Voorblad van het eerste journaal van het fregat Geertruyda en Christina, 1767-1786 van de Middelburgsche Commercie Compagnie (MCC) op haar 7e reis naar Guinee-Suriname van 29 juli 1783 tot 17 augustus 1785.
Memory of the World
Over deze foto
Fragment van het voorblad van het eerste journaal van het fregat Geertruyda en Christina, 1767-1786 van de Middelburgsche Commercie Compagnie (MCC) op haar 7e reis naar Guinee-Suriname van 29 juli 1783 tot 17 augustus 1785.

Archieven van de Middelburgsche Commercie Compagnie

Archieven van de Middelburgsche Commercie Compagnie

Archieven van de Middelburgsche Commercie Compagnie

De archieven van de Middelburgsche Commercie Compagnie (MCC) behoren tot de meest complete archieven van slavenhandel die er zijn, en geven daarmee uniek inzicht in het ‘dagelijks leven’ van zowel handelaren als slaven in de 18de eeuw.

De MCC bestond van 1720 tot 1889 en richtte zich op handel tussen havens aan de Oostzee, Frankrijk, het Iberisch schiereiland, de Middellandse Zee, West-Indië en Afrika. De eerste slavenreis vond plaats in 1732. In totaal werden er 113 van deze slavenreizen gemaakt, waarvan voor elke reis een afzonderlijke administratie werd bijgehouden. In 1807 vond de laatste slavenreis plaats.

Het archief van de MCC is uniek omdat hierin de administratie over de slavenhandel vrijwel volledig en intact aanwezig is. Dat maakt dit archief wereldwijd tot een uiterst zeldzame bron over de handel in slaven.

Het archief wordt beheerd door het Zeeuws Archief te Middelburg, het regionaal historisch centrum van Zeeland.

De aanvraag bij Unesco werd ingediend door Nederland, Curaçao en Suriname.

Jaar van toevoeging aan het MOW-Register: 2011.