Wat doet Unesco op het gebied van ethiek?

Wat doet Unesco op het gebied van ethiek?

Unesco kent drie commissies die zich buigen over ethische en maatschappelijke vraagstukken van wetenschap en innovatie:

  • Comest (World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology),
  • IBC (International Bioethics Committee) onder leiding van Nederlander Hans van Delden, en
  • IGBC (Intergovernmental Bioethics Committee).

Daarnaast heeft Unesco een aantal normatieve instrumenten ontwikkeld om de invloed van wetenschap en techniek op de samenleving ethisch in te kaderen. Voorbeelden zijn de Universele Verklaring van het Menselijk Genoom en Mensenrechten (1997) en de Aanbeveling voor Wetenschap en Wetenschappelijk Onderzoekers (2017).

Loading...