Rathenau Instituut doet verslag van Unesco AI-richtlijn

Rathenau Instituut doet verslag van Unesco AI-richtlijn

Het Rathenau Instituut is een blog begonnen over de inspanningen van Unesco om wereldwijde ethische richtlijnen voor Artificiële Intelligentie te ontwikkelen.

De blog genaamd #DeWereld&AI gaat in op de noodzaak voor internationale samenwerking om de snelle en indringende ontwikkelingen op het gebied van AI te volgen en te begeleiden. Volgens Melanie Peters, directeur van het Rathenau en tevens lid van de Nederlandse Unesco Commissie, zijn de belangrijke vragen daarbij hoe de hele AI-keten transparanter kan worden, wat mondiale AI-toepassingen voor technologisch burgerschap betekenen en welke positie Nederland en Europa moeten innemen bij het maken van internationale afspraken.

Aanleiding voor de blog is de betrokkenheid van het Rathenau Instituut bij de totstandkoming van een toekomstige Unesco richtlijn over AI. De lidstaten van Unesco besloten afgelopen november daartoe. Dit voorjaar heeft een expertgroep de eerste contouren geschetst. De samenkomst van deze expertgroep, waar vanuit Nederland hoogleraar en Commissielid Peter-Paul Verbeek lid is, zou plaatsvinden op het Rathenau Instituut, maar vanwege de coronacrisis kon dit niet doorgaan. Het Rathenau heeft als observer de digitale onderhandelingen gevolgd. Later dit jaar zal een tekstvoorstel voor de Aanbeveling worden voorgelegd aan de lidstaten.

De komende weken wordt er in de blog aandacht gegeven aan concrete voorbeelden van Artificiële Intelligentie en het belang van het maken van internationale afspraken voor AI. Daarbij worden diverse deskundigen aan het woord gelaten. De blog is hier te volgen.

Loading...