Nieuws
Beeld uit het Watersnoodmuseum, een van de deelnemende waterinstellingen aan het wereldwijde netwerk. (Foto: CC/Flickr.com | Tim de Decker)
Nieuws
Over deze foto
Beeld uit het Watersnoodmuseum, een van de deelnemende waterinstellingen aan het wereldwijde netwerk. (Foto: CC/Flickr.com | Tim de Decker)

Unesco steunt mondiaal netwerk van watermusea

Unesco steunt mondiaal netwerk van watermusea

Unesco steunt mondiaal netwerk van watermusea

Het Internationale Hydrologische Programma (IHP) van Unesco heeft deze zomer een door Nederland ingediende resolutie aangenomen die steun verleent aan een mondiaal netwerk van watermusea. Het netwerk draagt bij aan voorlichting en educatie op het gebied van water en duurzaamheid wereldwijd.

Samenwerking

Het IHP heeft tot doel internationale samenwerking op het gebied van water te faciliteren met betrekking tot onderzoek, beheer, educatie en capaciteitsopbouw en richt zich daarmee met name op het behalen van SDG 6 van de VN: toegang tot en beheer van water en sanitatie voor iedereen.

Erfgoed

Watermusea vertegenwoordigen een uniek erfgoed van waterbeschavingen en -gebruiken die wereldwijd in de loop der eeuwen zijn ontstaan – van oases in woestijnen en  terrassenbouw, tot watermolens, kanalen, aquaducten, fonteinen en diverse regenwaterwinningssystemen. Door toegenomen gebruik van water en de bedreigingen van de waterkwaliteit door afval en milieuvervuiling staat de watervoorziening onder druk. Watererfgoed en de manier waarop water in het verleden werd beheerd zijn een belangrijke inspiratiebron om de huidige watercrisis te bestrijden.

Watermuseumnetwerk

Het watermuseumnetwerk, een samenwerkingsverband van meer dan zestig watermusea en informatiecentra wereldwijd, wil deze eeuwenoude relatie tussen de mensheid en water voor het voetlicht brengen, met aandacht voor de sociale, culturele, artistieke en spirituele dimensies. Het netwerk, opgericht in 2017, heeft een gezamenlijk bereik van meer dan vijf miljoen bezoekers per jaar. De diverse instellingen presenteren onder meer watertechnieken, unieke waterhabitats en instrumenten, en vormen van waterbeheer en de menselijke perceptie en gedragingen ten opzichte van water.

Steun Unesco

Het Nederlandse IHP-comité had een belangrijke rol in het verkrijgen van Unesco’s steun voor het watermuseumnetwerk. De Nederlandse resolutie, die vooraf al onderschreven werd door 19 landen, kreeg tijdens de bijeenkomst van de Intergouvernementele Raad van het IHP-programma overweldigende steun van andere landen. Met de resolutie wordt toekomstige samenwerking tussen het netwerk en Unesco bestendigd. Voor Unesco is het netwerk waardevol om watergerelateerde kennis te verspreiden via onderwijs en publiekactiviteiten, online informatie, conferenties, workshops, publicaties, tentoonstellingen en voorstellingen.

Nederland

In Nederland zijn op dit moment acht instellingen aan het netwerk verbonden, waaronder de Kring Vrienden van ’s Hertogenbosch, het Cruquismuseum, het Openluchtmuseum, en het Watersnoodmuseum.