Unesco maakt wereldwijde ethische richtlijn voor Artificiële Intelligentie (AI)

Unesco maakt wereldwijde ethische richtlijn voor Artificiële Intelligentie (AI)

Audrey Azoulay, directeur-generaal van Unesco, heeft een expertgroep benoemd die een schets zal maken van een mondiale aanbeveling over de ethische aspecten van AI.

De leden zijn wetenschappers en professionals, afkomstig uit 24 landen. Daar zijn zij expert op het gebied van de sociale, economische en culturele uitdagingen die gepaard gaan met de ontwikkeling en het gebruik van AI.  

Besluit

Het besluit om een mondiale ethische richtlijn voor AI te ontwikkelen werd afgelopen november genomen door de lidstaten van Unesco. Het initiatief is vernieuwend en van belang, omdat het de eerste is met een mondiaal bereik, waar getracht wordt consensus te vinden voor het ontwikkelen en beheer van AI waar alle landen profijt van hebben en die de toenemende mondiale ‘digitale kloof’ tegen moet gaan.   

Nederland treedt op als gastland van de eerste bijeenkomst van de expertgroep, die van 20 tot 24 april plaatsvindt bij het Rathenau Instituut. Unesco Commissielid en hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek Peter-Paul Verbeek is één van de experts. Als voorzitter van Unesco’s internationale ethiekcommissie voor wetenschap en technology Comest, was hij eerder nauw betrokken bij de totstandkoming van een voorstudie over de wenselijkheid en haalbaarheid van een dergelijke richtlijn.

Vernieuwend debat  

Azoulay: “Het is onze verantwoordelijkheid om een universeel vernieuwend debat te voeren om dit nieuwe tijdperk te kunnen betreden, met open ogen, zonder onze waarden op te offeren, en om een gezamenlijk mondiaal kader van ethische principes voor Artificiële Intelligentie vast te stellen.” 

De internationale expertgroep kent een grote culturele diversiteit met deelnemers uit Uruguay, Ghana, Saudi Arabië, VAE, Rusland, Mexico, USA, Polen, Argentinië, Letland, Rwanda, Slovenië, Kameroen, Egypte, Marokko, Zuid-Afrika, India, Japan, Frankrijk, Nederland, VK, en Zuid-Korea.

Resultaat

Het resultaat van de expertgroep zal later dit jaar ter discussie worden voorgelegd aan lidstaten en andere belanghebbenden, waarna het in 2021 bij de volgende Algemene Vergadering voor aanname zal worden aangeboden aan de Unesco-lidstaten.
 

Loading...