Gedeeld Caribisch erfgoed; gedeelde toekomst?

Gedeeld Caribisch erfgoed; gedeelde toekomst?

25-11-2019
Museon, Den Haag

Op 25 november vindt het symposium ‘Gedeeld Caribisch erfgoed; gedeelde toekomst?’ plaats in het Museon in Den Haag.

Het Museon organiseert het symposium in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Universiteit Leiden. De Nederlandse Unesco Commissie verleende patronage.

Caribisch erfgoed

Als het gaat om het Caribisch gebied wordt er steeds vaker stilgestaan bij ons gedeeld cultureel erfgoed en de manier waarop dit in de Nederlandse media, erfgoedinstellingen en musea wordt verbeeld. Dit symposium wil deze blik verruimen, gaat terug in de tijd en kijkt tevens vooruit.

Een dag die draait om het beschermen en presenteren van Caribisch erfgoed, zowel cultureel als natuurlijk erfgoed tussen mens en natuur, met sprekers uit zowel Nederland en het Caribisch gebied. Welke kansen en uitdagingen ervaren zij anno 2019?

Onderzoek

Recent en lopend onderzoek vormt de inspiratiebron van dit symposium. Diverse sprekers presenteren hun onderzoek naar (im)materieel erfgoed op de eilanden. Met enkele casestudies geven mensen uit de praktijk meer inzicht in de wijze waarop zij vandaag de dag met dit erfgoed omgaan.

Zijn er inspirerende voorbeelden op het gebied van inclusiviteit en participatie? En wat betreft de toekomst: hoe kunnen uiteenlopende partijen – klein en groot – beter samenwerken om het rijke Caribische erfgoed beter te beschermen en te presenteren? Rekening houdend met de klimatologische en maatschappelijke ontwikkelingen in het gebied is deze vraag urgenter dan ooit tevoren.

Loading...