workshop
De Workshop over werelderfgoed en de Omgevingswet wordt gehouden in Kinderdijk. (Foto: Marvin Alexander Ullricht)
workshop
Over deze foto
De Workshop over werelderfgoed en de Omgevingswet wordt gehouden in Kinderdijk.

Workshop: werelderfgoed en de nieuwe Omgevingswet

Workshop: werelderfgoed en de nieuwe Omgevingswet

Workshop: werelderfgoed en de nieuwe Omgevingswet

20 november 2019
Werelderfgoed Kinderdijk

Vanaf 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Door deze wet zal de rol van gemeentes fors toenemen in het ruimtelijke ordeningsbeleid. Voor het eerst is ook een zorgplicht opgenomen voor werelderfgoedsites. Om de kennis hierover te delen organiseert de Nederlandse Unesco Commissie een workshop gericht op beleidsmakers, projectleiders en beheerders die direct of indirect met werelderfgoed te maken hebben.

Elke gemeente in Nederland krijgt vanaf 2021 te maken met de nieuwe Omgevingswet. Door de wet zullen veel zaken veranderen: instrumenten als de structuurvisie en het bestemmingsplan verdwijnen. Daarvoor in de plaats vraagt de wet dat het bestuur een integrale visie formuleert over de fysieke leefomgeving. Deze visie moet in samenspraak met de samenleving worden opgesteld.

Werelderfgoed

Bescherming van werelderfgoedsites wordt met de inwerkingtreding van de wet voor het eerst expliciet wettelijk verankerd. Hierbij ligt het gevaar op de loer dat men denkt: het staat in de wet, dus die bescherming is wel op orde. Om het werelderfgoed een terugkerend punt van aandacht te laten zijn en een zo optimaal mogelijke balans te vinden tussen beschermen en benutten, is een actief beleid nodig en een blijvend gesprek met de omgeving.

In navolging van de bijeenkomst over werelderfgoed en de Omgevingswet voor bestuurders in de Van Nellefabriek in november 2018, staan in deze workshop de personen centraal die direct te maken hebben met het beheer van de werelderfgoedsites. 

Workshop

De workshop over werelderfgoed en de Omgevingswet wordt verzorgd door adviseurs van de provincie Zuid-Holland. Tijdens de sessie worden de volgende vragen beantwoord:

  • Wat betekent de Omgevingswet voor het werelderfgoed?
  • Op welke wijze krijgt u met de wet te maken?
  • Hoe kunt u de Omgevingswet benutten voor eigen (beschermings)doelen?
  • Hoe gaat u het gesprek met de omgeving aan?
  • Op welke (bestuurlijke) processen kunt u invloed uitoefenen?

Tijd en locatie

20 november 2019; 12.15 uur, Werelderfgoed Kinderdijk.

Voor lunch wordt gezorgd. De middag wordt afgesloten met een netwerkborrel.

Registratie

U kunt zich aanmelden tot 13 november a.s. via dit aanmeldformulier (vink middagprogramma aan). Aanmelden is noodzakelijk, want er geldt een maximum aantal deelnemers. Als u vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u deze sturen aan: capacity@unesco.nl.

Loading...