Nieuws
Minister Van Engelshoven (OCW), Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam in gesprek met Andrée van Es, Voorzitter van de Nederlandse Unesco Commissie. (Foto: Marc Heeman)
Nieuws
Over deze foto
Minister Van Engelshoven (OCW) en Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam in gesprek met Andrée van Es, Voorzitter van de Nederlandse Unesco Commissie. (Foto: Marc Heeman)

Unesco Werelderfgoed Bestuurdersdag 2018

Unesco Werelderfgoed Bestuurdersdag 2018

Unesco Werelderfgoed Bestuurdersdag 2018

Op 7 november heeft in de van Nellefabriek in Rotterdam de eerste Unesco Werelderfgoed Bestuurdersdag plaatsgevonden. Deze bijeenkomst, met als ondertitel de Wederkerigheid van Werelderfgoed, werd georganiseerd voor alle bestuurders betrokken bij het beheer van Werelderfgoed in Nederland. 

Wederkerigheid

Een werelderfgoedstatus brengt de nodige verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich mee, tegelijkertijd biedt het ook kansen en nieuwe perspectieven. Enerzijds moeten werelderfgoedsites aan internationale standaarden voldoen, en moet het behoud en beheer geïntegreerd worden in nationale regelgeving en erfgoedbeleid. Anderzijds maakt een werelderfgoedstatus je onderdeel van een wereldwijd netwerk van erfgoedsites en krijg je handvatten aangereikt om het erfgoed te beschermen, maar ook in te zetten binnen een breder kader van ruimtelijke ontwikkeling. Bestuurders spelen een onmisbare rol bij het beheer van werelderfgoed in Nederland. Tijdens deze bijeenkomst werden zij dan ook uitgenodigd hun kennis en ervaringen te delen. Speciale aandacht werd besteed aan de inbedding van werelderfgoed in ruimtelijke ordening.

Behouden en ontwikkelen

Tijdens het eerste deel van de dag werd er aandacht besteed aan het vinden van een balans tussen behoud, gebruik en ontwikkeling van werelderfgoedsites. In twee paneldiscussies kwamen onder meer Ingrid van Engelshoven (minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Ahmed Aboutaleb (burgemeester van Rotterdam) aan het woord over het belang van werelderfgoed in Nederland. Minister van Engelshoven: “Juist in een dichtbevolkt land als Nederland kunnen we niet alleen een hek om ons erfgoed heen zetten en het zo met rust laten: het moet meebewegen met nieuwe ontwikkelingen en een functie hebben die voor onze tijd relevant is. Het is een dubbele opgave om te behouden en te ontwikkelen.”

De nieuwe omgevingswet

Een van de grote veranderingen in de wetgeving omtrent erfgoed en ruimtelijke ordening is de nieuwe omgevingswet die in 2021 in werking zal treden. Deze wet zal ook van invloed zijn op de manier waarop erfgoed kan worden ingezet voor gebiedsontwikkeling. Jan Roest (Provincie Zuid-Holland) hield tijdens het tweede deel van de dag een presentatie over de betekenis van de omgevingswet voor Nederlands Werelderfgoed. Hierbij zoomde hij in op de manier waarop deze door bestuurders kan worden ingezet in hun omgevingsvisie.  

Organisatie

De bijeenkomst voor bestuurders van werelderfgoedsite is het resultaat van een samenwerking tussen de Nederlandse Unesco Commissie, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Gemeente Rotterdam en de Stichting Werelderfgoed Nederland.

Lees het eindverslag van de bestuurdersbijeenkomst.