Nieuw Unesco-rapport over veiligheid van wetenschappers

Nieuw Unesco-rapport over veiligheid van wetenschappers

Unesco heeft een nieuw rapport uitgebracht over de verschillende soorten bedreigingen waar wetenschappers mee te maken hebben. Het rapport kent een Nederlands tintje: het is een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, en is geschreven door hoogleraar fundamentele rechten Janneke Gerards (UU) en Niels Schattevoet (Unesco). 

Het Engelstalige rapport geeft een uitgebreid overzicht van de onveiligheid die wetenschappers ervaren. Wereldwijd worden onderzoekers online geïntimideerd, fysiek aangevallen, en soms zelfs vermoord om het werk dat zij doen. Onderzoek laat bovendien zien dat vrouwen, mensen van kleur, mensen uit de lhbti+-gemeenschap, en jonge onderzoekers vaker slachtoffer zijn. 

Seksuele intimidatie

De auteurs hebben veel relevante studies voor de lezer verzameld. Daarom kunnen zij hun argumenten met interessante data ondersteunen. Zo ervaart de helft van alle vrouwelijke onderzoekers seksuele intimidatie tijdens hun carrière. Er zijn aanwijzingen dat wereldwijd het aantal bedreigingen richting wetenschappers toeneemt. 

Deze aanvallen hebben niet alleen invloed op het welzijn van de onderzoekers zelf, maar ze ondermijnen ook de vrije en kritische productie van kennis. De academische vrijheid staat dus onder druk. Professor Gerards en Schattevoet roepen daarom op tot meer onderzoek naar deze problematiek. En ze sporen overheden en kennisinstituten aan om in actie te komen, en internationaal samen te werken om wetenschappers beter te beschermen. 

Nieuw Unesco-programma

Het rapport werd geschreven in samenwerking met het ministerie van OCW, de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij Unesco, en de Nederlandse Unesco Commissie. Het vormt de aftrap van het nieuwe Unesco-programma voor de vrijheid en veiligheid van wetenschappers, dat in 2023 van start ging.

Loading...