Meer archieven over slavernij digitaal beschikbaar

Meer archieven over slavernij digitaal beschikbaar

Ruim 1,9 miljoen archiefstukken rondom het Nederlandse slavernijverleden zijn digitaal beschikbaar gekomen. De archiefstukken komen van verschillende instellingen in Nederland, Engeland, Guyana en Suriname.

De archieven zijn gerestaureerd en gedigitaliseerd in samenwerking met Metamorfoze, het nationaal programma voor behoud van papieren erfgoed, en met andere erfgoedinstellingen. De 400 meter archiefmateriaal bevat onder meer brieven, scheepsjournalen en plantagelijsten.

Onder de stukken bevinden zich ook archieven die op het Unesco Memory of the World Register zijn ingeschreven zoals de archieven van de West-Indische Compagnie en de archieven van de Middelburgse Commercie Compagnie. In de toekomst worden er ook stukken uit het Caribische gebied en uit het Stadsarchief Rotterdam toegevoegd.  

Het Nationaal Archief lanceert de nieuwe overzichtspagina waar de bronnen kunnen worden doorzocht, op een symposium over slavernij, mede georganiseerd door het Rijksmuseum. Het symposium is een opmaat naar de grote tentoonstelling over slavernij in datzelfde museum. Het symposium handelt over de betekenis van een inclusiever brongebruik voor musea, archieven en bibliotheken. Wat voor bronnen staan ter beschikking bij het maken van presentaties en het doen van onderzoek naar slavernij en slavenhandel?

Vorig jaar maakte het Nationaal Archief de slavenregisters van Curaçao digitaal beschikbaar. De Surinaamse slavenregisters zijn sinds 2019 doorzoekbaar via de nationale archieven van Nederland en Suriname.

Loading...