Flickr.com | Henk-Jan van der Klis)

In 2017 verlengde Nederland via het Netherlands Funds-in-Trust haar financiële steun voor de bescherming van werelderfgoed wereldwijd. Tot 2020 schenkt Nederland in totaal anderhalf miljoen euro. Dit fonds beschouwt de bescherming van (wereld)erfgoed als een bijdrage aan duurzame ontwikkeling. De selectie van projecten en programma's die uit het fonds worden betaald reflecteren dit. Nederland geeft geld, maar biedt het Werelderfgoedcentrum van Unesco de ruimte om zelf voorstellen te doen voor projecten. Op die manier komt het geld ook daadwerkelijk terecht bij werelderfgoedsites waarvan het Centrum vindt dat de behoefte het grootst is.

Capaciteitsopbouw

In oktober organiseerde de Commissie een capaciteitsopbouwtraining voor Nederlandse en Vlaamse werelderfgoederen. De tweedaagse training, Stepping stones for safeguarding world heritage vond plaats in Antwerpen en maakt deel uit van een groter capaciteitsopbouwprogramma voor Nederland en Vlaanderen. Het is een samenwerkingsverband tussen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Onroerend Erfgoed Vlaanderen en de Unesco Commissies in beide landen. De RCE had de Commissie gevraagd niet alleen een inhoudelijk deel maar ook de algehele coördinatie van het evenement te verzorgen. In 2018 organiseert de Commissie in de Van Nellefabriek in Rotterdam een kennisbijeenkomst voor bestuurders van werelderfgoedsites.

Werelderfgoed in het Koninkrijk der Nederlanden

Schokland en omgeving (1995)
Stelling van Amsterdam (1996)
Historisch deel van Willemstad, binnenstad en haven, Curaçao (1997)
Molencomplex Kinderdijk-Elshout (1997)
Ir. D.F. Woudagemaal (1998)
Droogmakerij de Beemster (1999)
Rietveld Schröderhuis (2000)
Waddenzee (2009)
17e eeuwse Grachtengordel van Amsterdam binnen de Singelgracht (2010)
Van Nellefabriek (2014)

Nederlandse voorlopige lijst van potentiële werelderfgoederen

Bonaire Marine Park
Eiland Saba
Eise Eisinga Planetarium
Koloniën van Weldadigheid
Nieuwe Hollandse Waterlinie
Plantagesysteem in West-Curaçao
Romeinse Limes
Sanatorium Zonnestraal