Volgende stap voor geopark-erkenning Schelde Delta

Volgende stap voor geopark-erkenning Schelde Delta

De Unesco Global Geoparks Council heeft positief geadviseerd om Schelde Delta te accepteren als lid van het Unesco Global Geopark Network. Dit advies is een volgende stap op weg naar daadwerkelijke erkenning als geopark door Unesco in het voorjaar van 2024.

Het Unesco-geoparklabel kan de internationale aandacht voor het gebied vergroten, de regionale profilering versterken en het biedt een nieuwe dimensie in het toeristische en recreatieve aanbod. Ook helpt het om meer wetenschappelijk onderzoek aan te trekken. Met een oppervlakte van 5.500 km² zou het gebied meteen één van de grootste geoparken ter wereld worden. Een gebied kan het label Unesco Global Geopark krijgen als Unesco het erkent vanwege de internationale waarde van het geologisch erfgoed, de cultuurhistorie en de natuur. Wereldwijd zijn er 177 geoparken in 46 landen.

Het Schelde Delta gebied beslaat in Nederland de provincies Zeeland, het westelijk deel van de provincie Noord-Brabant en in Vlaanderen delen van de provincies Antwerpen, West- en Oost-Vlaanderen. Wetenschappelijk gezien is deze delta een estuarium: een gebied waar eb en vloed duwen en trekken aan de loop van de rivier, en waar zout water en zoet water in elkaar overlopen. Het is een landschap van afwisselend zand- en kleilagen, hoger en lager gelegen gebieden en veel verschillende sferen, die allemaal zijn gevormd door de rivier en de zee. Ook zijn er sporen te zien van hoe in de loop van de tijd de mens heeft gewerkt met en tegen het water: verdronken dorpen bijvoorbeeld of een getijdenmolen. De Schelde vormt de ‘blauwe draad’, de levensader van het gebied, die waardevol is voor natuur, cultuur en economie.

Meer informatie over het Schelde Delta gebied op www.scheldedelta.eu.

Image
Kaart van het Schelde Delta gebied.
Loading...