Unesco Actieplan over de Ethiek van Artificiële Intelligentie

Unesco Actieplan over de Ethiek van Artificiële Intelligentie

Help mee de Unesco Aanbeveling over de Ethiek van Artificiële Intelligentie concreet te maken. De Nederlandse Unesco Commissie roept experts en geïnteresseerden op om mee te denken over een actieplan met tien pijlers.

November 2021 is tijdens de Algemene Conferentie van Unesco de Aanbeveling over de ethiek van Artificiële Intelligentie aangenomen. Deze aanbeveling is een startpunt en moet nu verder worden geïmplementeerd en toegepast door de afzonderlijke lidstaten van Unesco.

Actieplan ‘Group of Friends’

Een aantal Unesco-lidstaten, waaronder Nederland, heeft zich verenigd in een ‘Groep of Friends’ om hier met extra energie aan te werken. Onder andere door het opstellen van een Actieplan, gebaseerd op de aanbeveling. Voor dit actieplan wordt ook om input gevraagd van experts, betrokkenen en geïnteresseerden op het vlak van Ethiek en Artificiële Intelligentie.

Bijdrage leveren

Vanuit de Group of Friends is een startdocument opgesteld met daarin tien doelen en activiteiten om de vastgestelde richtlijn te concretiseren. Geïnteresseerd om bij te dragen? Lever dan voor 25 maart aanstaande een bijdrage. Dat kan uiteraard ook op een specifiek onderdeel van de tien doelen. Neem hiervoor contact op met Jon Verriet, Adviseur Wetenschap en Innovatie bij de Nederlandse Unesco Commissie via info@unesco.nl.

Loading...